Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Physical examination

General data

Course ID: WMCM-PG-BAF-ćw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Physical examination
Name in Polish: Badanie fizykalne
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) wiedza z anatomii i fizjologii

Short description: (in Polish)

Celem kształcenia jest przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji podstawowych wyników badań dodatkowych zmierzające do rozpoznania problemów zdrowotnych. Wykonanie badania z poszanowaniem godności i autonomii pacjenta.

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia

1. Ocena stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb pielęgnowania.

2. Badanie podmiotowe – zakres i charakter informacji określanych przez pielęgniarkę w badaniu.

3. Badanie fizykalne skóry i jej wytworów.

4. Badanie fizykalne układu moczowo – płciowego kobiety i mężczyzny.

5. Odrębności badania fizykalnego u dzieci i niemowląt.

6. Badanie i ocena głowy i szyi.

7. Ocena budowy i funkcji klatki piersiowej i płuc.

8. Badanie gruczołów piersiowych.

9. Ocena funkcji układu krążenia i badanie serca.

10. Ocena i badanie jamy brzusznej.

11. Ocena funkcji układu nerwowego.

12. Ocena funkcji układu ruchu.

13. Kompleksowa ocena zdrowia pacjenta

Bibliography: (in Polish)

1. Dyk D.: Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL 2010

2. Baranowska A., Chadzopulu A.: badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych, Czelej 2008

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury Pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2014

4. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

5. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Umiejętności pielęgniarskie - katalog checklist, PZWL 2017

6. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 2 - wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

7. Dacre J., Kopełman P.(red), Badanie kliniczne, PZWL, Warszawa 2004, 8. Bates B., Bickley L ., Hoekelman R(red), Wywiad i badanie fizykalne. Springer. PWN Warszawa 1997,

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

C.W30 omawia badanie podmiotowe ogólne i szczegółowe, zasady jego prowadzenia i dokumentowania;

C.W31 charakteryzuje techniki badania fizykalnego i kompleksowego badania fizykalnego pacjenta dla potrzeb opieki pielęgniarskiej

C.W32 określa znaczenie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego w formułowaniu oceny sianu zdrowia

pacjenta dla potrzeb opieki pielęgniarskiej

Umiejętności

C.U49 Przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta, analizuje i interpretuje wyniki dla potrzeb diagnozy pielęgniarskiej i

jej dokumentowania

C.U50 Rozpoznaje i interpretuje podstawowe odrębności w badaniu noworodka, niemowlęcia, osoby dorosłej i w wieku geriatrycznym

C.U51 Wykorzystuje techniki badania fizykalnego do oceny fizjologicznych funkcji skóry, zmysłów, głowy, klatki piersiowej, w tym układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, gruczołów piersiowych, jamy brzusznej, narządów płciowych, obwodowego układu krążenia, układu mięśniowo-szkieletowego i układu nerwowego

C.U52 dokumentuje wyniki badania fizykalnego i ich wykorzystywanie w zakresie oceny stanu zdrowia pacjenta

C.U53 wykonuje badanie fizykalne umożliwiające wczesne wykrywanie chorób sutka i uczy pacjentów samobadania piersi

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody sprawdzania: - kolokwium - test wiadomości, sprawdzian umiejętności.

Test wiadomości: student otrzymuje ocenę wg następujących progów punktowych:

51 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Marcin Maruszewski
Group instructors: Izabela Strzelecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem kształcenia jest przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji podstawowych wyników badań dodatkowych zmierzające do rozpoznania problemów zdrowotnych. Wykonanie badania z poszanowaniem godności i autonomii pacjenta.

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia

1. Ocena stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb pielęgnowania.

2. Badanie podmiotowe – zakres i charakter informacji określanych przez pielęgniarkę w badaniu.

3. Badanie fizykalne skóry i jej wytworów.

4. Badanie fizykalne układu moczowo – płciowego kobiety i mężczyzny.

5. Odrębności badania fizykalnego u dzieci i niemowląt.

6. Badanie i ocena głowy i szyi.

7. Ocena budowy i funkcji klatki piersiowej i płuc.

8. Badanie gruczołów piersiowych.

9. Ocena funkcji układu krążenia i badanie serca.

10. Ocena i badanie jamy brzusznej.

11. Ocena funkcji układu nerwowego.

12. Ocena funkcji układu ruchu.

13. Kompleksowa ocena zdrowia pacjenta

Bibliography: (in Polish)

1. Dyk D.: Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL 2010

2. Baranowska A., Chadzopulu A.: badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych, Czelej 2008

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury Pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2014

4. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

5. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Umiejętności pielęgniarskie - katalog checklist, PZWL 2017

6. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 2 - wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

7. Dacre J., Kopełman P.(red), Badanie kliniczne, PZWL, Warszawa 2004, 8. Bates B., Bickley L ., Hoekelman R(red), Wywiad i badanie fizykalne. Springer. PWN Warszawa 1997,

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Zygmunt Sitko
Group instructors: Zygmunt Sitko
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem kształcenia jest przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji podstawowych wyników badań dodatkowych zmierzające do rozpoznania problemów zdrowotnych. Wykonanie badania z poszanowaniem godności i autonomii pacjenta.

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia

1. Ocena stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb pielęgnowania.

2. Badanie podmiotowe – zakres i charakter informacji określanych przez pielęgniarkę w badaniu.

3. Badanie fizykalne skóry i jej wytworów.

4. Badanie fizykalne układu moczowo – płciowego kobiety i mężczyzny.

5. Odrębności badania fizykalnego u dzieci i niemowląt.

6. Badanie i ocena głowy i szyi.

7. Ocena budowy i funkcji klatki piersiowej i płuc.

8. Badanie gruczołów piersiowych.

9. Ocena funkcji układu krążenia i badanie serca.

10. Ocena i badanie jamy brzusznej.

11. Ocena funkcji układu nerwowego.

12. Ocena funkcji układu ruchu.

13. Kompleksowa ocena zdrowia pacjenta

Bibliography: (in Polish)

1. Dyk D.: Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL 2010

2. Baranowska A., Chadzopulu A.: badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych, Czelej 2008

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury Pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2014

4. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

5. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Umiejętności pielęgniarskie - katalog checklist, PZWL 2017

6. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 2 - wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

7. Dacre J., Kopełman P.(red), Badanie kliniczne, PZWL, Warszawa 2004, 8. Bates B., Bickley L ., Hoekelman R(red), Wywiad i badanie fizykalne. Springer. PWN Warszawa 1997,

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)