Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ad hoc and sensor networks

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-SDS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ad hoc and sensor networks
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I2_W01, I2_W02 , I2_W08, I2_W10

I2_U01, I2_U02, I2_U03, I2_U05, I2_U06, I2_U07, I2_U08 ,I2_U09, I2_U11, I2_U12

I2_K01, I2_K02, I2_K03, I2_K05

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie aktualnego stanu rozwoju i zastosowań segmentu technologii mobilnych i bezprzewodowych jaki stanowią sieci doraźne i sensorowe. Zostaną przedstawione istniejące problemy teoretyczne związane z komunikacją bezprzewodową i efektywnością energetyczna oraz sposoby ich rozwiązania jak też istniejące architektury sieci. Zostaną omówione protokoły sieciowe warstwy MAC, zagadnienia zarządzania topologią sieci oraz zagadnienia lokalizacji i synchronizacji.

Pełny opis:

1 Współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

2 Internet Rzeczy.

3 Chmury obliczeniowe, systemy obliczeniowe typu Fog/Edge Computing.

4 Systemy Inteligencji otoczenia.

5 Sieci ad hoc i sieci sensorowe: motywacje i zastosowania.

6 Warstwa fizyczna sieci.

7 Techniki multipleksacji.

8 Architektura pojedynczego węzła.

9 Kolokwium 1 (max. ocena: 30p./100p.). Architektura sieci.

10 Problemy dostępu do terminala.

11 Protokoły MAC bazujace na rywalizacji – 1/2.

12 Protokoły MAC bazujace na rywalizacji – 2/2.

13 Protokoły rutingu dla sieci sensorowych.

14 Protokoły rutingu dla sieci ad hoc.

15 Prezentacje przez grupy studenckie artykułów poświęconym technologiom

sieci sensorowych (max. ocena: 10p./100p.).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. D. P. Agrawal, Q. A. Zeng: Introduction to Wireless and Mobile Systems, Thomson 2006.

2. H. Karl, A. Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, Wiley 2007.

3. B. Krishnamachari, Networking Wireless Sensors, Cambridge University Press, 2005

Literatura uzupełniająca

1. H. M. Ammari (ed.), The Art. Of Wireless Sensor Networks, vol. 1: Fundamentals, Springer, 2014.

2. Proceedings of the ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems

(MSWIM)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z organizacją, funkcjonowaniem oraz zastosowaniem sieci doraźnych i sieci sensorowych

- zna i rozumie techniki multipleksacji kanałów oraz techniki modulacji

informacji cyfrowej stosowane w sieciach doraźnych i sieciach sensorowych

- zna i rozumie wybrane protokoły stosowane w sieciach sensorowych oraz ich

zalety i wady

- potrafi pozyskiwać informacje z literatury fachowej polskiej oraz w języku

angielskim dotyczącą sieci doraźnych i sensorowych

- potrafi przygotować i przedstawić opracowanie dotyczące sieci doraźnych i

sensorowych

Szacunkowy nakład pracy

- uczestnictwo w zajęciach: 30

- przygotowanie do zajęć: 27

- przygotowanie do weryfikacji: 26

- konsultacje z prowadzącym: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Seredyński
Prowadzący grup: Franciszek Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Seredyński
Prowadzący grup: Franciszek Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Seredyński
Prowadzący grup: Franciszek Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)