Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Personalization of the education process with elements of tutoring

General data

Course ID: WM-MA-N-S2-P
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Personalization of the education process with elements of tutoring
Name in Polish: Personalizacja procesu kształcenia z elementami tutoringu
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

mathematics

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) licencjat z matematyki

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest wskazanie:

1. na istotną funkcję tutoringu w życiu jednostki,

2. drogi do osiągnięcia pozytywnej zmiany czyli rozwoju w różnych obszarach zależnych od potrzeb, okoliczności i rodzaju pracy z uczniem.

3. wskazanie obszarów rozwoju ucznia - nauka, wiedza (rozwój intelektualny), charakter (ogólny rozwój osobisty), wychowanie (rozwój i zmiana postaw życiowych), umiejętności zawodowe (rozwój kompetencji), talenty (rozwój wrodzonych zdolności).

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

1. potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania

ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego

myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się danego przedmiotu i nawyków

systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z

Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez

stymulowanie go do samodzielnej pracy.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

1. dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów;

2. kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1. budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz

kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

2. rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Przygotowanie scenariusza wsparcia i prowadzenia ucznia jako tutor.

bdb - wykonanie bardzo dobrze pracy

db+ - wykonanie pracy z niewielkimi usterkami

db - wykonanie pracy poprawnie

dst+ -wykonanie pracy z usterkami

dst - wykonana praca wymaga sporych poprawek

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 10 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest wskazanie na istotną funkcję tutoringu w życiu jednostki. Jego głównym zadaniem jest osiągnięcie pozytywnej zmiany czyli rozwoju w różnych obszarach zależnych od potrzeb, okoliczności i rodzaju pracy z uczniem. Tymi obszarami mogą być nauka, wiedza (rozwój intelektualny), charakter (ogólny rozwój osobisty), wychowanie (rozwój i zmiana postaw życiowych), umiejętności zawodowe (rozwój kompetencji), talenty (rozwój wrodzonych zdolności).

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane - konwersatorium: I semestr 10 godz.

Praca własna:

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 10 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest wskazanie na istotną funkcję tutoringu w życiu jednostki. Jego głównym zadaniem jest osiągnięcie pozytywnej zmiany czyli rozwoju w różnych obszarach zależnych od potrzeb, okoliczności i rodzaju pracy z uczniem. Tymi obszarami mogą być nauka, wiedza (rozwój intelektualny), charakter (ogólny rozwój osobisty), wychowanie (rozwój i zmiana postaw życiowych), umiejętności zawodowe (rozwój kompetencji), talenty (rozwój wrodzonych zdolności).

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane - konwersatorium: I semestr 10 godz.

Praca własna:

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 10 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 10 godz. dydaktycznych - zajęcia zorganizowane,

10 godz. dyd. - praca własna,

5 gdz. dyd. - konsultacje

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 10 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 5 godz. dydaktycznych - zajęcia zorganizowane,

15 godz. dyd. - praca własna,

5 gdz. dyd. - konsultacje

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest wskazanie na istotną funkcję tutoringu w życiu jednostki. Jego głównym zadaniem jest osiągnięcie pozytywnej zmiany czyli rozwoju w różnych obszarach zależnych od potrzeb, okoliczności i rodzaju pracy z uczniem. Tymi obszarami mogą być nauka, wiedza (rozwój intelektualny), charakter (ogólny rozwój osobisty), wychowanie (rozwój i zmiana postaw życiowych), umiejętności zawodowe (rozwój kompetencji), talenty (rozwój wrodzonych zdolności).

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu:

Zorganizowane - konwersatorium: I semestr 10 godz.

Praca własna:

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 10 hours more information
Coordinators: Joanna Kandzia
Group instructors: Joanna Kandzia
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)