Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-ASSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_W14, I1_U18

Skrócony opis:

1. Dobiera urządzenia sieciowe oraz poprawnie je instaluje w segmentach sieciowych.

2. Potrafi określić poziom sygnału w dowolnym punkcie toru transmisyjnego i podejmować stosowne decyzje co do zapewnienia jakości transmisji danych.

3. Konfiguruje usługę AD w systemach Windows,

4. Konfiguruje usługi DHCP, DNS, VPN, SAMBA, FTP

5. Implementuje protokoły routingu i autokonfiguracji z IPv6 w węzłach sieciowych

6. Zna zasady administrowania serwerami, zna sposoby prawidłowego zabezpieczenia danych składowanych i przetwarzanych na nich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Dobiera przewodowe i bezprzewodowe media transmisyjne dla segmentu sieci.

2. Objaśnia usługi sieciowe takie jak: Acive Directory, Remonte Desktop, VPN, IIS.

3. Objaśnia routing w sieciach z IPv6, integrację i koegzystencję protokołu IPv4 z IPv6, stanową i bezstanową autokonfigurację adresów IPv6.

4. Dobiera, przygotowuje i diagnozuje tory transmisyjne dla segmentu sieci, instaluje typowe usługi sieciowe: AD, Remote Desktop, IIS, Apache.

5. Diagnozuje sieci oraz wybiera i stosuje odpowiednie protokoły routingu na wybranym węźle sieciowym.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na platformie e-learningowej ( Teams - Administrowanie sieciami i Systemami komputerowymi)

- wykonanie 15 zadań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sieczka
Prowadzący grup: Adrian Sieczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adrian Sieczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)