Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek prawdopodobieństwa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-RP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://e.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA2_W09, MA2_W01

Wymagania wstępne:

Analiza Matematyczna, Rachunek Prawdopodobieństwa, Równania Różniczkowe Zwyczajne

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z rozkładów prawdopodobieństwa, praw wielkich liczb, słabej zbieżności, warunkowej wartości oczekiwanej i martyngałów oraz łąńcuchów Markowa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład

Student:

W1 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii łańcuchów Markowa

W2 - zna i rozumie jak można stosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania zagadnień analizy systemów stochastycznych.

Ćwiczenia

Student:

U1 - Potrafi rozwiązać zadania z teorii łańcuchów Markowa

U2 - Potrafi na podstawie wiedzy teoretycznej stworzyć algorytmy i programy obliczania charakterystyk systemów stochastycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmują się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu - z wyraźną przewagą pozytywów - i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3:osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleg Tikhonenko
Prowadzący grup: Oleg Tikhonenko
Strona przedmiotu: http://euksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład

szacunkowy nakład pracy studenta


uczestnictwo w zajęciach 30 h

uczestnictwo w egzaminie 3 h

konsultacje z prowadzącym 2 h

przygotowanie do zajęć 3 h

przygotowanie do egzaminu 15 h


Razem 53 h co odpowiada 2 ECTS


Ćwiczenia


uczestnictwo w zajęciach 15 h

konsultacje z prowadzącym 2 h

prace domowe 15 h

przygotowanie do zaliczenia 18 g


Razem 50 h co odpowiada 2 ECTS


Laboratorium


uczestnictwo w zajęciach 15 h

konsultacje z prowadzącym 1 h

prace domowe 5 h

przygotowanie do weryfikacji 5 h


Razem 26 h co odpowiada 1 ECTS
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Tomasz Rogala
Strona przedmiotu: http://euksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład

szacunkowy nakład pracy studenta


uczestnictwo w zajęciach 30 h

uczestnictwo w egzaminie 3 h

konsultacje z prowadzącym 2 h

przygotowanie do zajęć 3 h

przygotowanie do egzaminu 15 h


Razem 53 h co odpowiada 2 ECTS


Ćwiczenia


uczestnictwo w zajęciach 15 h

konsultacje z prowadzącym 2 h

prace domowe 15 h

przygotowanie do zaliczenia 18 g


Razem 50 h co odpowiada 2 ECTS


Laboratorium


uczestnictwo w zajęciach 15 h

konsultacje z prowadzącym 1 h

prace domowe 5 h

przygotowanie do weryfikacji 5 h


Razem 26 h co odpowiada 1 ECTS
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)