Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Anatomia

General data

Course ID: WMCM-LE-ANA-ćw-2
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0912) Medicine The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Anatomia
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 16.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

W trakcie realizacji przedmiotu student pozna:

- mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne w jęz. polskim i angielskim

- budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kk. górna i dolna, kl. piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) i czynnościowym (ukł kostno-stawowy, ukł mięśniowy, ukł krążenia, ukł oddechowy, ukł pokarmowy, ukł moczowy, ukł płciowe, ukł nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna);

- budowę – anatomię człowieka

- mianownictwo anatomiczne w jęz polskim, łacińskim i angielskim

- funkcję, topografię i rozwój okolic ciała, struktur człowieka na zajęciach praktycznych

- czynność tkanek i narządów w warunkach prawidłowych oraz zależność pomiędzy budową i czynnością narządu,

- właściwą nazwę prawidłowej struktury anatomicznej na zdjęciach rentgenowskich, obrazach USG, TK, MR i endoskopowych

- podstawowe zagadnienia anatomii klinicznej

- stosunki topograficzne narządów, zmienność ich budowy, odmiany i wyciągać z tego własne wnioski

Full description: (in Polish)

C34- Ćwiczenie 34 Podział topograficzny przedniej ściany brzucha - okolice. Unaczynienie i unerwienie ścian brzucha ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia żył podskórnych dla krążenia obocznego żylnego. Mięśnie przedniej ściany brzucha – (mm: skośne, poprzeczny, prosty), mm czworoboczny lędźwi – ich przyczepy, czynność, unerwienie. Budowa i znaczenie ścian jamy brzusznej. Kanał pachwinowy i kanał udowy

C35- Ćwiczenie 35 Powierzchnia wewnętrzna przedniej ściany jamy brzusznej. Naczynia nabrzuszne górne i dolne, ich znaczenia dla krążenia obocznego (tętniczego). Pojęcie przestrzeni zaotrzewnowej. Narządy leżące w tej przestrzeni. Mięśnie tylnej ściany brzucha: czworoboczny lędźwi, lędźwiowy większy i mniejszy, biodrowy - ich przyczepy, topografia, czynność. Splot lędźwiowy – jego korzenie, położenie, gałęzie splotu do ściany brzucha. Nerwy splotu lędźwiowego - ich odcinki wewnątrzbrzuszne. Stosunki ogólne otrzewnej i narządów jamy brzusznej. Otrzewna ścienna i trzewna. Pojęcie narządu zewnątrz - i wewnątrz – otrzewnowego. Podział jamy otrzewnej. Więzadła i zachyłki otrzewnej. Sieć większa i mniejsza. Otwór sieciowy. Krezka jelita. Podział części brzusznej przewodu pokarmowego. Położenie poszczególnych narządów w jamie brzusznej

C36- Ćwiczenie 36 Pień trzewny - położenie, gałęzie, ich przebieg i zakres unaczynienia oraz połączenia między nimi. Żołądek - kształt, położenie, topografia, budowa ścian, unaczynienie, unerwienie, czynność. Jelito cienkie – podział, położenie, budowa ścian. Dwunastnica – dokładna topografia, ukształtowanie powierzchni wewnętrznej, unaczynienie, unerwienie, czynność. Jelito czcze i kręte - różnica w budowie ściany. Tętnica krezkowa górna – położenie, gałęzie, ich przebieg, zakres unaczynienia. Unerwienie żołądka i jelita cienkiego.

C37- Ćwiczenie 37 Jelito grube - podział, topografia poszczególnych części jelita grubego, unaczynienie i unerwienie. Ujście krętniczo-kątnicze. Wyrostek robaczkowy - położenie, budowa, znaczenie. Wątroba - kształt, położenie, topografia, ukształtowanie powierzchni, budowa

(płaty, zraziki anatomiczne i czynnościowe) unaczynienie odżywcze i czynnościowe, czynność. Pęcherzyk żółciowy, przewody wątrobowe i przewód żółciowy wspólny - położenie, topografia, czynność unaczynienie i unerwienie. Tętnica krezkowa dolna- odejście, gałęzie ich przebieg i zakres unaczynienia, zespolenia

C38- Ćwiczenie 38 Trzustka - położenie, topografia, budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność.

