Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Genetyka

General data

Course ID: WMCM-LE-G-ćw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0912) Medicine The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Genetyka
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

(in Polish) WMKL_B.W12, WMKL_B.W13, WMKL_B.W14, WMKL_B.W15, WMKL_C.W06, WMKL_C.W07, WMKL_C.W08, WMKL_C.W09, WMKL_U01

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z genetyki – różne sposoby dziedziczenia

- kształtowanie umiejętności analizowania krzyżówek genetycznych oraz rodowodów

- kształtowanie umiejętności szacowania ryzyka ujawnienia się danej choroby u potomstwa, w oparciu o predyspozycje rodzinne

- kształtowanie umiejętności interpretacji zapisów mutacji genowych i chromosomowych

- przedstawienie podstaw analizy równowagi genetycznej populacji

- podkreślenie roli genetyki w diagnostyce mutacji, odpowiedzialnych za choroby dziedziczne oraz nowotworowe

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z genetyki – różne sposoby dziedziczenia

- kształtowanie umiejętności analizowania krzyżówek genetycznych oraz rodowodów

- kształtowanie umiejętności szacowania ryzyka ujawnienia się danej choroby u potomstwa, w oparciu o predyspozycje rodzinne

- kształtowanie umiejętności interpretacji zapisów mutacji genowych i chromosomowych

- przedstawienie podstaw analizy równowagi genetycznej populacji

- podkreślenie roli genetyki w diagnostyce mutacji odpowiedzialnych za choroby dziedziczne oraz nowotworowe

 Zasady dziedziczenia cech, dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech i dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej.

 Krzyżówki genetyczne - dziedziczenie autosomalne dominujące, recesywne.

 Krzyżówki genetyczne - dziedziczenie sprzężone z płcią.

 Dziedziczenie mitochondrialne.

 Dziedziczenie epigenetyczne.

 Rodowody – symbole, przykłady, analiza.

 Analiza równowagi genetycznej populacji – metoda oceny równowagi Hardy-Weinberga przy użyciu narzędzi informatycznych, interpretacja wyników.

 Nazewnictwo mutacji genetycznych genowych i chromosomowych.

 Sposoby określania patogenności mutacji; zastosowanie genetycznych

i proteomicznych bazy danych.

 Podstawy diagnostyki mutacji genowych i chromosomowych odpowiedzialnych za choroby dziedziczne – omówienie, przykłady

 Podstawy diagnostyki mutacji odpowiedzialnych za choroby nowotworowe– omówienie, przykłady

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Drewa G., Ferenc T. Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Wyd. Elsevier Urban & partner, 2013

2. Bal J. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej, PWN 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Brown T.A. Genomy. PWN 2012

2. Latos-Bieleńska A.(red.).Genetyka medyczna. Wyd. PZWL 2013

3. Gromadzka G, Tarnacka B, Flaga A, Adamczyk A. Copper Dyshomeostasis in Neurodegenerative Diseases-Therapeutic Implications. Int J Mol Sci. 2020 Dec 4;21(23):9259.

Publikacje i artykuły naukowe oraz naukowe portale i narzędzia internetowe polecane w trakcie zajęć przez prowadzącego

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student zna/potafi:

- WMKL_C.U05: szacować ryzyko ujawnienia się danej choroby u potomstwa w oparciu o predyspozycje rodzinne i wpływ czynników środowiskowych;

-WMKL_C.W08: czynniki wpływające na pierwotną i wtórną równowagę genetyczną populacji

-WMKL_C.W09: podstawy diagnostyki mutacji genowych i chromosomowych odpowiedzialnych za choroby dziedziczne oraz nabyte, w tym nowotworowe

-WMKL_C.U01: analizować krzyżówki genetyczne i rodowody cech oraz chorób człowieka, a także oceniać ryzyko urodzenia się dziecka z aberracjami chromosomowymi

Na 1 ECTS składa się:

0.5 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

0.5 ECTS - przygotowanie do zajęć i praca własna

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Anna Flaga
Group instructors: Anna Flaga
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z genetyki – różne sposoby dziedziczenia

- kształtowanie umiejętności analizowania krzyżówek genetycznych oraz rodowodów

- kształtowanie umiejętności szacowania ryzyka ujawnienia się danej choroby u potomstwa, w oparciu o predyspozycje rodzinne

- kształtowanie umiejętności interpretacji zapisów mutacji genowych i chromosomowych

- przedstawienie podstaw analizy równowagi genetycznej populacji

- podkreślenie roli genetyki w diagnostyce mutacji odpowiedzialnych za choroby dziedziczne oraz nowotworowe

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z genetyki – różne sposoby dziedziczenia

- kształtowanie umiejętności analizowania krzyżówek genetycznych oraz rodowodów

- kształtowanie umiejętności szacowania ryzyka ujawnienia się danej choroby u potomstwa, w oparciu o predyspozycje rodzinne

- kształtowanie umiejętności interpretacji zapisów mutacji genowych i chromosomowych

- przedstawienie podstaw analizy równowagi genetycznej populacji

- podkreślenie roli genetyki w diagnostyce mutacji odpowiedzialnych za choroby dziedziczne oraz nowotworowe

 Zasady dziedziczenia cech, dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech i dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej.

 Krzyżówki genetyczne - dziedziczenie autosomalne dominujące, recesywne.

 Krzyżówki genetyczne - dziedziczenie sprzężone z płcią.

 Dziedziczenie mitochondrialne.

 Dziedziczenie epigenetyczne.

 Rodowody – symbole, przykłady, analiza.

 Analiza równowagi genetycznej populacji – metoda oceny równowagi Hardy-Weinberga przy użyciu narzędzi informatycznych, interpretacja wyników.

 Nazewnictwo mutacji genetycznych genowych i chromosomowych.

 Sposoby określania patogenności mutacji; zastosowanie genetycznych

i proteomicznych bazy danych.

 Podstawy diagnostyki mutacji genowych i chromosomowych odpowiedzialnych za choroby dziedziczne – omówienie, przykłady

 Podstawy diagnostyki mutacji odpowiedzialnych za choroby nowotworowe– omówienie, przykłady

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Drewa G., Ferenc T. Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Wyd. Elsevier Urban & partner, 2013

2. Bal J. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej, PWN 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Brown T.A. Genomy. PWN 2012

2. Latos-Bieleńska A.(red.).Genetyka medyczna. Wyd. PZWL 2013

3. Gromadzka G, Tarnacka B, Flaga A, Adamczyk A. Copper Dyshomeostasis in Neurodegenerative Diseases-Therapeutic Implications. Int J Mol Sci. 2020 Dec 4;21(23):9259.

Publikacje i artykuły naukowe oraz naukowe portale i narzędzia internetowe polecane w trakcie zajęć przez prowadzącego

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza z genetyki oraz ogólna wiedza biologiczna z zakresu szkoły średniej

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)