Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Metody numeryczne fizyki II

General data

Course ID: WM-FI-S2-E2-MNF2
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Metody numeryczne fizyki II
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 4.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Omówienie podstawowych metod numerycznych, a także tych stosowanych w mechanice kwantowej i fizyce ciała stałego. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem programu MATHEMATICA oraz (dla znających podstawy programowania w C, C++, Python) obejmują pisanie własnych programów do obliczeń numerycznych.

Full description: (in Polish)

1. Wprowadzenie do programu MATHEMATICA cz. 3

2. Rozwiązania asymptotyczne równań różniczkowych zwyczajnych

3. Metoda rozdzielenia zmiennych

3. Studnie kwantowe

4. Kropki kwantowe

5. Wiązania w kryształach

6. Przybliżenie adiabatyczne

7. Falki

8. Zwykła i szybka transformacja Fouriera

9. Arytmetyka modulrna

10 Kalkulator teorioliczbowy PARI

11.Wstęp do kryptografii

Bibliography: (in Polish)

1. A. Szatkowski, J. Cichosz, Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne. Gdańsk 2002

2. A. Bjorck, G. Dahlquist, Metody numeruczne, Warszawa 2007

3. D. Horia, Metody obliczeniowe optymalizacji w zadaniach, Poznań, 2008

4. Z. Fortuna et al., Metody numeryczne, Warszawa, 2006

5.W. H. Press et al. Numerical recipes in C++, Cambridge, 2007

6. E. Dudek-Dyduch, Matody numeryczne. Wybrane zagadnienia, Kraków 2011

7. P. Harrison, Quantum Wells, Wires and Dots, Chichester, 2009

8. I. Białynicki-Birula et al. Teoria kwantów. Mechanika falowa, Warszawa 2001

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

1 Znajomość podstawowych metod numerycznych

2.Znajomość elementów fizyki kwantowej

3. Znajomość elementów fizyki ciała stałego

4. Znajomość programu MATHEMATICA na poziomie podstawowym

Umiejętności:

1. Zdolność do stosowanie wiedzy teoretycznej z analizy numerycznej do rozwiązywania praktycznych problemów z użyciem programu MATHEMATICA i języków programowania.

Kompetencje:

1. Student uczy się krytycznego podejścia do uzyskanych wyników.

2. Ze względu na pandemię i konieczność zachowania dystansu kontakty osobiste są maksymalnie ograniczone. W związku z tym tzw. praca zespołowa bezpośrednio w laboratorium jest niemożliwa do czasu zniesienia przez Rektora UKSW restrykcji. W związku z tym student uczy się pracy indywidualnej i ponoszenia indywidualnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Średnia arytmetyczna ocen z dwóch kolokwiów i pisemnych raportów.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 60 hours more information
Coordinators: Adam Zakrzewski
Group instructors: Adam Zakrzewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

vide Podstawowe informacje o przedmiocie

Full description: (in Polish)

vide Podstawowe informacje o przedmiocie

Bibliography: (in Polish)

vide Podstawowe informacje o przedmiocie

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowa umiejętność programowania (C, C++, Python)

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 60 hours more information
Coordinators: Adam Zakrzewski
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)