Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Pierwsza pomoc

General data

Course ID: WMCM-LE-PiPo
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0912) Medicine The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Pierwsza pomoc
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 OR 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zajęcia z pierwszej pomocy obejmować będą wykłady i ćwiczenia, na których student pozna podstawy badania przedmiotowego i podmiotowego, a także zaznajomi się z klasyfikacjami i sposobami oceny stanu ogólnego i świadomości. Student pozna zasady postępowania w stanach nagłych.

Full description: (in Polish)

Zajęcia z pierwszej pomocy obejmować będą wykłady i ćwiczenia, na których student pozna podstawy badania przedmiotowego i podmiotowego, a także zaznajomi się z klasyfikacjami i sposobami oceny stanu ogólnego i świadomości. Student pozna zasady postępowania w stanach nagłych. Tematyka wykładów obejmować będzie również wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, diagnostykę oraz postępowanie w najczęściej występujących stanach wymagających udzielenia pierwszej pomocy, pozna wybrane aspekty prawne w medycynie ratunkowej oraz zasady funkcjonowania systemu ratownictwa. Przedstawione zostaną podstawowe aspekty pielęgniarstwa. Zajęcia pozwolą studentom w sposób praktyczny zweryfikować swoją wiedzę na temat postępowania w stanach zagrożenia życia, a także postępowania terapeutycznego. Zajęcia będą obejmowały część praktyczną obejmującą praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

Bibliography: (in Polish)

Podręcznik Pierwszej Pomocy. PZWL. Warszawa 2015. Wyd. 5

Wytyczne Resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2016 wyd.4

Interna Szczeklika 2020.Wyd.11. Kraków 2020.

Interna Szczeklika 2020/21. Medycyna praktyczna.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- zasady badania podmiotowego i przedmiotowego.

- klasyfikacja i sposoby oceny stanu ogólnego i świadomości.

-zasady postępowania w stanach nagłych.

-wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

-diagnostykę oraz postępowanie w najczęściej występujących stanach wymagających udzielenia pierwszej pomocy

-pozna wybrane aspekty prawne w medycynie ratunkowej oraz zasady funkcjonowania systemu ratownictwa.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

-- wykorzystywać w praktyce umiejętność przeprowadzenia badania przedmiotowoego i podmiotowego.

- wykorzystywać w praktyce znajomość klasyfikacji i sposobów oceny stanu ogólnego oraz świadomości pacjenta.

-przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, oraz udzielić pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych.

-zastosować podstawowe postępowanie terapeutyczne w najważniejszych sytuacjach stanu zagrożenia życia

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin pisemny online.

Samokształcenie.

Opracowanie zadanych tematów przez studenta

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Paweł Piątkiewicz, Aleksandra Stangret
Group instructors: Paweł Piątkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia z pierwszej pomocy obejmować będą wykłady i ćwiczenia, na których student pozna podstawy badania przedmiotowego i podmiotowego, a także zaznajomi się z klasyfikacjami i sposobami oceny stanu ogólnego i świadomości. Student pozna zasady postępowania w stanach nagłych.

Full description: (in Polish)

Zajęcia z pierwszej pomocy obejmować będą wykłady i ćwiczenia, na których student pozna podstawy badania przedmiotowego i podmiotowego, a także zaznajomi się z klasyfikacjami i sposobami oceny stanu ogólnego i świadomości. Student pozna zasady postępowania w stanach nagłych. Tematyka wykładów obejmować będzie również wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, diagnostykę oraz postępowanie w najczęściej występujących stanach wymagających udzielenia pierwszej pomocy, pozna wybrane aspekty prawne w medycynie ratunkowej oraz zasady funkcjonowania systemu ratownictwa. Przedstawione zostaną podstawowe aspekty pielęgniarstwa. Zajęcia pozwolą studentom w sposób praktyczny zweryfikować swoją wiedzę na temat postępowania w stanach zagrożenia życia, a także postępowania terapeutycznego. Zajęcia będą obejmowały część praktyczną obejmującą praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy

Bibliography: (in Polish)

Podręcznik Pierwszej Pomocy. PZWL. Warszawa 2015. Wyd. 5

Wytyczne Resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2016 wyd.4

Interna Szczeklika 2020.Wyd.11. Kraków 2020.

Interna Szczeklika 2020/21. Medycyna praktyczna.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza z biologii ze szkoły średniej

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 20 hours more information
Seminar, 15 hours more information
Coordinators: Michał Hampel, Paweł Piątkiewicz
Group instructors: Sławomir Butkiewicz, Michał Hampel, Paweł Piątkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 25 hours more information
Lectures, 20 hours more information
Coordinators: Dymitr Książek
Group instructors: Daniel Barczuk, Jakub Borowy, Dymitr Książek, Szymon Nowakowski, Paweł Piszcz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)