Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S2-E1-MN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład: I2_W03, I2_U01

laboratorium: I2_U02, I2_U03, I2_U06

Wymagania wstępne:

algebra liniowa, analiza matematyczna, podstawy programowania, algorytmy i struktury danych

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad obliczeń komputerowych na przykładzie podstawowych zadań: rozwiązywania równań nieliniowych i liniowych, równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, kwadratur.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do obliczeń komputerowych. Zostaną omówione: arytmetyka zmiennopozycyjna oraz wybrane algorytmy numeryczne. Laboratorium służy pogłębieniu treści prezentowanych na wykładzie, w szczególności zastosowaniu poznanych metod w medycynie fizyce chemii, socjologii, fizyce i naukach technicznych.

Omówione zostaną:

1. Arytmetyka zmiennopozycyjna

2. Metody rozwiązywania równań nieliniowych

3. Metody rozwiązywania układów równań liniowych

4. Metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych

5. Metody rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych

6. Kwadratury

Literatura:

D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006. ISBN 83-204-3078-X

A. Björck, G. Dahlquist, Metody numeryczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987. ISBN 83-01-04276-1

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

W1 - Student zna i rozumie ograniczenia dokładności obliczeń numerycznych (I2_W03).

W2 - Student zna i rozumie definicje, twierdzenia i podstawowe techniki dowodowe omawiane w ramach wykładu (I2_W03).

W3 - Student zna i rozumie metody obliczeniowe prezentowane na wykładach (I2_W03).

U1 - Student potrafi szacować wielkość błędu i koszt obliczeniowy metod prezentowanych na wykładach (I2_U01).

LABORATORIUM

U1 - Student potrafi korzystać z wybranego pakietu numerycznego lub biblioteki numerycznej (I2_U02, I2_U03).

U2 - Student potrafi napisać kod wybranych algorytmów numerycznych oraz oszacować ich koszt i wielkość błędu (I2_U06).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cytowski
Prowadzący grup: Jerzy Cytowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad obliczeń komputerowych na przykładzie podstawowych zadań: rozwiązywania równań nieliniowych i liniowych, równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, kwadratur.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do obliczeń komputerowych. Zostaną omówione: arytmetyka zmiennopozycyjna oraz wybrane algorytmy numeryczne. Laboratorium służy pogłębieniu treści prezentowanych na wykładzie, w szczególności zastosowaniu poznanych metod w medycynie fizyce chemii, socjologii, fizyce i naukach technicznych.

Omówione zostaną:

1. Arytmetyka zmiennopozycyjna

2. Metody rozwiązywania równań nieliniowych

3. Metody rozwiązywania układów równań liniowych

4. Metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych

5. Metody rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych

6. Kwadratury

Literatura:

D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006. ISBN 83-204-3078-X

A. Björck, G. Dahlquist, Metody numeryczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987. ISBN 83-01-04276-1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cytowski
Prowadzący grup: Jerzy Cytowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)