Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Arteterapia w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-AM-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arteterapia w medycynie
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

D.U1.

D.U4.

D.U5.

D.U7.

D.U11.

E.U16.

D.W2.

D.W12.

E.U13.


Wymagania wstępne:

ogólna wiedza z zakresu medycznych nauk podstawowych, zainteresowanie tematyką zajęć

Skrócony opis:

Celem realizacji zajęć jest przekazanie wiedzy, kompetencji oraz umożliwienie nabycia umiejętności w zakresie zastosowań różnych metod arteterapii w medycynie

Przedmiot jest realizowany w formie seminarium, z zastosowaniem trybu nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Pełny opis:

Celem realizacji zajęć jest przekazanie wiedzy, kompetencji oraz umożliwienie nabycia umiejętności w zakresie zastosowań różnych metod arteterapii w medycynie

Przedmiot jest realizowany w formie seminarium, z zastosowaniem trybu nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Literatura:

Arteterapia. Podręcznik. Cathy A. Malchiodi. Wydawnictwo HARMONIA 2014.

Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Aldona Gąsienica-Szostak. Warszawa 2022

Publikacje, portale internetowe, polecane przez prowadzącego zajęcia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza, kompetencje i umiejętności dotyczące zastosowań arteterapii w medycynie

Metody i kryteria oceniania:

BDB (5) - student ma wybitną wiedzę, kompetencje i umiejętności dotyczące zastosowań arteterapii w medycynie

DB (4) - student posiada wystarczającą wiedzę, kompetencje i umiejętności dotyczące zastosowań arteterapii w medycynie

DOST (3) - student ma podstawową wiedzę, kompetencje i umiejętności dotyczące zastosowań arteterapii w medycynie

NDST (2) - student nie posiada wiedzy, kompetencji ani umiejętności w zakresie zastosowań arteterapii w medycynie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Gromadzka
Prowadzący grup: Grażyna Gromadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem realizacji zajęć jest przekazanie wiedzy, kompetencji oraz umożliwienie nabycia umiejętności w zakresie zastosowań różnych metod arteterapii w medycynie

Pełny opis:

Celem realizacji zajęć jest przekazanie wiedzy, kompetencji oraz umożliwienie nabycia umiejętności w zakresie zastosowań różnych metod arteterapii w medycynie

Przedmiot jest realizowany w formie seminarium, z zastosowaniem trybu nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Literatura:

Arteterapia. Podręcznik. Cathy A. Malchiodi. Wydawnictwo HARMONIA 2014.

Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Aldona Gąsienica-Szostak. Warszawa 2022

Publikacje, portale internetowe, polecane przez prowadzącego zajęcia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)