Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Students Laboratory II

General data

Course ID: WM-FI-PF
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Students Laboratory II
Name in Polish: II Pracownia fizyczna
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FIZ2_W09; FIZ2_W12; FIZ2_W13; FIZ2_U01; FIZ2_U02; FIZ2_U03; FIZ2_U05; FIZ2_U06; FIZ2_U10; FIZ2_U11; FIZ2_U15; FIZ2_K02; FIZ2_K03; FIZ2_K04; FIZ2_K07

Short description:

Level of course: Basic

Objectives of the course:

Ability of designing and performing of an extensive experiment in order to determine the value of a physical quantity or investigate the physical phenomenon/object. Ability of analyzing the acquired experimental data and formulating conclusions.

Prerequisites:

Fundamental physics. Mathematical methods of error analysis. Theory and evaluation for the particular performed experiment.

Full description:

Topics of experimental physics and its methods based on classical and modern physics, using advanced electronic techniques and methods of numerical data analysis used in scientific laboratories.

Example experiments in the summer semester (IV):

Topics of experiments:

1. Semiconductor junctions

2. The fluorescent markers

3. ZnO nanowires

4. Atomic Force Miscoscopy (AFM)

5. Ruby thermometer

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Instrukcje do ćwiczeń z II Pracowni fizycznej

2. Skrypt laboratoryjny Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej – „Charakteryzacja złącz Schottky’ego metodą I–V”: http://dydaktyka2.wemif.pwr.wroc.pl/pdm (ćw. 2).

3. B.S. Witkowski et al., Ultra-fast growth of the monocrystalline zinc oxide nanorods from the aqueous solution, Int. J. Nanotechnol. 11, 758, (2014).

Literatura uzupełniająca:

1. B.A. Weinstein, Rev. Sci. Instrum. 57, 910 (1986).

2. K. Syassen, Ruby under Pressure, High Press. Res. 28, 75 (2008).

3. J. García Solé, L. E. Bausá, D. Jaque, An Introduction to the Optical Spectroscopy of Inorganic Solids, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, England 2005, dostępna w sieci pod adresem: books.google.pl/books?isbn=0470868856

4. Van Zeghbroeck B., “Principles of Semiconductor Devices” (2011).http://ece-www.colorado.edu/~bart/book/book/title.htm.

5. Sze S. M., Ng K. K., “Physics of Semiconductor Devices”, 3rd Edition, John Wiley & Sons Inc. Hoboken, New Jersey (2007).

6. Bob Hafner, Scanning Electron Microscopy Prime

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

1. Zna podstawowe zasady wykorzystywania prac naukowych do badań.

2. Zna złożone układy pomiarowe wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne.

3. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie fizyka.

4. Korzysta z literatury fachowej dla wybranej dziedziny fizyki zarówno w języku polskim jak i angielskim.

5. Posiada umiejętności wyrażania treści fizycznych w mowie i na piśmie, w tekstach fizycznych o różnym charakterze.

6. Potrafi obsługiwać złożone układy pomiarowe i precyzyjnie przeprowadzać pomiar i analizę danych.

7. Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.

8. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych.

OPis ECTS:

Udział w zajęciach: 152 h

Przygotowanie do zajęć: 16 h

Opracowanie i przygotowanie sprawozdań: 40 h

Suma godzin: 208

Liczba ECTS: 208h/26 = 2 ECTS

Assessment methods and assessment criteria:

Experiments are performed in pairs. Individually are assessed: + preparation for the experiment (short oral test); + co-operation in performing the experiment (activity and skills); + written description of the work done and containing data analysis; + timeliness of completion of the experiment. Each experiment is assessed separately and positive notes are required to pass the laboratory.

Final note is the average of the all collected notes.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 120 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 120 hours more information
Coordinators: Agata Kamińska
Group instructors: Agnieszka Chodara, Sylwia Dąbrowska, Agata Kamińska, Krystian Kurowski, Dominik Kurzydłowski, Krzysztof Nawara, Agnieszka Opalińska, Iaroslav Shopa, Urszula Szałaj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)