Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika fizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-S2-E1-EF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektronika fizyczna
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://wmp.uksw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład :

FIZ2_W03 FIZ2_W07 FIZ2_W09


Laboratorium:

FIZ2_U05

Skrócony opis:

Podstawy układ elektronicznych analogowych i cyfrowych. Elementy RLC i podstawowe elementy półprzewodnikowe. Transmisja sygnałów elektronicznych - teoria dwójników i czwórników. Układy cyfrowe.

Pełny opis:

Celem przedmiotu pogłębienie wiedzy i poznanie różnych technik eksperymentalnych stosowanych w badaniach fazy skondensowanej oraz poznanie złożonych układów pomiarowych wykorzystujących narzędzia elektroniczne i informatyczne. Student powinien potrafić obsługiwać złożone układy pomiarowe i precyzyjnie przeprowadzać pomiar i analizę danych wykorzystując układy analogowe i cyfrowe bazujące na współczesnej elektronice.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) R. Śledziewski "Elektronika dla fizyków", PWN Warszawa, 1984

2) S.Seely "Układy elektroniczne", WNT Warszawa, 1972

Literatura uzupełniająca:

B.Wilkinson "Układy cyfrowe", WKŁ Warszawa, 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład.

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1 - student ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie fazy skondensowanej

Efekt przedmiotowy 2 - student zna różne techniki eksperymentalne stosowane w badaniach fazy skondensowanej

Efekt przedmiotowy 3 - student zna złożone układy pomiarowe wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne

Laboratorium.

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności :

Efekt przedmiotowy 4 - Potrafi obsługiwać złożone układy pomiarowe wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne oraz precyzyjnie przeprowadzać pomiar i analizę danych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład : kryteria oceniania w zakresie wiedzy

- na ocenę 2 (ndst.): nie zna podstaw elektroniki; nie zna technik pomiarowych i eksperymentalnych wykorzystujących narzędzia elektroniczne i informatyczne

- na ocenę 3 (dst.): w podstawowym stopniu zna podstawy elektroniki; zna techniki pomiarowe i eksperymentalne wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne

- na ocenę 4 (db.): na odpowiednim poziomie zna podstawy elektroniki; dobrze zna techniki pomiarowe i eksperymentalne wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale rozumie podstawy elektroniki; doskonale zna techniki pomiarowe i eksperymentalne wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne

Laboratorium : kryteria oceniania w zakresie umiejętności

- na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi obsługiwać złożonych układów pomiarowych wykorzystujących narzędzia elektroniczne i informatyczne oraz precyzyjnie przeprowadzać pomiar i analizę danych

- na ocenę 3 (dst.): w stopniu podstawowym potrafi obsługiwać złożone układy pomiarowe wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne oraz precyzyjnie przeprowadzać pomiar i analizę danych

- na ocenę 4 (db.): na odpowiednim poziomie potrafi obsługiwać złożone układy pomiarowe wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne oraz precyzyjnie przeprowadzać pomiar i analizę danych

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale potrafi obsługiwać złożone układy pomiarowe wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne oraz precyzyjnie przeprowadzać pomiar i analizę danych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gawlikowicz
Prowadzący grup: Wojciech Gawlikowicz, Serhiy Kobyakov
Strona przedmiotu: https://wmp.uksw.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS :

-wykłady: 15h

-laboratorium:15h

-praca własna : 30h

-przygotowanie do egzaminu: 10 h

-algorytm 70/25

-suma punktów ECTS: 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawy układ elektronicznych analogowych i cyfrowych. Elementy RLC i podstawowe elementy półprzewodnikowe. Transmisja sygnałów elektronicznych - teoria dwójników i czwórników. Układy cyfrowe.

Pełny opis:

1) Wprowadzenie do elektroniki

2) Elementy RLC

3) Transmisja sygnałów - dwójniki

4) Transmisja sygnałów - czwórniki

5) Elementy półprzewodnikowe

6) Sprzężenia zwrotne

7) Układy cyfrowe - układy kombinacyjne

8) Układy cyfrowe - układy sekwencyjne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) R. Śledziewski "Elektronika dla fizyków", PWN Warszawa, 1984

2) S.Seely "Układy elektroniczne", WNT Warszawa, 1972

Literatura uzupełniająca:

B.Wilkinson "Układy cyfrowe", WKŁ Warszawa, 2003

Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki wyższej i podstaw fizyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)