Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Parasitology

General data

Course ID: WMCM-LEN-P
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0912) Medicine The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Parasitology
Name in Polish: Parazytologia
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Założenia i cele przedmiotu:

- wyposażenie studenta w niezbędne wiadomości na temat biologii i morfofizjologii medycznie ważnych gatunków pasożytów bytujących w tkankach, narządach oraz układach ludzkiego organizmu;

- przekazanie wiedzy o aktualnych problemach parazytologii lekarskiej, środowiskowych czynnikach inwazji i dyspersji pasożytów, gatunkach oportunistycznych, o patogenezie i przebiegu chorób pasożytniczych w stanach immunosupresji czy defektów immunologicznych oraz epidemiologii inwazji pasożytniczych;

- zaznajomienie studenta z metodami nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej i z właściwą interpretacją wyników badań diagnostycznych.

Full description: (in Polish)

Założenia i cele przedmiotu:

- wyposażenie studenta w niezbędne wiadomości na temat biologii i morfofizjologii medycznie ważnych gatunków pasożytów bytujących w tkankach, narządach oraz układach ludzkiego organizmu;

- przekazanie wiedzy o aktualnych problemach parazytologii lekarskiej, środowiskowych czynnikach inwazji i dyspersji pasożytów, gatunkach oportunistycznych, o patogenezie i przebiegu chorób pasożytniczych w stanach immunosupresji czy defektów immunologicznych oraz epidemiologii inwazji pasożytniczych;

- zaznajomienie studenta z metodami nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej i z właściwą interpretacją wyników badań diagnostycznych.

Tematy seminariów.

1. Nicienie – pasożyty przewodu pokarmowego (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Strongiloides stercoralis, Anisakidae).

2. Nicienie – pasożyty tkanek (Toxocara canis, Toxocara cati, Trichinella spiralis, Dirofilaria repens, onchocerkozy zoonotyczne).

3. Tasiemce (tasiemczyce – Taenia saginata, Taenia solium, Taenia asiatica, Diphyllobothrium latum, Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta, Dipylidium caninum; wągrzyca – Taenia solium).

4. Bąblowica (Echinococcus granulosus complex, Echinococcus multilocularis), sparganoza (Spirometra spp.), cenuroza (Taenia multiceps, Taenia serialis).

5. Inwazje pierwotniaków (Giardia intestinalis, Trichomonas vaginalis, Toxoplasma gondii, Pneumocystis jirovecii, Cryptosporidium spp.).

6. Pełzakowica (Entamoeba histolytica), pełzaki amfizoiczne (Acanthamoeba spp., Balamuthia mandrillaris, Naegleria fowleri, Sappinia spp.), tęgoryjce (Ancylostoma duodenale, Necator americanus).

7. Zimnica (Plasmodium spp.), babeszjoza (Babesia spp.), trypanosomozy (Trypanosoma spp.), leiszmaniozy (Leishmania spp.), filariozy tropikalne.

8. Przywry (Opisthorchis felineus, Clonorchis sinensis, Paragonimus westermani, Fasciolopsis buski, Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum); schistosomatoza (Schistosoma spp.).

9. Stawonogi (owady i pajęczaki) jako pasożyty i jako wektory.

10. Diagnostyka laboratoryjna chorób pasożytniczych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

1. Buczek Alicja. Choroby pasożytnicze: epidemiologia, diagnostyka, objawy. Lublin: Koliber, 2005. 451 s.

Literatura uzupełniająca

1. Parazytologia i akaroentomologia medyczna: podręcznik dla studentów, nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków i pracowników laboratoriów diagnostycznych / red. nauk. Antoni Deryło; [aut.: Krystyna Boczoń et al.]. Warszawa: PWN, 2002. 506 s.

2. Zarys parazytologii lekarskiej dla studentów: podręcznik / pod red. Rościsława Kadłubowskiego i Alicji Kurnatowskiej; [aut. Bogdan Czapliński et al.]. Warszawa: PZWL, 1999. 343 s.

3. Buczek Alicja. Atlas pasożytów człowieka. Lublin: Koliber, 2005. 192 s.

4. Zarys parazytologii medycznej / redakcja Joanna Błaszkowska, Tomasz Ferenc, Piotr Kurnatowski; [autorzy Joanna Błaszkowska et al.]. Wrocław: Edra Urban & Partner, 2017. 141 s.

