Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Immunologia

General data

Course ID: WMCM-LEN-I
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Immunologia
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 OR 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza z zakresu biologii i immunologii na poziomie szkoły średniej

Short description: (in Polish)

W ramach zajęć z przedmiotu Immunologia ogólna student powinien nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu: mechanizmów działania układu odpornościowego, w tym swoistych i nieswoistych mechanizmów odporności humoralnej i komórkowej; głównego układ zgodności tkankowej; typów reakcji nadwrażliwości, rodzajów niedoborów odporności oraz podstaw immunomodulacji, immunologii nowotworów, immunologii transplantacyjnej, szczepień oraz procesów odpornościowych istotnych w zwalczaniu zakażeń.

Full description: (in Polish)

Kurs zajęć w ramach nauczania przedmiotu „Immunologia” obejmuje wykłady i ćwiczenia audytoryjne. W ramach zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące mechanizmów odporności swoistej i nieswoistej, systemów regulacyjnych ważnych dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, odporności przeciwzakaźnej, reakcji nadwrażliwości, immunologii nowotworów, immunologii transplantacyjnej oraz szczepień. Poruszane są też tematy dotyczące występowania wrodzonych i nabytych niedoborów odporności, jak też chorób autoimmunologicznych. Przybliżane są mechanizmy molekularne i komórkowe procesów odpornościowych. Poruszana jest tematyka dotycząca możliwości i technik diagnozowania chorób związanych z zaburzeniami funkcji układu odpornościowego jak również przydatności metod immunomodulacyjnych w terapii chorób z komponentą immunologiczną.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Immunologia. Funkcje i zaburzenia układu immunologicznego. Red. Abbas A, Lichtman A, Pillai S, red. Wydania polskiego: J. Żeromski. Wydawnictwo Edra 2021 – dostępna w bibliotece UKSW

Immunologia. Red. K. Bryniarski. Wydawnictwo Edra 2021

Materiały polecane w trakcie zajęć przez wykładowcę

Literatura uzupełniająca

Immunologia kliniczna, red. Marek Kowalski ; Mediton Łódź 2000, wyd.1; ISBN: 83-913433-0-8

Immunologia. Krótkie wykłady; Lydyard P.M., Whelan A., Fanger M.W.; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, dostępna w bibliotece UKSW - zalecane najnowsze wydanie

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WMKL_C.W20, podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępowania aseptycznego

WMKL_C.W21, podstawy rozwoju i mechanizmy działania układu odpornościowego, w tym swoiste i nieswoiste mechanizmy odporności humoralnej i komórkowej

WMKL_C.W22, główny układ zgodności tkankowej

WMKL_C.W23, typy reakcji nadwrażliwości, rodzaje niedoborów odporności i podstawy immunomodulacji

WBKL_C.W24, zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów

WMKL_C.U12, analizować zjawiska odczynowe, obronne i przystosowawcze oraz zaburzenia regulacji wywoływane przez czynnik etiologiczny

WMKL_C.U08, posługiwać się reakcją antygen - przeciwciało w aktualnych

modyfikacjach i technikach dla diagnostyki chorób zakaźnych,

alergicznych, autoimmunizacyjnych i nowotworowych oraz chorób krwi

WMKL_B.U10 korzystać z baz danych, w tym internetowych, i wyszukiwać potrzebne informacje za pomocą dostępnych narzędzi

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

ocena niedostateczna (ndst. -2)

student nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie, przewidzianym w efektach kształcenia

ocena dostateczna (dst.: 3)

student posiada niewielką wiedzę i umiejętnościw zakresie, przewidzianym w efektach kształcenia

ocena dobra (db.: 4)

student posiada wystarczającą wiedzę i umiejętnościw zakresie, przewidzianym w efektach kształcenia

ocena bardzo dobra (bdb.: 5)

student posiada pełną wiedzę i umiejętnościw zakresie, przewidzianym w efektach kształcenia

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 10 hours more information
Lectures, 20 hours more information
Coordinators: Grażyna Gromadzka
Group instructors: Grażyna Gromadzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w wykładach: 20 godzin

Udział w ćwiczeniach: 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 10 godzin

Łącznie: 60 godzin

ECTS: 2


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

W ramach zajęć z przedmiotu Immunologia ogólna student powinien nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu: mechanizmów działania układu odpornościowego, w tym swoistych i nieswoistych mechanizmów odporności humoralnej i komórkowej; głównego układ zgodności tkankowej; typów reakcji nadwrażliwości, rodzajów niedoborów odporności oraz podstaw immunomodulacji, immunologii nowotworów, immunologii transplantacyjnej, szczepień oraz procesów odpornościowych istotnych w zwalczaniu zakażeń.

