Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Basic course in cybersecurity

General data

Course ID: WM-I-U2-CKP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (9998) Sustainable development The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Basic course in cybersecurity
Name in Polish: Cyberbezpieczeństwo - kurs podstawowy
Organizational unit: Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

communication and media studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak

Short description: (in Polish)

Przedmiot „Cyberbezpieczeństwo – kurs podstawowy” przeznaczony jest dla wszystkich studentów, którzy pragną poznać najważniejsze zasady związane z cyberbezpieczeństwem z perspektywy zarówno nauk społecznych, jak i technicznych.

Full description: (in Polish)

Przedmiot „Cyberbezpieczeństwo – kurs podstawowy” przeznaczony jest dla wszystkich studentów, którzy pragną poznać najważniejsze zasady związane z cyberbezpieczeństwem z perspektywy zarówno nauk społecznych, jak i technicznych. Cyberprzestrzeń jest obecnie stałym i nieodłącznym elementem przestrzeni społecznej współczesnego człowieka. Ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie każdego z nas zarówno w płaszczyźnie społecznej, psychologicznej, edukacyjnej, jak i zawodowej, ekonomicznej czy technicznej. Poszczególne moduły przedmiotu „Cyberprzestrzeń – kurs podstawowy” poświęcone będą różnym aspektom obecności człowieka w cyberprzestrzeni i dadzą mu przekrojową wiedzę oraz umiejętności niezbędne do bezpiecznego i efektywnego korzystania z jej zasobów w życiu prywatnym oraz zawodowym. Oprócz aspektów społecznych poruszone będą również aspekty prawne oraz związane z cyberprzestępczością. Przedstawionych i przećwiczonych zostanie kilka kryptosystemów.

Bibliography: (in Polish)

Wallace P (2010). Psychologia Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Spitzer M (2013). Cyfrowa demencja. Słupsk: Dobra literatura

Łęski Z. (2016). Duch w maszynie. Kim jest dla nas komputer. Charakterystyka relacji w języku AT. Częstochowa: Wydawnictwo AJD

Łęski Z. (2018) Nowe technologie-nowe czasy-nowe pokolenia. Charakterystyka młodych użytkowników nowych mediów z perspektywy analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo UJD

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student ma podstawową wiedzę o społecznym aspekcie funkcjonowania człowieka w środowisku cyberprzestrzeni, związaną z jego sferą emocjonalną oraz osobowościową oraz zna zasady pozwalające na bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni z perspektywy nauk społecznych.

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą aspektów prawnych cyberprzestępczości oraz popularnych typów cyberprzestępstw.

Student ma podstawową wiedzę o metodach i zastosowaniach kryptografii do zabezpieczania komunikacji i danych.

Student sprawnie komunikuje się w środowisku cyberprzestrzeni oraz potrafi w sposób efektywny wyszukiwać, selekcjonować informacje oraz potrafi wykorzystać możliwości cyberprzestrzeni do realizacji zadań związanych z przyszłą pracą zawodową.

Student potrafi zlokalizować i przeciwdziałać podstawowym typom oszustw internetowych.

Student potrafi kodować i szyfrować dane kilkoma algorytmami o dobrej mocy kryptogrficznej.

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w organizacji, w której pracuje, którą kieruje, w której uczestniczy

Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także do dbałości o dorobek i tradycje zawodu.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest:

1. Wypełnienie dokumentacji projektowej.

2. Obecność na 80% zajęć

3. Wypełnienie Pretestu i zaliczenie Posttestu

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours, 10 places more information
Coordinators: Mirosław Kurkowski
Group instructors: Zbigniew Łęski
Course homepage: https://wmp.uksw.edu.pl
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 ECTS odpowiada nakładowi 25h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną.

Short description: (in Polish)

Przedmiot „Cyberbezpieczeństwo – kurs podstawowy” przeznaczony jest dla wszystkich studentów, którzy pragną poznać najważniejsze zasady związane z cyberbezpieczeństwem z perspektywy zarówno nauk społecznych, jak i technicznych.

Full description: (in Polish)

Przedmiot „Cyberbezpieczeństwo – kurs podstawowy” przeznaczony jest dla wszystkich studentów, którzy pragną poznać najważniejsze zasady związane z cyberbezpieczeństwem z perspektywy zarówno nauk społecznych, jak i technicznych. Cyberprzestrzeń jest obecnie stałym i nieodłącznym elementem przestrzeni społecznej współczesnego człowieka. Ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie każdego z nas zarówno w płaszczyźnie społecznej, psychologicznej, edukacyjnej, jak i zawodowej, ekonomicznej czy technicznej. Poszczególne moduły przedmiotu „Cyberprzestrzeń – kurs podstawowy” poświęcone będą różnym aspektom obecności człowieka w cyberprzestrzeni i dadzą mu przekrojową wiedzę oraz umiejętności niezbędne do bezpiecznego i efektywnego korzystania z jej zasobów w życiu prywatnym oraz zawodowym. Oprócz aspektów społecznych poruszone będą również aspekty prawne oraz związane z cyberprzestępczością. Przedstawionych i przećwiczonych zostanie kilka kryptosystemów.

Bibliography: (in Polish)

Wallace P (2010). Psychologia Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Spitzer M (2013). Cyfrowa demencja. Słupsk: Dobra literatura

Łęski Z. (2016). Duch w maszynie. Kim jest dla nas komputer. Charakterystyka relacji w języku AT. Częstochowa: Wydawnictwo AJD

Łęski Z. (2018) Nowe technologie-nowe czasy-nowe pokolenia. Charakterystyka młodych użytkowników nowych mediów z perspektywy analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo UJD

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Workshops, 1 hours more information
Coordinators: Zbigniew Łęski
Group instructors: Mirosław Kurkowski, Zbigniew Łęski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)