Artykuły

o filariozach w Polsce:

1. Wesołowska M, Zając-Pytrus H, Masny A, Pytrus W, Knysz B, Golab E, Sałamatin R. Onchocerca jakutensis ocular infection in Poland: a new vector-borne human health risk? Parasit Vectors. 2020;13(1):61. doi: 10.1186/s13071-020-3925-6.

2. Cielecka D, Żarnowska-Prymek H, Masny A, Salamatin R, Wesołowska M, Gołąb E. Human dirofilariosis in Poland: the first cases of autochthonous infections with Dirofilaria repens. Ann Agric Environ Med. 2012;19(3):445-50.

3. Sałamatin RV, Pavlikovska TM, Sagach OS, Nikolayenko SM, Kornyushin VV, Kharchenko VO, Masny A, Cielecka D, Konieczna-Sałamatin J, Conn DB, Golab E. Human dirofilariasis due to Dirofilaria repens in Ukraine, an emergent zoonosis: epidemiological report of 1465 cases. Acta Parasitol. 2013 58(4):592-8. doi: 10.2478/s11686-013-0187-x.

o Blastocystis:

1. Kaczmarek A, Rocka A, Wesołowska M, Gołąb E, Sałamatin R. Blastocystis isolates from a dog and their owners presenting with chronic diarrhoea. Dogs as reservoirs of Blastocystis: research in Poland and worldwide. Ann Parasitol. 2020;66(4):573-579. doi: 10.17420/ap6604.300.

2. Kaczmarek A, Gołąb E, Żarnowska-Prymek H, Rawska A, Jańczak D, Lewicki A, Wesołowska M, Rożej-Bielicka W, Cielecka D, Sałamatin R. Genetic diversity of Blastocystis hominis sensu lato isolated from humans in Poland. Przegl Epidemiol. 2017;71(4):539-546.

diagnostyka laboratoryjna:

1. Myjak P, Głowniak Cz, Gołąb E i in. Standardy w zakresie laboratoryjnych czynności w parazytologii medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyników badań (propozycje). Diagn Lab 2011; 47 (3): 341-351.

WWW

Wydział Chorób Pasożytniczych, Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób (CDC’s Division of Parasitic Diseases): https://www.cdc.gov/dpdx/

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza.

Student zna i rozumie:

– inwazyjne dla człowieka formy lub stadia rozwojowe wybranych pasożytniczych pierwotniaków, helmintów i stawonogów, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania;

– zasadę funkcjonowania układu pasożyt – żywiciel i podstawowe objawy chorobowe wywoływane przez pasożyty;

– podstawy diagnostyki parazytologicznej.

Umiejętności:

Student potrafi:

– rozpoznawać najczęściej spotykane pasożyty człowieka na podstawie ich budowy, cykli życiowych i objawów chorobowych;

– posługiwać się reakcją antygen-przeciwciało w aktualnych modyfikacjach

i technikach dla diagnostyki chorób zakaźnych;

– przygotowywać preparaty i rozpoznawać patogeny pod mikroskopem.

ECST:

- udział w seminariach 10 godz.

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do egzaminu) 15 godz.

LICZBA ECTS = 1

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach, czynny udział w seminariach, zaliczenie dwóch kartkówek ("pierwotniaki", "robaki") oraz kolokwium praktycznego. Opuszczone zajęcia muszą być odpracowane w innym terminie lub, o ile to niemożliwe ze względów organizacyjnych, zaliczone na warunkach i w terminie określonych przez prowadzącego.

2. Kolokwium praktyczne polega na rozpoznaniu 5 preparatów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadane do preparatów pytania.

3. Egzamin polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru (50 pytań, maksymalna liczba punktów - 500, próg zaliczenia - 251 pkt.).

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Seminar, 10 hours more information
Coordinators: Rusłan Sałamatin
Group instructors: Adam Kaczmarek, Rusłan Sałamatin
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Seminar - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 2 hours more information
Seminar, 8 hours more information
Coordinators: Rusłan Sałamatin
Group instructors: Adam Kaczmarek, Justyna Karabowicz, Rusłan Sałamatin
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - credit
Lectures - examination
Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 2 hours more information
Seminar, 8 hours more information
Coordinators: Adam Kaczmarek, Rusłan Sałamatin
Group instructors: Adam Kaczmarek, Justyna Karabowicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - credit
Lectures - examination
Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 2 hours more information
Seminar, 8 hours more information
Coordinators: Adam Kaczmarek, Rusłan Sałamatin
Group instructors: Adam Kaczmarek, Rusłan Sałamatin
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - credit
Lectures - examination
Seminar - credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)