Przewód trzustkowy - warianty połączenia z przewodem żółciowym wspólnym i ujścia do dwunastnicy. Śledziona - położenie, topografia, budowa, unaczynienie i unerwienie. Żyła krezkowa górna i żyła krezkowa dolna - dopływy, przebieg, ujście. Żyła wrotna. Krążenie wrotne. Drogi krążenia obocznego żylnego w przypadku przeszkody w przepływie krwi przez żyłę wrotną. Krążenie płodowe

C39- Ćwiczenie 39 Aorta brzuszna, jej topografia, gałęzie. Żyła główna dolna - topografia, dopływy. Tętnica biodrowa wewnętrzna – przebieg, gałęzie ścienne i trzewne, ich przebieg i zespolenia na obwodzie (również z gałęziami tętnicy biodrowej zewnętrznej). Znaczenie tych zespoleń dla krążenia obocznego w górnej części kończyny dolnej. Część lędźwiowa i krzyżowa pnia współczulnego. Splot aortowy brzuszny i sploty pochodne. Splot podbrzuszny górny i dolny

C40- Ćwiczenie 40 Nerki - położenie, topografia, budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność. Osłonki nerek, ich znaczenie. Nadnercza - położenie, topografia, budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność. Moczowód – przebieg, topografia (u mężczyzny i u kobiety), budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność. Pęcherz moczowy - położenie, topografia, unaczynienie i unerwienie, budowa ściany, trójkąt pęcherzowy

C41- Ćwiczenie 41 Narządy płciowe męskie. Gruczoł krokowy - położenie, topografia. Budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność. Jądro - położenie, budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność. Nasieniowód - przebieg, topografia, budowa, unaczynienie, unerwienie. Bańka nasieniowodu. Pęcherzyki nasienne. Powrózek nasienny - elementy składowe, osłonki powrózka, jego przebieg wewnątrz- i zewnątrzbrzuszny. Prącie – położenie, budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność. Cewka moczowa męska - położenie, topografia, unaczynienie, unerwienie. Moszna – budowa, czynność

C42- Ćwiczenie 42 Powtórzenie budowy miednicy. Części kostne, więzadła, płaszczyzny i wymiary miednicy. Narządy płciowe wewnętrzne żeńskie. Więzadło szerokie, więzadła jajnika i macicy. Jajnik – położenie, topografia, budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność (cykl jajnikowy). Jajowód - przebieg, topografia, budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność. Macica – położenie prawidłowe, odmiany położenia, topografia, budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność (cykl miesięczny). Omaciczne i przymaciczne. Pochwa – położenie, topografia, budowa, unaczynienie i unerwienie. Cewka moczowa żeńska - przebieg, topografia

C43- Ćwiczenie 43 Dno miednicy. Krocze i okolica kroczowa. Przepona miednicy i przepona moczowo-płciowa - elementy mięśniowe i powięziowe. Przestrzenie międzypowięziowe miednicy i ich znaczenie. Kanał zasłonowy. Dół kulszowo-odbytniczy i kanał sromowy. Tętnica sromowa wewnętrzna – przebieg, gałęzie, zespolenia. Nerw sromowy - przebieg, gałęzie, zakres unerwienia, objawy porażenia. Podstawy anatomiczne jamy brzusznej i miednicy w CT, NMR, USG

