Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Physical examination

General data

Course ID: WMCM-PG-BAF
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0913) Nursing and midwifery The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Physical examination
Name in Polish: Badanie fizykalne
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

medical science

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość zagadnień z zakresu podstaw anatomii i fizjologii osoby dorosłej i dziecka.

Short description: (in Polish)

Celem kształcenia jest przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji podstawowych wyników badań dodatkowych zmierzające do rozpoznania problemów zdrowotnych. Wykonanie badania z poszanowaniem godności i autonomii pacjenta.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do wykonania oceny stanu zdrowia pacjenta na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego.

Na przedmiot składa się 20 godzin dydaktycznych wykładów, które mają na celu zapoznanie studenta z podstawami przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego oraz technikami oceny układów i narządów człowieka.

Ćwiczenia w wymiarze 30 godzin dydaktycznych mają na celu zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzenia badania fizykalnego.

Samokształcenie w wymiarze 15 godzin dydaktycznych ma na celu samodzielne opracowanie tematu z zakresu przeprowadzenia badania fizykalnego pacjenta z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Bibliography: (in Polish)

1. Dyk D.: Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL 2010

2. Baranowska A., Chadzopulu A.: badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych, Czelej 2008

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury Pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2014

4. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

5. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Umiejętności pielęgniarskie - katalog checklist, PZWL 2017

6. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 2 - wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

7. Dacre J., Kopełman P.(red), Badanie kliniczne, PZWL, Warszawa 2004, 8. Bates B., Bickley L ., Hoekelman R(red), Wywiad i badanie fizykalne. Springer. PWN Warszawa 1997,

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

CMP_C.W32.

CMP_C.W33.

CMP_C.W34.

CMP_C.W35.

CMP_C.U43.

CMP_C.U44.

CMP_C.U45.

CMP_C.U46.

CMP_C.U47.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie ćwiczeń (zaliczenie z oceną na podstawie pracy w warunkach symulowanych, realizacja zleconego zadania, obserwacja, samoocena); aktywność na ćwiczeniach

Pozytywna ocena pracy samokształceniowej – wykonanie zleconego zadania.

Egzamin z oceną – test MCQ;

• Czas trwania zaliczenia 30 minut

• Liczba pytań testowych zamkniętych (jednokrotnego wyboru) – 30

• Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań zaliczeniowych

• Punktacja – za każde pytanie 1 punkt max: 30 pkt min: 16 pkt

- ≤15 pkt niedostateczny (2,0)

- 16 -18 pkt dostateczny (3,0)

- 19- 21 pkt dość dobry (3,5)

- 22 - 24 pkt dobry (4,0)

- 25 - 27 pkt ponad dobry (4,5)

- 28 - 30 pkt bardzo dobry (5,0)

Zaliczenie przedmiotu: pozytywna ocena uzyskana w teście wiadomości, sprawdzianie umiejętności oraz wykonanie zleconego samokształcenia.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 15 hours more information
Lectures, 20 hours more information
Coordinators: Marcin Maruszewski
Group instructors: Marcin Maruszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem kształcenia jest przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji podstawowych wyników badań dodatkowych zmierzające do rozpoznania problemów zdrowotnych. Wykonanie badania z poszanowaniem godności i autonomii pacjenta.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do wykonania oceny stanu zdrowia pacjenta na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego.

Na przedmiot składa się 20 godzin dydaktycznych wykładów, które mają na celu zapoznanie studenta z podstawami przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego oraz technikami oceny układów i narządów człowieka.

Ćwiczenia w wymiarze 30 godzin dydaktycznych mają na celu zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzenia badania fizykalnego.

Samokształcenie w wymiarze 15 godzin dydaktycznych ma na celu samodzielne opracowanie tematu z zakresu przeprowadzenia badania fizykalnego pacjenta z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Bibliography: (in Polish)

1. Dyk D.: Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL 2010

2. Baranowska A., Chadzopulu A.: badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych, Czelej 2008

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury Pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2014

4. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

5. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Umiejętności pielęgniarskie - katalog checklist, PZWL 2017

6. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 2 - wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

7. Dacre J., Kopełman P.(red), Badanie kliniczne, PZWL, Warszawa 2004, 8. Bates B., Bickley L ., Hoekelman R(red), Wywiad i badanie fizykalne. Springer. PWN Warszawa 1997,

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 15 hours more information
Lectures, 20 hours more information
Coordinators: Bernadeta Jędrzejkiewicz
Group instructors: Bernadeta Jędrzejkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem kształcenia jest przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji podstawowych wyników badań dodatkowych zmierzające do rozpoznania problemów zdrowotnych. Wykonanie badania z poszanowaniem godności i autonomii pacjenta.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do wykonania oceny stanu zdrowia pacjenta na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego.

Na przedmiot składa się 20 godzin dydaktycznych wykładów, które mają na celu zapoznanie studenta z podstawami przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego oraz technikami oceny układów i narządów człowieka.

Ćwiczenia w wymiarze 30 godzin dydaktycznych mają na celu zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzenia badania fizykalnego.

Samokształcenie w wymiarze 15 godzin dydaktycznych ma na celu samodzielne opracowanie tematu z zakresu przeprowadzenia badania fizykalnego pacjenta z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Bibliography: (in Polish)

1. Dyk D.: Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL 2010

2. Baranowska A., Chadzopulu A.: badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych, Czelej 2008

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury Pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2014

4. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

5. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Umiejętności pielęgniarskie - katalog checklist, PZWL 2017

6. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 2 - wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

7. Dacre J., Kopełman P.(red), Badanie kliniczne, PZWL, Warszawa 2004, 8. Bates B., Bickley L ., Hoekelman R(red), Wywiad i badanie fizykalne. Springer. PWN Warszawa 1997,

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Classes, 30 hours more information
Lectures, 20 hours more information
Coordinators: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Group instructors: Magdalena Brodowicz-Król, Bernadeta Jędrzejkiewicz, Michał Rumiński, Zygmunt Sitko
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
(in Polish) Samokształcenie - credit
Classes - credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem kształcenia jest przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji podstawowych wyników badań dodatkowych zmierzające do rozpoznania problemów zdrowotnych. Wykonanie badania z poszanowaniem godności i autonomii pacjenta.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do wykonania oceny stanu zdrowia pacjenta na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego.

Na przedmiot składa się 20 godzin dydaktycznych wykładów, które mają na celu zapoznanie studenta z podstawami przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego oraz technikami oceny układów i narządów człowieka.

Ćwiczenia w wymiarze 30 godzin dydaktycznych mają na celu zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzenia badania fizykalnego.

Samokształcenie w wymiarze 15 godzin dydaktycznych ma na celu samodzielne opracowanie tematu z zakresu przeprowadzenia badania fizykalnego pacjenta z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Bibliography: (in Polish)

1. Dyk D.: Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL 2010

2. Baranowska A., Chadzopulu A.: badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych, Czelej 2008

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury Pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2014

4. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

5. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Umiejętności pielęgniarskie - katalog checklist, PZWL 2017

6. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 2 - wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

7. Dacre J., Kopełman P.(red), Badanie kliniczne, PZWL, Warszawa 2004, 8. Bates B., Bickley L ., Hoekelman R(red), Wywiad i badanie fizykalne. Springer. PWN Warszawa 1997,

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)