Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ad hoc and sensor networks

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-SDS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ad hoc and sensor networks
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WYKŁADY

I2_W10, I2_U09


LABORATORIUM

I2_W10, I2_U09Wymagania wstępne:

wymagane: a) znajomość metaheurystycznych metod optymalizacji i rozproszonych algorytmów optymalizacji, b) umiejętność programowania

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w zakresie teorii i zastosowań technologii określanej jako sieci doraźne i sensorowe (SDS), w tym szczególnie bezprzewodowych sieci sensorowych (BSS). W pierwszej części wykładów omówione zostaną technologie informacyjno-komunikacyjne mające związek z SDS, takie jak sieci telefonii komórkowej, Internet Rzeczy, rozproszone systemy przetwarzania typu cloud/fog/edge oraz zagadnienia powstającej aktualnie tzw. inteligencji otoczenia. W drugiej części wykładów przedstawiona zostanie architektura SDS zarówno z perspektywy pojedynczego węzła jak też samej sieci. Rozpatrzone zostaną stosowane aktualnie w SDS techniki multipleksacji oraz teoretyczne problemy związane z komunikacją bezprzewodową. W trzeciej części wykładów przedstawione zostaną proponowane rozwiązania problemów związanych z komunikacją bezprzewodową w BSS w postaci opracowanych teoretycznie jak również istniejących w rzeczywistych BSS protokołów komunikacji bezprzewodowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. H. Karl, A. Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, Wiley, 2007

2. D. Wagner, R. Wattenhofer (Eds.), Algorithms for Sensor and Ad Hoc Networks, Advanced Lectures, Springer, 2007

Literatura uzupełniająca

1. B. Krishnamachari, Networking Wireless Sensors, Cambridge University Press, 2005

2. D. P. Agraval, Q.-An Zeng, Introduction to Wireless and Mobile Systems, Thompson, 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

I2_W10 zna i rozumie teoretyczne i praktyczne aspekty wybranej specjalizacji dziedziny informatycznej

I2_U09 potrafi stosować w wybranej dziedzinie zaawansowane narzędzia i metody informatyczne

LABORATORIA

I2_W10 zna i rozumie teoretyczne i praktyczne aspekty wybranej specjalizacji dziedziny informatycznej

I2_U09 potrafi stosować w wybranej dziedzinie zaawansowane narzędzia i metody informatyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Seredyński
Prowadzący grup: Franciszek Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)