Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Elements of applied artificial intelligence

General data

Course ID: WM-I-U2-ESSI
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (9998) Sustainable development The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Elements of applied artificial intelligence
Name in Polish: Elementy stosowanej sztucznej inteligencji
Organizational unit: Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Course homepage: https://wmp.uksw.edu.pl/
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak

Short description: (in Polish)

Podstawowym celem tego kursu jest poznanie fascynującego świata sztucznej inteligencji a w szczególności sieci neuronowych

Full description: (in Polish)

Podstawowym celem tego kursu jest poznanie fascynującego świata sztucznej inteligencji a w szczególności sieci neuronowych. Są one badane w ramach działu informatyki zwanego sztuczną inteligencją. Sieci neuronowe powstały dzięki wykorzystaniu wiedzy dotyczącej zjawisk zachodzących w mózgu istot żywych. Podobnie jak ich biologiczne pierwowzory, posiadają one zdolność automatycznej adaptacji elementów swojej struktury w celu poszukiwania rozwiązań złożonych zależności pomiędzy sygnałami wejściowymi a oczekiwanymi sygnałami wyjściowymi modelu. Sieci o odpowiednio dobranej strukturze pozwalają rozwiązywać problemy, które często są niemożliwe do rozwiązania w sposób konwencjonalny. Wyróżniającymi cechami sieci neuronowych są możliwość rozwiązywania problemów bez ich uprzedniej matematycznej formalizacji, brak konieczności odwoływania się przy stosowaniu sieci do teoretycznych założeń na temat rozwiązywanego problemu oraz zdolność uczenia się na podstawie przykładów.

Bibliography: (in Polish)

1.Ryszard Tadeusiewicz Sieci Neuronowe, Wydawnictwo: Akademicka Oficyna Wydawnicza

2.Kosiński Robert A. Sztuczne sieci neuronowe. Dynamika nieliniowa i chaos. Wydanie: 2021

3.https://tensorflow.org/

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student ma podstawową wiedzę w obszarze sztucznej inteligencji.

Student zna ogólne zasady funkcjonowania sieci neuronowych.

Student zna podstawy matematyczne sztucznych sieci neuronowych.

Student potrafi właściwie analizować użycie sieci neuronowej.

Student potrafi identyfikować problemy rozwiązywane przez sztuczne sieci neuronowe.

Student ma potrzebę rozwijania swojej wiedzy w aspektach związanych z rozwojem świata elektronicznego.

Student wykazuje otwartość w poszerzaniu swojej wiedzy.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Pretest i Posttest

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours, 10 places more information
Coordinators: Mirosław Kurkowski
Group instructors: Tomasz Krzywicki, Agnieszka Zbrzezny
Course homepage: https://wmp.uksw.edu.pl/
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 pkt ECTS -Student ma podstawową wiedzę w obszarze sztucznej inteligencji.

Student zna ogólne zasady funkcjonowania sieci neuronowych.

Student zna podstawy matematyczne sztucznych sieci neuronowych.


Student potrafi właściwie analizować użycie sieci neuronowej.

Student potrafi identyfikować problemy rozwiązywane przez sztuczne sieci neuronowe.


Student ma potrzebę rozwijania swojej wiedzy w aspektach związanych z rozwojem świata elektronicznego.

Student wykazuje otwartość w poszerzaniu swojej wiedzy.


uczestnictwo w zajęciach 15 godz.

przygotowanie do zajęć 20 godz.

przygotowanie do weryfikacji 13 godz.

konsultacje z prowadzącym 2 godz.Short description: (in Polish)

Podstawowym celem tego kursu jest poznanie fascynującego świata sztucznej inteligencji a w szczególności sieci neuronowych.

Full description: (in Polish)

Podstawowym celem tego kursu jest poznanie fascynującego świata sztucznej inteligencji a w szczególności sieci neuronowych. Są one badane w ramach działu informatyki zwanego sztuczną inteligencją. Sieci neuronowe powstały dzięki wykorzystaniu wiedzy dotyczącej zjawisk zachodzących w mózgu istot żywych. Podobnie jak ich biologiczne pierwowzory, posiadają one zdolność automatycznej adaptacji elementów swojej struktury w celu poszukiwania rozwiązań złożonych zależności pomiędzy sygnałami wejściowymi a oczekiwanymi sygnałami wyjściowymi modelu. Sieci o odpowiednio dobranej strukturze pozwalają rozwiązywać problemy, które często są niemożliwe do rozwiązania w sposób konwencjonalny. Wyróżniającymi cechami sieci neuronowych są możliwość rozwiązywania problemów bez ich uprzedniej matematycznej formalizacji, brak konieczności odwoływania się przy stosowaniu sieci do teoretycznych założeń na temat rozwiązywanego problemu oraz zdolność uczenia się na podstawie przykładów.

Bibliography: (in Polish)

Ryszard Tadeusiewicz Sieci Neuronowe, Wydawnictwo: Akademicka Oficyna Wydawnicza

Kosiński Robert A. Sztuczne sieci neuronowe. Dynamika nieliniowa i chaos. Wydanie: 2021

https://tensorflow.org/

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Workshops, 15 hours more information
Coordinators: Agnieszka Zbrzezny
Group instructors: Mirosław Kurkowski, Agnieszka Zbrzezny
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)