Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Human internal needs vs. susceptibility to cyber attacks

General data

Course ID: WM-I-U2-PSYCH
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (9998) Sustainable development The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Human internal needs vs. susceptibility to cyber attacks
Name in Polish: Potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki
Organizational unit: Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Course homepage: https://wmp.uksw.edu.pl/
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

communication and media studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak

Short description: (in Polish)

Przedmiot „Potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki” – pomoże przybliżyć studentowi wiedzę z zakresu analizy własnych potrzeb wewnętrznych i ich wpływu na zachowania w życiu. Przedstawienie podstawowych teoretycznych i metodologicznych problemów badań w zakresie potrzeb, emocji i motywacji, prezentacja kierunków i tendencji rozwoju tej problematyki w perspektywie historycznej i współczesnej, wskazanie na ważniejsze prawidłowości, związane z tymi procesami psychicznymi.

Full description: (in Polish)

Przedmiot „Potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki” – pomoże przybliżyć studentowi wiedzę z zakresu analizy własnych potrzeb wewnętrznych i ich wpływu na zachowania w życiu. Przedstawienie podstawowych teoretycznych i metodologicznych problemów badań w zakresie potrzeb, emocji i motywacji, prezentacja kierunków i tendencji rozwoju tej problematyki w perspektywie historycznej i współczesnej, wskazanie na ważniejsze prawidłowości, związane z tymi procesami psychicznymi. Przedstawienie motywacji związanych z obrazem własnej osoby. Samoaktualizacja i samorozwój. Konflikty motywacyjne. Wykorzystywanie podatności w naturze ludzkiej do przeprowadzenia cyberataku - jak się przed tym chronić. Socjotechniki wykorzystywane przez przestępców. Analiza własnych potrzeb wewnętrznych. Przedmiot jest skierowany do studentów wszystkich kierunków.

Bibliography: (in Polish)

- Maruszewski T., Doliński D. Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska M. (2010). Emocje i motywacja [W]: J. Strelau, D.Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, T1, Wyd. GWP, Gdańsk,

- Franken R.E. (2005), Psychologia motywacji. Wyd. GWP, Gdańsk

- Maslow A.H. (1963), Theory of Human Motivation, [w:] Sutermeister R.A. (red.), People and Productivity, McGraw-Hill Book Company, New York.

- Reiss S. (2000), Who am I: The 16 Basic Desires that Motivate Our Actions and Define Our Personality, Tarcher/Putnam, New York.

- Aronson E. (2002), Człowiek – istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Konwersatorium:

Student ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach.

Student zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

Student potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest:

1. Wypełnienie dokumentacji projektowej.

2. Obecność na 80% zajęć

3. Wypełnienie Pretestu i zaliczenie Posttestu

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours, 10 places more information
Coordinators: Mirosław Kurkowski
Group instructors: Anna Di Giusto, Melania Orzechowska, Maciej Orzechowski
Course homepage: https://wmp.uksw.edu.pl/
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 ECTS odpowiada nakładowi 25h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną.

Short description: (in Polish)

Przedmiot „Potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki” – pomoże przybliżyć studentowi wiedzę z zakresu analizy własnych potrzeb wewnętrznych i ich wpływu na zachowania w życiu. Przedstawienie podstawowych teoretycznych i metodologicznych problemów badań w zakresie potrzeb, emocji i motywacji, prezentacja kierunków i tendencji rozwoju tej problematyki w perspektywie historycznej i współczesnej, wskazanie na ważniejsze prawidłowości, związane z tymi procesami psychicznymi.

Full description: (in Polish)

Przedmiot „Potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki” – pomoże przybliżyć studentowi wiedzę z zakresu analizy własnych potrzeb wewnętrznych i ich wpływu na zachowania w życiu. Przedstawienie podstawowych teoretycznych i metodologicznych problemów badań w zakresie potrzeb, emocji i motywacji, prezentacja kierunków i tendencji rozwoju tej problematyki w perspektywie historycznej i współczesnej, wskazanie na ważniejsze prawidłowości, związane z tymi procesami psychicznymi. Przedstawienie motywacji związanych z obrazem własnej osoby. Samoaktualizacja i samorozwój. Konflikty motywacyjne. Wykorzystywanie podatności w naturze ludzkiej do przeprowadzenia cyberataku - jak się przed tym chronić. Socjotechniki wykorzystywane przez przestępców. Analiza własnych potrzeb wewnętrznych. Przedmiot jest skierowany do studentów wszystkich kierunków.

Bibliography: (in Polish)

- Maruszewski T., Doliński D. Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska M. (2010). Emocje i motywacja [W]: J. Strelau, D.Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, T1, Wyd. GWP, Gdańsk,

- Franken R.E. (2005), Psychologia motywacji. Wyd. GWP, Gdańsk

- Maslow A.H. (1963), Theory of Human Motivation, [w:] Sutermeister R.A. (red.), People and Productivity, McGraw-Hill Book Company, New York.

- Reiss S. (2000), Who am I: The 16 Basic Desires that Motivate Our Actions and Define Our Personality, Tarcher/Putnam, New York.

- Aronson E. (2002), Człowiek – istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Workshops, 15 hours more information
Coordinators: Maciej Orzechowski
Group instructors: Mirosław Kurkowski, Maciej Orzechowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)