Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Scientific seminar with elements of English language on the level B2+

General data

Course ID: WM-MA-S2-E2-SNzej
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Scientific seminar with elements of English language on the level B2+
Name in Polish: Seminarium naukowe 1 z elementami języka angielskiego na poziomie B2+
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

mathematics

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Język angielski na poziomie B2+

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów doświadczenia prowadzenia w języku angielskim seminariów naukowych o treściach matematycznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

SEMINARIUM

U1 - potrafi prowadzić w języku angielskim seminarium naukowe lub popularnonaukowe o treściach matematycznych z wybranej dziedziny matematyki, w tym z udziałem technik multimedialnych (MA2_U02, MA2_U03, MA2_U04,MA2_U13, MA2_U14, MA2_U23)

K1 - jest gotów do samodzielnego lub zespołowego opracowania danego tematu, wyszukiwania informacji w literaturze, w tym obcojęzycznej (MA2_K01, MA2_K02, MA2_K04, MA2_K05, MA2_K06, MA2_K07, MA2_K08)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Marian Turzański
Group instructors: Marian Turzański
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
(in Polish) Seminarium, 15 hours more information
Coordinators: Andriy Panasyuk
Group instructors: Andriy Panasyuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Seminarium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 15 h

- konsultacje 1 h

- zaliczenie zajęć 1 h

- przygotowanie prezentacji 20,5 h

Type of subject:

obligatory

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Andriy Panasyuk
Group instructors: Andriy Panasyuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) SEMINARIUM


Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30h

- konsultacje 2h

- zaliczenie zajęć 2h

- przygotowanie prezentacji 41h


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Wiesław Kubiś
Group instructors: Wiesław Kubiś
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)