C44- Ćwiczenie 44 Repetytorium tematyczne. ZALICZENIE

Ćwiczenia 45-54

C45- Ćwiczenie 45 Splot ramienny, tętnica pachowa. Okolice kończyny górnej. Mięśnie obręczy kończyny górnej - przyczepy, przebieg, unerwienie, unaczynienie, czynność, objawy porażenia. Nerwy splotu ramiennego dla mięśni obręczy - przebieg, zakres unerwienia. Otwory pachowe - przyśrodkowy i boczny. Powięź ramienia, przegrody międzymięśniowe. Nerwy i żyły podskórne ramienia. Mięśnie ramienia – przyczepy, przebieg, czynność, unerwienie, objawy porażenia. Tętnica ramienna i żyły ramienne – przebieg, gałęzie, zakres unaczynienia, zespolenia. Pęczek naczyniowo-nerwowy ramienia. Nerw pachowy i nerw mięśniowo-skórny - przebieg, gałęzie, zakres unerwienia, objawy porażenia

C46- Ćwiczenie 46 Mięśnie przedramienia, grupa przednia, boczna i tylna – przyczepy, przebieg, czynność, unerwienie, objawy porażenia. Dół łokciowy – ograniczenia, zawartość. Tętnice przedramienia: promieniowa i łokciowa – przebieg, gałęzie, zespolenia. Sieć tętnicza łokciowa i nadgarstkowa, ich znaczenie dla krążenia obocznego. Nerw pośrodkowy, nerw łokciowy i nerw promieniowy – przebieg, gałęzie, zakres unerwienia

C47- Ćwiczenie 47 Troczek prostowników i zginaczy ręki. Kanał nadgarstka, jego zawartość. Rozcięgno dłoniowe, jego znaczenie. Nerwy skórne dłoni i grzbietu ręki. Sieć żylna ręki. Mięśnie kłębu i kłębiku oraz mięśnie środkowe ręki - przyczepy, przebieg, czynność, unerwienie, objawy porażenia. Końcowe odcinki tętnicy promieniowej i łokciowej w obrębie ręki. Łuki dłoniowe: powierzchowny i głęboki, gałęzie odchodzące od łuków. Pochewki ścięgien mięśni zginaczy i prostowników oraz ich znaczenie. Końcowe odcinki nerwów: pośrodkowego i łokciowego dla mięśni ręki. Objawy porażenia nerwów ruchowych kończyny górnej w jej różnych częściach. Miejsca powierzchownego przebiegu naczyń tętniczych i żylnych na kończynie górnej (miejsca wyczuwania tętna i wkłuwania się do naczyń) Miejsca powierzchownego przebiegu dużych pni nerwowych na kończynie górnej (miejsca badania palpacyjnego pni nerwowych, miejsca znieczuleń przewodowych)

C48- Ćwiczenie 48 Repetytorium tematyczne. ZALICZENIE

C49- Ćwiczenie 49 SPRAWDZIAN ROCZNY - Egzamin praktyczny próbny

C50- Ćwiczenie 50 Splot krzyżowy - korzenie splotu i jego gałęzie. Powtórzenie: kości, stawy i więzadła kończyny dolnej, splot lędźwiowy. Kształty zewnętrzne i okolice kończyny dolnej. Oś konstrukcyjna. Powięź szeroka i powięź pośladkowa, przegrody międzymięśniowe uda. Żyły podskórne i nerwy skórne uda. Węzły chłonne pachwinowe. Rozstęp mięśni i rozstęp naczyń. Kanał udowy. Rozwór odpiszczelowy. Mięśnie obręczy kończyny dolnej - przyczepy, przebieg, czynność, unerwienie, objawy porażenia. Mięśnie uda - grupa przednia, przyśrodkowa i tylna - przyczepy, przebieg, czynność, unerwienie, objawy porażenia. Trójkąt udowy, kanał przywodzicieli. Tętnica i żyła udowa - przebieg, topografia, gałęzie i dopływy, zespolenia. Nerw udowy i nerw zasłonowy - przebieg, gałęzie, zakres unerwienia. Naczynia zasłonowe - przebieg, gałęzie, zespolenia, zakres unaczynienia. Nerwy i naczynia pośladkowe górne i dolne - przebieg, gałęzie, zespolenia, zakres unerwienia i unaczynienia. Otwór nad- i podgruszkowy

