Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Social aspects of cybersecurity

General data

Course ID: WM-I-U2-SAC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (9998) Sustainable development The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Social aspects of cybersecurity
Name in Polish: Społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa
Organizational unit: Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Course homepage: https://wmp.uksw.edu.pl
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

communication and media studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak

Short description: (in Polish)

Przedmiot „Społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa” skierowany jest do wszystkich studentów zainteresowanych nie tylko prawnym i technicznym aspektem cyberprzestrzeni, ale również tą jej stroną, która ma bezpośredni wpływ na nasze społeczne funkcjonowanie, rozwój osobowości, psychologię czy edukację.

Full description: (in Polish)

Przedmiot „Społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa” skierowany jest do wszystkich studentów zainteresowanych nie tylko prawnym i technicznym aspektem cyberprzestrzeni, ale również tą jej stroną, która ma bezpośredni wpływ na nasze społeczne funkcjonowanie, rozwój osobowości, psychologię, edukację, itd. Już ponad 20 lat temu B. Reeves i C. Nass w swoich badaniach naukowych (Reevess, Nass, 2000) udowodnili, że kontakt człowiek – nowe media ma charakter specyficznej relacji. Że człowiek traktuje je nie tylko jako nowoczesne i bardzie rozbudowane narzędzia pracy czy rozrywki, ale jako swego rodzaju znajomych, współpracowników, a czasem nawet przyjaciół. Mają one na niego wpływ w każdym obszarze jego społecznego funkcjonowania, zmieniają sposób myślenia, poszerzają przestrzeń społeczną, otwierają nowe szanse oraz generują nowe, nieznane wcześniej zagrożenia. Przedmiot ma na celu ukazanie genezy tego zjawiska, wskazanie na najważniejsze obszary, w których nowe technologie mogą mieć wpływ na zmiany funkcjonowania człowieka w perspektywie cyberbezpieczeństwa. Przybliżone zostaną również koncepcje oraz sposoby umożliwiające prowadzenie badań naukowych dotyczących społecznego aspektu cyberbezpieczeństwa.

Bibliography: (in Polish)

Wallace P (2010). Psychologia Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Spitzer M (2013). Cyfrowa demencja. Słupsk: Dobra literatura

Łęski Z. (2016). Duch w maszynie. Kim jest dla nas komputer. Charakterystyka relacji w języku AT. Częstochowa: Wydawnictwo AJD

Łęski Z. (2018) Nowe technologie-nowe czasy-nowe pokolenia. Charakterystyka młodych użytkowników nowych mediów z perspektywy analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo UJD

Raporty z badań prowadzonych przez NASK - https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student ma wiedzę o społecznym aspekcie funkcjonowania człowieka w środowisku cyberprzestrzeni, związaną z jego sferą emocjonalną oraz osobowościową.

Student zna zasady pozwalające na bezpieczne poruszanie się w środowisku cyberprzestrzeni z perspektywy nauk społecznych

Student ma wiedzę na temat bezpieczeństwa danych w aspekcie technologicznym, społecznym i psychologicznym oraz ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą metody prowadzenia badań naukowych

Student sprawnie komunikuje się w środowisku cyberprzestrzeni oraz potrafi w sposób efektywny wyszukiwać oraz selekcjonować informacje

Student potrafi wykorzystać możliwości cyberprzestrzeni do realizacji zadań związanych z przyszłą pracą zawodową

Student ma umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie oraz umiejętność prowadzenia badań naukowych

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w organizacji, w której pracuje, którą kieruje, w której uczestniczy

Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także do dbałości o dorobek i tradycje zawodu

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Pretest i Posttest

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours, 10 places more information
Coordinators: Mirosław Kurkowski
Group instructors: Zbigniew Łęski
Course homepage: https://wmp.uksw.edu.pl
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 ECTS odpowiada nakładowi 25h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną.


Short description: (in Polish)

Przedmiot „Społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa” skierowany jest do wszystkich studentów zainteresowanych nie tylko prawnym i technicznym aspektem cyberprzestrzeni, ale również tą jej stroną, która ma bezpośredni wpływ na nasze społeczne funkcjonowanie, rozwój osobowości, psychologię czy edukację.

Full description: (in Polish)

Przedmiot „Społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa” skierowany jest do wszystkich studentów zainteresowanych nie tylko prawnym i technicznym aspektem cyberprzestrzeni, ale również tą jej stroną, która ma bezpośredni wpływ na nasze społeczne funkcjonowanie, rozwój osobowości, psychologię, edukację, itd. Już ponad 20 lat temu B. Reeves i C. Nass w swoich badaniach naukowych (Reevess, Nass, 2000) udowodnili, że kontakt człowiek – nowe media ma charakter specyficznej relacji. Że człowiek traktuje je nie tylko jako nowoczesne i bardzie rozbudowane narzędzia pracy czy rozrywki, ale jako swego rodzaju znajomych, współpracowników, a czasem nawet przyjaciół. Mają one na niego wpływ w każdym obszarze jego społecznego funkcjonowania, zmieniają sposób myślenia, poszerzają przestrzeń społeczną, otwierają nowe szanse oraz generują nowe, nieznane wcześniej zagrożenia. Przedmiot ma na celu ukazanie genezy tego zjawiska, wskazanie na najważniejsze obszary, w których nowe technologie mogą mieć wpływ na zmiany funkcjonowania człowieka w perspektywie cyberbezpieczeństwa. Przybliżone zostaną również koncepcje oraz sposoby umożliwiające prowadzenie badań naukowych dotyczących społecznego aspektu cyberbezpieczeństwa.

Bibliography: (in Polish)

Wallace P (2010). Psychologia Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Spitzer M (2013). Cyfrowa demencja. Słupsk: Dobra literatura

Łęski Z. (2016). Duch w maszynie. Kim jest dla nas komputer. Charakterystyka relacji w języku AT. Częstochowa: Wydawnictwo AJD

Łęski Z. (2018) Nowe technologie-nowe czasy-nowe pokolenia. Charakterystyka młodych użytkowników nowych mediów z perspektywy analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo UJD

Raporty z badań prowadzonych przez NASK - https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Workshops, 15 hours more information
Coordinators: Zbigniew Łęski
Group instructors: Mirosław Kurkowski, Zbigniew Łęski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)