Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Samodzielny praktykant - interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-SP-fak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samodzielny praktykant - interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_E.W40., WMKL_E.W41.

Wymagania wstępne:

wiedza z biologii i chemii z liceum

Skrócony opis:

Zajęcia fakultatywne mają na celu przygotowanie studenta do praktyk wakacyjnych w zakresie podstawowej analizy i interpretacji najczęściej wykonywanych badań laboratoryjnych, z wykorzystaniem dotychczas zdobytej wiedzy i zainteresowań studentów.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane będą następujące bloki wykładowe - seminaryjne:

1. Materiał diagnostyczny czyli co można badać.

2. Rodzaje badań diagnostycznych.

3. Czynniki wpływające na wyniki badań laboratoryjnych.

4. Przygotowanie pacjenta - klucz do sukcesu.

5. Podstawowe panele badań diagnostycznych.

6. - 7. Interpretacja wyników badań.

8. Omówienie pytań i wątpliwości studentów, zaliczenie.

Literatura:

BADANIA LABORATORYJNE. ZAKRES NORM I INTERPRETACJA.

Franciszek Kokot , Lidia Hyla-Klekot , Stefan Kokot

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WMKL_E.W40., WMKL_E.W41.

Metody i kryteria oceniania:

Fakultet będzie zakończony testem 20 pytań jednokrotnego wyboru, który oceniany będzie wg poniższych kryteriów:

liczba punktów :

powyżej 90% - 100% - bdb;

powyżej 80% - 90% - ponad dobry;

powyżej 70% - 80% - dobry;

powyżej 60% - 70% - dostateczny +;

60% i poniżej - dostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Beata Chełstowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1ECTS = 25 h pracy studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia fakultatywne mają na celu przygotowanie studenta do praktyk wakacyjnych w zakresie podstawowej analizy i interpretacji najczęściej wykonywanych badań laboratoryjnych, z wykorzystaniem dotychczas zdobytej wiedzy i zainteresowań studentów.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane będą następujące bloki wykładowe - seminaryjne:

1. Materiał diagnostyczny czyli co można badać.

2. Rodzaje badań diagnostycznych.

3. Czynniki wpływające na wyniki badań laboratoryjnych.

4. Przygotowanie pacjenta - klucz do sukcesu.

5. Podstawowe panele badań diagnostycznych.

6. - 7. Interpretacja wyników badań.

8. Omówienie pytań i wątpliwości studentów, zaliczenie.

Literatura:

BADANIA LABORATORYJNE. ZAKRES NORM I INTERPRETACJA.

Franciszek Kokot , Lidia Hyla-Klekot , Stefan Kokot

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Beata Chełstowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)