C51- Ćwiczenie 51 Powięź goleni, przegrody międzymięśniowe goleni. Troczek zginaczy, troczki prostowników i mięśni strzałkowych. Nerwy skórne i żyły podskórne goleni. Mięśnie goleni - grupa przednia, boczna i tylna - przyczepy, przebieg, czynność, unaczynienie i unerwienie, objawy porażenia. Dół podkolanowy - ograniczenia, zawartość, topografia przebiegających tam naczyń i nerwów. Nerw kulszowy - przebieg, topografia, gałęzie. Nerw piszczelowy i nerwy strzałkowe - przebieg na goleni, gałęzie, zakres unerwienia. Tętnica podkolanowa i jej gałęzie. Tętnica piszczelowa przednia i tylna - przebieg, gałęzie, zakres unaczynienia. Sieć tętnicza kolana

C52- Ćwiczenie 52 Kanał kostki przyśrodkowej. Troczek zginaczy, troczki prostowników i mm. strzałkowych. Pochewki ścięgniste mięśni długich biegnących z goleni na stopę. Prostownik palców krótki i długi - przebieg ścięgien na grzbiecie stopy. Rozcięgno podeszwowe. Krótkie mięśnie stopy (mm. palucha i palca V, mm. wyniosłości pośredniej) - przyczepy, przebieg, czynność, unerwienie. Końcowe odcinki nerwów strzałkowych i nerwy podeszwowe (od nerwu piszczelowego) - ich przebieg, gałęzie skórne i mięśniowe, zakres unerwienia. Końcowe odcinki tętnicy piszczelowej przedniej i tylnej: łuki tętnicze podeszwowy i grzbietowy, ich znaczenie, gałęzie od nich odchodzące. Objawy porażenia nerwów kończyny dolnej po ich uszkodzeniu na różnych poziomach. Miejsca powierzchownego przebiegu naczyń tętniczych i naczyń żylnych kończyny dolnej - miejsca wyczuwania tętna i miejsca wkłuwania się do naczyń. Miejsca powierzchownego przebiegu dużych pni nerwowych na kończynie dolnej.

C53- Ćwiczenie 53 Repetytorium tematyczne. ZALICZENIE

C54- Ćwiczenie 54 ZALICZENIE ZALEGŁOŚCI

Bibliography: (in Polish)

Obowiązkowa

1/ Anatomia Człowieka podręcznik dla studentów W.Woźniak

2/Anatomia Człowieka W.Sylwanowicz (red.Sokołowska Pituchowa) PZWL

3/ Anatomia Człowieka A.Bochenek M.Reicher T I-V PZWL (wybrane rozdziały)

4/ Anatomia Ośrodkowego Układu Nerwowego dla Studentów H.Dobaczewska

5/ Anatomia Kliniczna Głowy i Szyi R.Aleksandrowicz, B.Ciszek PZWL

6/ Zarys Anatomii Człowieka A.Krechowiecki, F.Czerwiński PZWL

7/ Mianownictwo Anatomiczne R.Aleksandrowicz PZWL

8/ Mała Anatomia Kliniczna B.Ciszek, K.Krasucki, R.Aleksandrowicz PZWL

Uzupełniająca

1/ Anatomia Topograficzna i Stosowana W. Łasiński T I-III PZWL

2/ Anatomia Prawidłowa Człowieka T.Marciniak RU ZSP AM Wrocław

3/ Anatomia Czynnościowa Ośrodkowego Układu Nerwowego B.Gołąb PZWL

4/ Anatomia Głowy dla Stomatologów W.Łasiński PZWL

5/ Anatomia tom I i II - Lippert Urban & Partner

6/ Anatomia Człowieka A.Bochenek M.Reicher T I-V PZWL

7/ dostępne na rynku słowniki mian anatomicznych (np. Terminologia Anatomica)

