Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Informatyka medyczna

General data

Course ID: WMCM-LEN-IM-ćw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0912) Medicine The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Informatyka medyczna
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

W ramach przedmiotu omawiane są interdyscyplinarne (m.in. informatyczne, medyczne i prawne) praktyczne aspekty wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych w medycynie, wraz ze studium wybranych przypadków.

Full description: (in Polish)

- Edytory tekstów

-Arkusze kalkulacyjne

- Prezentacje multimedialne

- Programy do edycji grafiki komputerowej (rastrowej i wektorowej)

- Podstawy edycji audio i video

- Wyszukiwanie informacji w medycznych bazach danych (w tym wyszukiwanie publikacji w bazach literatury medycznej)

- Systemy teleinformatyczne związane z systemem informacji w ochronie zdrowia (e-Recepta, e-Skierowanie, - Internetowe Konto Pacjenta) - studium przypadku

- Systemy służące do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej

- Oprogramowanie służące do analizy statystycznej (SPSS, SAS SAS University Edition)

Bibliography: (in Polish)

Spis zalecanych lektur

R. Tadeusiewicz,Informatyka Medyczna, Lublin 2011

R. Rudowski, Informatyka medyczna, Warszawa 2019

I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 2019

K. Świtała, Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej, Warszawa 2018

C. George, D. Whitehouse, P. Duquenoy, eHealth: Legal, Ethical and Governance Challenges, Berlin Heidelberg 2013

Literatura dodatkowa:

G. Szpor, Jawność i jej ograniczenia. Idee i pojęcia, Warszawa 2011

G. Szpor, K. Czaplicki (red.), Internet. Analityka danych, Warszawa 2011

G. Szpor (red.), Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart City, Warszawa 2015

G. Szpor (red.), Internet Publiczne bazy danych i big data, Warszawa 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK1: Określa i klasyfikuje medyczne bazy danych i bazy literatury naukowej

EK2: Potrafi samodzielnie analizować informacje uzyskane za pośrednictwem medycznych baz danych i baz literatury naukowej

EK3: Potrafi korzystać z oprogramowania biurowego (Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint lub równoważnych) w zakresie przetwarzania i prezentowania informacji i multimediów

EK4: Potrafi posługiwać się oprogramowaniem służącym do zarządzania procesem leczenia - obsługuje systemy teleinformatyczne będące częścią systemu informacji w ochronie zdrowia i korzysta z elektronicznej dokumentacji medycznej

EK5: Potrafi wykonywać podstawowe analizy statystyczne przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania (SPSS, SAS SAS University Edition lub równoważnych)

EK6: Jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych

(W opisie ects należy uzasadnić liczbę przyznanych punktów za zaliczenie przedmiotu, szacując nakład pracy w godz. przeciętnego studenta) – punkty ECTS wg Programu

Udział w ćwiczeniach: 15

Przygotowanie do egzaminu: 5

Literatura: 5

Liczba ECTS dla ćwiczeń - 25h/25 = 1 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Studium przypadku, praca przy komputerze, dyskusja.

Zaliczenie : student wykona zadanie w systemie informacyjnym.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Michalak
Group instructors: Bartłomiej Michalak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)