Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Procariota i eucariota wywołujące zakażenia i zarażenia przewodu pokarmowego

General data

Course ID: WMCM-LE-PE-fak
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Procariota i eucariota wywołujące zakażenia i zarażenia przewodu pokarmowego
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

medical science

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Ukończone zajęcia z przedmiotu Mikrobiologia

Short description: (in Polish)

Wykład monograficzny poświęcony zagadnieniom zakażeń i zarażeń przewodu pokarmowego.

Full description: (in Polish)

Wykład monograficzny poświęcony zagadnieniom zakażeń i zarażeń przewodu pokarmowego. W trakcie wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1) podstawy patofizjologii zakażeń przewodu pokarmowego oraz zatruć pokarmowych;

2) wybrane czynniki etiologiczne zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych; bakterie chorobotwórcze (pałeczki Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Helicobacter pylori, E. coli i inne pałeczki jelitowe oraz przecinkowce z rodzaju Vibrio oraz beztlenowe Clostridioides difficile oraz wirusy, m.in.: rotawirusy, adenowirusy, norowirusy.

3) podstawy laboratoryjnej diagnostyka mikrobiologicznej zatruć, zakażeń oraz zarażeń przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem fazy przed laboratoryjnej i jej wpływu na dalsze etapy badania mikrobiologicznego.

4) znaczenie wybranych patogenów w epidemiologii zakażeń szpitalnych.

Zaliczenie: aktywny udział w zajęciach, udział w seminarium końcowym – analiza przypadków.

Bibliography: (in Polish)

Rekomendacje laboratoryjnej diagnostyki zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami rosnącymi w warunkach tlenowych oraz mikroaerofilnych. Rekomendacje Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny 1 i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena 5,0 - udział we wszystkich wykładach, aktywny udział w zajęciach, udział w seminarium końcowym – analiza przypadków.

Ocena 4,5 - nieobecność na 1 zajęciach, aktywny udział w zajęciach, udział w seminarium końcowym – analiza przypadków.

Ocena 4,0 - nieobecność na 2 zajęciach, aktywny udział w zajęciach, udział w seminarium końcowym – analiza przypadków.

Ocena 3,5 - nieobecność na 2 zajęciach, bierny udział w zajęciach, udział w seminarium końcowym – analiza przypadków.

Ocena 3,0 - nieobecność na 3 zajęciach, bierny udział w zajęciach, bierny udział w seminarium końcowym – analiza przypadków.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Robert Kuthan
Group instructors: Robert Kuthan
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) wykłady 30 godzin = 1 ECTS


samokształcenie (studiowanie zaleconej literatury), przygotowanie do seminarium końcowego - 25 godzin = 1 ECTS


Suma ECTS: 2,0

Type of subject:

optional with unlimited choices

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład monograficzny poświęcony zagadnieniom zakażeń i zarażeń przewodu pokarmowego.

Full description: (in Polish)

Wykład monograficzny poświęcony zagadnieniom zakażeń i zarażeń przewodu pokarmowego. W trakcie wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1) podstawy patofizjologii zakażeń przewodu pokarmowego oraz zatruć pokarmowych;

2) wybrane czynniki etiologiczne zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych; bakterie chorobotwórcze (pałeczki Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Helicobacter pylori, E. coli i inne pałeczki jelitowe oraz przecinkowce z rodzaju Vibrio oraz beztlenowe Clostridioides difficile oraz wirusy, m.in.: rotawirusy, adenowirusy, norowirusy.

3) podstawy laboratoryjnej diagnostyka mikrobiologicznej zatruć, zakażeń oraz zarażeń przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem fazy przed laboratoryjnej i jej wpływu na dalsze etapy badania mikrobiologicznego.

4) znaczenie wybranych patogenów w epidemiologii zakażeń szpitalnych.

Zaliczenie: aktywny udział w zajęciach, udział w seminarium końcowym – analiza przypadków.

Bibliography: (in Polish)

Rekomendacje laboratoryjnej diagnostyki zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami rosnącymi w warunkach tlenowych oraz mikroaerofilnych. Rekomendacje Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny 1 i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)