Full description: (in Polish)

Kurs zajęć w ramach nauczania przedmiotu „Immunologia” obejmuje wykłady i ćwiczenia audytoryjne. W ramach zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące mechanizmów odporności swoistej i nieswoistej, systemów regulacyjnych ważnych dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, odporności przeciwzakaźnej, reakcji nadwrażliwości, immunologii nowotworów, immunologii transplantacyjnej oraz szczepień. Poruszane są też tematy dotyczące występowania wrodzonych i nabytych niedoborów odporności, jak też chorób autoimmunologicznych. Przybliżane są mechanizmy molekularne i komórkowe procesów odpornościowych. Poruszana jest tematyka dotycząca możliwości i technik diagnozowania chorób związanych z zaburzeniami funkcji układu odpornościowego jak również przydatności metod immunomodulacyjnych w terapii chorób z komponentą immunologiczną.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Immunologia. Funkcje i zaburzenia układu immunologicznego. Red. Abbas A, Lichtman A, Pillai S, red. Wydania polskiego: J. Żeromski. Wydawnictwo Edra 2021 – dostępna w bibliotece UKSW

Immunologia. Red. K. Bryniarski. Wydawnictwo Edra 2021

Materiały polecane w trakcie zajęć przez wykładowcę

Literatura uzupełniająca

Immunologia kliniczna, red. Marek Kowalski ; Mediton Łódź 2000, wyd.1; ISBN: 83-913433-0-8

Immunologia. Krótkie wykłady; Lydyard P.M., Whelan A., Fanger M.W.; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, dostępna w bibliotece UKSW - zalecane najnowsze wydanie

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 20 hours more information
Seminar, 20 hours more information
Coordinators: Grażyna Gromadzka
Group instructors: Grażyna Gromadzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w wykładach: 20 godzin

Udział w seminariach: 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia seminarium 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 10 godzin

Łącznie: 60 godzin

ECTS: 2


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

W ramach zajęć z przedmiotu Immunologia ogólna student powinien nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu: mechanizmów działania układu odpornościowego, w tym swoistych i nieswoistych mechanizmów odporności humoralnej i komórkowej; głównego układ zgodności tkankowej; typów reakcji nadwrażliwości, rodzajów niedoborów odporności oraz podstaw immunomodulacji, immunologii nowotworów, immunologii transplantacyjnej, szczepień oraz procesów odpornościowych istotnych w zwalczaniu zakażeń.

Full description: (in Polish)

Kurs zajęć w ramach nauczania przedmiotu „Immunologia” obejmuje wykłady i seminaria. W ramach zajęć oawiane są zagadnienia dotyczące mechanizmów odporności swoistej i nieswoistej, systemów regulacyjnych ważnych dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, odporności przeciwzakaźnej, reakcji nadwrażliwości, immunologii nowotworów, immunologii transplantacyjnej oraz szczepień. Poruszane są też tematy dotyczące występowania wrodzonych i nabytych niedoborów odporności, jak też chorób autoimmunologicznych. Przybliżane są mechanizmy molekularne i komórkowe procesów odpornościowych. Poruszana jest tematyka dotycząca możliwości i technik diagnozowania chorób związanych z zaburzeniami funkcji układu odpornościowego jak również przydatności metod immunomodulacyjnych w terapii chorób z komponentą immunologiczną.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Immunologia. Funkcje i zaburzenia układu immunologicznego. Red. Abbas A, Lichtman A, Pillai S, red. Wydania polskiego: J. Żeromski. Wydawnictwo Edra 2021 – dostępna w bibliotece UKSW

Immunologia. Red. K. Bryniarski. Wydawnictwo Edra 2021

Materiały polecane w trakcie zajęć przez wykładowcę

Literatura uzupełniająca

2012 Immunologia kliniczna, red. Marek Kowalski ; Mediton Łódź 2000, wyd.1; ISBN: 83-913433-0-8

Immunologia. Krótkie wykłady; Lydyard P.M., Whelan A., Fanger M.W.; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, dostępna w bibliotece UKSW - zalecane najnowsze wydanie

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 20 hours more information
Seminar, 20 hours more information
Coordinators: Grażyna Gromadzka
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Seminar - credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)