Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Obcy wewnątrz nas

General data

Course ID: WMCM-LE-OWN-fak
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Obcy wewnątrz nas
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

medical science

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Student przygotowuje 3 prezentacje multimedialne na podstawie samodzielnie wybranej literatury polskojęzycznej lub obcojęzycznej - case study, po jednej z następujących obszarów: wirusologii, bakteriologii, mykologii lub parazytologii.

Przygotowane prezentacje są przedstawiane podczas zajęć z nauczycielem akademickim.

Full description: (in Polish)

Student przygotowuje 3 prezentacje multimedialne na podstawie samodzielnie wybranej literatury polskojęzycznej lub obcojęzycznej - case study, po jednej z następujących obszarów: wirusologii, bakteriologii, mykologii lub parazytologii.

Przygotowane prezentacje są przedstawiane podczas zajęć z nauczycielem akademickim.

W ramach zajęć student samodzielnie dokonuje poszukiwania odpowiedniej literatury w biomedycznych baza danych, np. PubMed. Zapoznaje się ze strukturą tekstu naukowego oraz słownictwem specjalistycznym.

Rozwija zdolności w zakresie wystąpień publicznych i prezentowania przypadku.

Bibliography: (in Polish)

baza danych PubMed, strony czasopism naukowych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

5.0 - obecność na wszystkich zajęciach, wysoko merytoryczne wartość prezentacji i wysoko jakość prezentacji.

4.5 - - obecność na wszystkich zajęciach, wysoko merytoryczne wartość prezentacji i niska jakość prezentacji.

4.0 - - nieobecność na 2 zajęciach, wysoka merytoryczne wartość prezentacji i niska jakość prezentacji.

3.5 - niska merytoryczne wartość prezentacji i niska jakość prezentacji.

3.0 - niska merytoryczne wartość prezentacji i bardzo niska jakość prezentacji.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Robert Kuthan
Group instructors: Robert Kuthan
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Liczba godzin kontaktowy z nauczycielem akademickim 30 godzin = 1 ECTS


studiowanie literatury, przygotowanie prezentacji, - 25 godzin = 1 ECTS


Suma ECTS: 2,0

Type of subject:

optional with unlimited choices

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Student przygotowuje 3 prezentacje multimedialne na podstawie samodzielnie wybranej literatury polskojęzycznej lub obcojęzycznej - case study, po jednej z następujących obszarów: wirusologii, bakteriologii, mykologii lub parazytologii.

Przygotowane prezentacje są przedstawiane podczas zajęć z nauczycielem akademickim.

Full description: (in Polish)

Student przygotowuje 3 prezentacje multimedialne na podstawie samodzielnie wybranej literatury polskojęzycznej lub obcojęzycznej - case study, po jednej z następujących obszarów: wirusologii, bakteriologii, mykologii lub parazytologii.

Przygotowane prezentacje są przedstawiane podczas zajęć z nauczycielem akademickim.

W ramach zajęć student samodzielnie dokonuje poszukiwania odpowiedniej literatury w biomedycznych baza danych, np. PubMed. Zapoznaje się ze strukturą tekstu naukowego oraz słownictwem specjalistycznym.

Rozwija zdolności w zakresie wystąpień publicznych i prezentowania przypadku.

Bibliography: (in Polish)

baza danych PubMed, strony czasopism naukowych.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)