ATLASY FOTOGRAFICZNE - przykłady

1/ Kolorowy Atlas Anatomii Człowieka Mc.Minn i wsp. dowolne wydanie

2/ Anatomia Człowieka Rohen,Yokochi dowolne wydanie

3/ Atlas Anatomii Vajda

ATLASY KLASYCZNE - przykłady

1/ Sobotta Atlas Anatomii Człowieka T I-II dowolne wydanie

2/ Kiss Atlas Anatomii dowolne wydanie

3/ Bertollini Atlas Anatomii dowolne wydanie

4/ Sinielnikow Atlas Anatomii dowolne wydanie

5/ Petra Kopf-Meier dowolne wydanie

6/ Prometeusz dowolne wydanie

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty w zakresie:

Wiedzy – Absolwent* zna i rozumie:

A.W1 Mianownictwo anatomiczna, histologiczne i embriologiczne w językach polskim i angielskim

A.W2 budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) i czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna);

Umiejętności – Absolwent* potrafi:

A.U3 wyjaśnia anatomiczne podstawy badania przedmiotowego;

A.U4 wnioskuje o relacjach między strukturami anatomicznymi na podstawie przyżyciowych badań diagnostycznych, w szczególności z zakresu radiologii (zdjęcia przeglądowe, badania z użyciem środków kontrastowych, tomografia komputerowa oraz magnetyczny rezonans jądrowy);

A.U5 posługiwać się w mowie i piśmie mianownictwem anatomicznym, histologicznym oraz embriologicznym;

*W załącznikach do Rozporządzenia Ministra NiSW z 26 lipca 2019 wspomina się o „absolwencie”, a nie studencie

POZOSTAŁE EFEKTY UCZENIA SIĘ (nieobowiązkowe)

Numer efektu uczenia się Efekty w zakresie

Wiedzy – Absolwent zna i rozumie:

W1 zna, opisuje, wyjaśnia, budowę ciała człowieka posługując się mianownictwem anatomicznym w języku polskim, łacińskim i angielskim

W2 Zna i opisuje, budowę, funkcję, topografię i rozwój okolic ciała, struktur człowieka poznanych na zajęciach praktycznych na zdjęciach rentgenowskich, obrazach USG, TK, MR i endoskopowych

W3 Zna i opisuje, związek pomiędzy budową a funkcją, odmianą narządów ciała człowieka poznanego na zajęciach praktycznych oraz na zdjęciach rentgenowskich, obrazach USG, TK, MR i endoskopowych oraz zależność pomiędzy budową i czynnością narządu

W4 Zna podstawowe zagadnienia anatomii klinicznej jako bazę do dalszej nauki z przedmiotów klinicznych

W5 Zna i rozumie szacunek ciała ludzkiego, także podczas zajęć praktycznych (prosektoryjnych) w odniesieniu do zwłok ludzkich

Umiejętności – Absolwent potrafi:

U1 posługuje się mianownictwem anatomicznym w języku polskim, łacińskim i angielskim

U2 Potrafi opisać, rozpoznać, , budowę, funkcję, topografię i rozwój okolic ciała oraz wyjaśnić związek pomiędzy budową a funkcją narządów ciała człowieka poznanych na zajęciach praktycznych z wykorzystaniem zdjęć rentgenowskich, obrazach USG, TK, MR i endoskopowych

U3 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu anatomii człowieka posługując się z zagadnieniami anatomii klinicznej jako bazę do dalszej nauki z przedmiotów klinicznych

Kompetencji społecznych – Absolwent jest gotów do:

K1 Okazać szacunek wobec ciała ludzkiego (zwłok), grup społecznych, uczuć religijnych w trosce o ich dobro

K2 Dalszego samokształcenia z zachowaniem tajemnicy lekarskiej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Sposoby weryfikacji efektu uczenia się:

w zakresie wiedzy: Egzamin testowy - test jednokrotnego wyboru; Kartkówka - test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test uzupełniania odpowiedzi; podpisywanie struktur na ilustracji

w zakresie umiejętności: Egzamin praktyczny - 'szpilki' - pisemne nazwanie zaznaczonych struktur ze standaryzowaną metodą oceniania opisaną szczegółowo z przykładami na stronach internetowych Zakładu

w zakresie kompetencji społecznych: Przedłużona obserwacja przez nauczyciela prowadzącego; elementy zajęć seminaryjnych i rozwiązywanie problemów w grupach

Kryterium zaliczenia:

zaliczenie wszystkich kartkówek,

uzyskanie progu punktowego w zakresie kolokwiów teoretycznych i praktycznych.

