Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Probability Theory II

General data

Course ID: WM-MA-RP2
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Probability Theory II
Name in Polish: Rachunek prawdopodobieństwa II
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
Course homepage: http://e.uksw.edu.pl
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

mathematics

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

(in Polish) MA2_W09, MA2_W01

Preliminary Requirements:

(in Polish) Analiza Matematyczna, Rachunek Prawdopodobieństwa, Równania Różniczkowe Zwyczajne

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z rozkładów prawdopodobieństwa, praw wielkich liczb, słabej zbieżności, warunkowej wartości oczekiwanej i martyngałów oraz łąńcuchów Markowa

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wykład

Student:

W1 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii łańcuchów Markowa

W2 - zna i rozumie jak można stosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania zagadnień analizy systemów stochastycznych.

Ćwiczenia

Student:

U1 - Potrafi rozwiązać zadania z teorii łańcuchów Markowa

U2 - Potrafi na podstawie wiedzy teoretycznej stworzyć algorytmy i programy obliczania charakterystyk systemów stochastycznych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Dla wszystkich efektów przyjmują się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu - z wyraźną przewagą pozytywów - i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3:osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Laboratory, 15 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Oleg Tikhonenko
Group instructors: Oleg Tikhonenko
Course homepage: http://euksw.edu.pl
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Laboratory - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład

szacunkowy nakład pracy studenta


uczestnictwo w zajęciach 30 h

uczestnictwo w egzaminie 3 h

konsultacje z prowadzącym 2 h

przygotowanie do zajęć 3 h

przygotowanie do egzaminu 15 h


Razem 53 h co odpowiada 2 ECTS


Ćwiczenia


uczestnictwo w zajęciach 15 h

konsultacje z prowadzącym 2 h

prace domowe 15 h

przygotowanie do zaliczenia 18 g


Razem 50 h co odpowiada 2 ECTS


Laboratorium


uczestnictwo w zajęciach 15 h

konsultacje z prowadzącym 1 h

prace domowe 5 h

przygotowanie do weryfikacji 5 h


Razem 26 h co odpowiada 1 ECTS
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Laboratory, 15 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Rogala
Group instructors: Tomasz Rogala
Course homepage: http://euksw.edu.pl
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Laboratory - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład

szacunkowy nakład pracy studenta


uczestnictwo w zajęciach 30 h

uczestnictwo w egzaminie 3 h

konsultacje z prowadzącym 2 h

przygotowanie do zajęć 3 h

przygotowanie do egzaminu 15 h


Razem 53 h co odpowiada 2 ECTS


Ćwiczenia


uczestnictwo w zajęciach 15 h

konsultacje z prowadzącym 2 h

prace domowe 15 h

przygotowanie do zaliczenia 18 g


Razem 50 h co odpowiada 2 ECTS


Laboratorium


uczestnictwo w zajęciach 15 h

konsultacje z prowadzącym 1 h

prace domowe 5 h

przygotowanie do weryfikacji 5 h


Razem 26 h co odpowiada 1 ECTS
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)