Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Biochemistry

General data

Course ID: WMCM-PG-BIO
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0912) Medicine The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Biochemistry
Name in Polish: Biochemia
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3b25860d6aca4aa48f04772304d15f9c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b5ae44ba-a7b8-4cd5-8706-0c21e0e560ac&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

W trakcie kursu biochemii student pozna budowę i funkcje podstawowych związków chemiczny, przemiany makrocząsteczek, ich regulację oraz najważniejsze zaburzenia metaboliczne. Zna i rozumie udział witamin i mikroelementów w procesach metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka. Zna podstawy biochemiczne chorób cywilizacyjnych.

Full description: (in Polish)

Student zna budowę i funkcje białek, węglowodanów, tłuszczów, nukleotydów, rozumie mechanizm działania enzymów, diagnostyczne znaczenie izoenzymów, powstawanie i wykorzystywanie ATP, warunki powstawania stresu oksydacyjnego, budowę i przemiany glukozy i glikogenu, ciał ketonowych, związków tłuszczowych. Zna związki czynne fizjologicznie powstające w przemianach aminokwasów, białka osocza krwi - prawidłowe i diagnostyczne, budowę, rodzaje i funkcje hemoglobiny oraz zaburzenia syntezy i degradacji hemu oraz rozumie transport gazów we krwi.

Bibliography: (in Polish)

Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Zdobyta przez studenta wiedza pozwoli mu na zrozumienia zjawisk fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka. Ułatwi mu przyswojenie wiadomości z innych przedmiotów takich jak fizjologia, patofizjologia, histologia, biologia, mikrobiolog a także farmakologia. Poznanie podstaw metabolizmu umożliwi udział w programach profilaktyki, promocji zdrowia i pracę w zespole terapeutycznym.

30h wykładów = 1 pkt ECTS

15h ćwiczeń = 0,5 pkt

10h samokształcenie = 0,5 pkt

Razem 2 pkt ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zasady dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu:

-Obecność na wszystkich zajęciach

-Uzyskanie zaliczenia z prac zaliczeniowych

-Złożenie dokumentacji z pracy własnej

-Zaangażowanie w dyskusjach

-Zaliczenie sprawdzianu pisemnego

Student ma prawo do przystąpienia do zaliczenia oraz egzaminu w jednym terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Ich formę i terminy ustala koordynator przedmiotu. Nieuzyskanie pozytywnej oceny w terminie poprawkowym powoduje niezaliczenie przedmiotu.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Anna Barańczyk-Kuźma, Sławomir Białek, Beata Chełstowska
Group instructors: Anna Barańczyk-Kuźma, Sławomir Białek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Student zna budowę i funkcje podstawowych związków chemicznych, ich najważniejsze przemiany, regulację oraz niektóre zaburzenia.

Full description: (in Polish)

Student zna budowę i funkcje białek, węglowodanów, tłuszczów, nukleotydów, rozumie mechanizm działania enzymów, diagnostyczne znaczenie izoenzymów, powstawanie i wykorzystywanie ATP, warunki powstawania stresu oksydacyjnego, budowę i przemiany glukozy i glikogenu, ciał ketonowych, związków tłuszczowych. Zna związki czynne fizjologicznie powstające w przemianach aminokwasów, białka osocza krwi - prawidłowe i diagnostyczne, budowę, rodzaje i funkcje hemoglobiny oraz zaburzenia syntezy i degradacji hemu Rozumie transport gazów we krwi, równowagę kwasowo-zasadową i jej zaburzenia (kwasice, zasadowice).

Bibliography: (in Polish)

Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2019.

Wymagania wstępne: (in Polish)

wiedza z biologii i chemii w zakresie szkoły średniej.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska
Group instructors: Anna Barańczyk-Kuźma
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Student zna budowę i funkcje podstawowych związków chemicznych, ich najważniejsze przemiany, regulację oraz niektóre zaburzenia.

Full description: (in Polish)

Student zna budowę i funkcje białek, węglowodanów, tłuszczów, nukleotydów, rozumie mechanizm działania enzymów, diagnostyczne znaczenie izoenzymów, powstawanie i wykorzystywanie ATP, warunki powstawania stresu oksydacyjnego, budowę i przemiany glukozy i glikogenu, ciał ketonowych, związków tłuszczowych. Zna związki czynne fizjologicznie powstające w przemianach aminokwasów, białka osocza krwi - prawidłowe i diagnostyczne, budowę, rodzaje i funkcje hemoglobiny oraz zaburzenia syntezy i degradacji hemu Rozumie transport gazów we krwi, równowagę kwasowo-zasadową i jej zaburzenia (kwasice, zasadowice).

Bibliography: (in Polish)

Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2019.

Wymagania wstępne: (in Polish)

wiedza z biologii i chemii w zakresie szkoły średniej.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)