Przedmiot kończy się egzaminem testowym i praktycznym na ocenę. Uzyskanie ≥ 65% poprawnych odpowiedzi z obu części

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne).

W związku ze stanem pandemii COVID w roku. akad. 2020/21 obowiązują następujące modyfikacje regulaminu i punktów bazowych.

Załącznik do regulaminu określający sposób realizacji programu w trybie hybrydowym:

Załącznik do Regulaminu Zajęć w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

obowiązujący w roku akad. 2020/21 w związku z pandemią SARS-Cov-2

1. Niniejsze zasady obowiązują do końca semestru zimowego roku akad. 2020/21 i mogą zostać przedłużone na semestr letni lub zmienione w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

2. Wykłady i seminaria odbywają się zdalnie, za pośrednictwem platformy Teams lub platformy edukacyjnej UKSW

3. Ćwiczenia w salach prosektoryjnych odbywają się w trybie hybrydowym, polegającym na naprzemiennym odbywaniu zajęć stacjonarnych (w prosektorium) oraz zajęć w trybie zdalnym (on-line, za pośrednictwem platformy edukacyjnej UKSW).

4. Wszyscy studenci danego rzutu ćwiczeniowego podzieleni są na 2 grupy (A i B):

a. w pierwszym dniu ćwiczeniowym:

i. grupa A – odbywa zajęcia stacjonarne (w salach prosektoryjnych);

ii. grupa B – odbywa zajęcia w trybie on-line;

b. w kolejnym dniu ćwiczeniowym:

i. grupa A – odbywa zajęcia w trybie on-line ;

ii. grupa B – odbywa zajęcia stacjonarne (w salach prosektoryjnych).

5. W ciągu 2 kolejnych dni ćwiczeniowych realizowane są 2 takie same tematy.

6. Wstęp do sal prosektoryjnych mają tylko studenci UKSW, których program nauczania przewiduje zajęcia prosektoryjne, legitymujący się aktualną legitymacją studencką, ubrani w stroje ochronne: biały fartuch chirurgiczny (zapinany z tyłu), biała chusteczka lub czepek chirurgiczny, rękawy zawinięte do łokci. Z uwagi na trwającą pandemię obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Strój ochronny wkładamy i zdejmujemy poza salą prosektoryjną. Obowiązuje noszenie identyfikatora.

7. W salach prosektoryjnych studenci zajmują miejsca przy stanowiskach wskazanych przez osobę prowadzącą zajęcia. Odstępy między studentami muszą wynosić co najmniej 1,5 metra. W trakcie zajęć nie wolno zmieniać miejsca ani przenosić się pomiędzy salami.

8. Zmiana grupy ćwiczeniowej po rozpoczęciu roku akademickiego lub odrabianie ćwiczeń w innym terminie są niemożliwe.

9. Studenci zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia stacjonarne oraz sprawnego opuszczania sal prosektoryjnych po zakończeniu zajęć. Student spóźniony powyżej 10 minut nie zostanie wpuszczony na zajęcia.

10. Zasady wstępu na zajęcia prosektoryjne, tryb wchodzenia do sal i wychodzenia z nich, oraz zasady stosowania środków ochrony osobistej określone są w aktualnych zarządzeniach Rektora, komunikatach Władz Uczelni oraz Uczelnianego Zespołu ds. COVID.

11. Student zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach prosektoryjnych. Obowiązuje znajomość tematu zajęć danego dnia ćwiczeniowego oraz wszystkich poprzednich tematów.

12. Podczas zajęć prosektoryjnych studenci mogą wypożyczać modele anatomiczne i używać ich jedynie w obrębie przydzielonego stanowiska pracy. Obowiązuje zakaz przenoszenia lub zamiany modeli pomiędzy stanowiskami i salami. Za zniszczenie lub zaginięcie preparatu odpowiedzialny jest starosta sali.

13. W czasie trwania pandemii zawieszona zostaje możliwość wypożyczania modeli anatomicznych poza teren prosektorium.

14. W trakcie zajęć on-line student zobowiązany jest do:

a. zapoznania się z materiałem filmowym na platformie edukacyjnej WUM;

b. wykonania i zaliczenia zadań przypadających na dany temat;

c. aktywnego uczestnictwa w zajęciach, zabierania głosu w dyskusji, odpowiedzi na pytania osoby prowadzącej zajęcia.

15. Logowanie do platformy odbywa się w oparciu o loginy i hasła przydzielone studentom przez Uczelnię, a informacji udzielają poszczególne dziekanaty właściwe dla kierunków studiów.

16. W ramach samokształcenia obowiązuje zaliczenie kartkówek z każdego tematu, dostępnych na platformie edukacyjnej:

a. kartkówki składają się z 6 pytań wielokrotnego wyboru;

b. można je zaliczać w czasie trwania zajęć z danego tematu (poza godzinami ćwiczeń);

c. kartkówka będzie dostępna od godz. 8.00 pierwszego dnia trwania danego tematu

(-ów) do godz. 20.00 dnia, w którym kończy się realizacja danego tematu (-ów);

d. w celu zaliczenia kartkówki należy odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania, liczba podejść nie jest ograniczona;

e. obowiązuje zaliczenie wszystkich kartkówek;

f. zaliczenie kartkówek jest warunkiem dopuszczenia do kollokwium tematycznego.

17. Kollokwia tematyczne po każdym dziale ćwiczeniowym odbywają się:

a. w trybie stacjonarnym – część praktyczna (daty i godziny wg osobnych komunikatów)

b. w trybie on-line – część teoretyczna (daty i godziny wg osobnych komunikatów)

18. Kollokwium z Osteologii odbywa się na tych samych zasadach, co pozostałe kollokwia tematyczne.

19. Zasady zaliczenia semestru i roku:

a. do zaliczenia kursu anatomii i dopuszczenia do egzaminu niezbędne jest zdobycie ze wszystkich kollokwiów łącznie 141 pkt za kolokwia teoretyczne i 141 pkt za kolokwia praktyczne.

b. osoby, które uzyskały mniej niż 141p za kolokwia teoretyczne testowe lub praktyczne podchodzą w końcu maja do dopuszczającego kolokwium testowego z całości materiału (poziom zaliczenia 65%).

c. dopuszczające kolokwium teoretyczne odbywa się po zakończeniu kursu anatomii – jest to termin ostateczny.

d. nie spełnienie powyższych warunków oznacza nie zaliczenie roku i niedopuszczenie do egzaminu.

20. Dopuszczalna jest nieobecność na nie więcej niż dwóch ćwiczeniach z danego cyklu i na nie więcej niż czterech ćwiczeniach w semestrze (nieobecność na zajęciach on-line traktowana jest na równi z nieobecnością na zajęciach stacjonarnych). Większa liczba niż dwie nieobecności w cyklu uniemożliwia przystąpienie do kollokwium. Usprawiedliwienie nieobecności nie jest konieczne.

21. W czasie kwarantanny student odbywa jedynie zajęcia w trybie zdalnym (nie przychodzi do prosektorium). Obowiązuje dostarczenie zaświadczenia wydanego przez odpowiednią jednostkę Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub innego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieobecność spowodowana kwarantanną nie wlicza się do ogólnej liczby nieobecności, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej.

22. Przekroczenie liczby czterech nieobecności w semestrze uniemożliwia jego zaliczenie i tym samym oznacza niedopuszczenie do egzaminu.

23. W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną sposób realizacji kursu Anatomii uzależniony będzie od aktualnych przepisów, zarządzeń Władz Uczelni i Kierownika Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 80 hours more information
Coordinators: Bogdan Ciszek
Group instructors: Bogdan Ciszek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 80 hours more information
Coordinators: Bogdan Ciszek, Aleksandra Stangret
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)