Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Internal medicine and internist nursing

General data

Course ID: WMCM-PG-CHW-sem-1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0913) Nursing and midwifery The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Internal medicine and internist nursing
Name in Polish: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

medical science

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) wiedza z anatomii, fizjologii, patologii i podstaw pielęgniarstwa

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rolą i zadaniami pielęgniarki pracującej z pacjentem z chorobami internistycznymi.

Przedmiot powinien przygotować studenta do planowania i realizowania zadań opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobą wewnętrzną.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rolą i zadaniami pielęgniarki pracującej z pacjentem z chorobami internistycznymi.

Przedmiot powinien przygotować studenta do planowania i realizowania zadań opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobą wewnętrzną.

Przedmiot składa (liczba godzin na semestr 3 i 4) się z 60 godzin wykładów, których tematy dotyczą etiologii i obrazu klinicznego wybranych chorób w obrębie układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, chorób reumatycznych, chorób układu dokrewnego, zaburzeń metabolicznych i chorób hematologicznych. Tematyka wykładów dotyczy także zadań pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych jednostkach chorobowych.

Na przedmiot składają się także seminaria (40 godzin), samokształcenie (30 godzin), zajęcia praktyczne (120 godzin) i praktyki zawodowe (80 godzin).

Bibliography: (in Polish)

1. Daniluk J., Jurkowska G. (red.) Zarys chorób wewnętrznych., wyd. Czelej, 2005.

2. Tatoń J., Czech A.: Diagnostyka internistyczna. PZWL, Warszawa 2005.

Ciechniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo – ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

D.W1.

D.W2.

D.W3.

D.W4.

D.W5.

D.W6.

D.W7.

D.W8.

D.W10.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

D.U1.

D.U2.

D.U3.

D.U4.

D.U10.

D.U11.

D.U12.

D.U13.

D.U14.

D.U15.

D.U18.

D.U20.

D.U23.

D.U26.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

D.K.1.

D.K.2.

D.K.3.

D.K.4.

D.K.5.

D.K.6.

D.K.7.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

egzamin pisemny w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz punktowanych pytań otwartych z zagadnień programowych wykładów, ćwiczeń i seminariów. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 20 hours more information
Coordinators: Agnieszka Nowak, Paweł Piątkiewicz
Group instructors: Agnieszka Nowak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rolą i zadaniami pielęgniarki pracującej z pacjentem z chorobami internistycznymi.

Przedmiot powinien przygotować studenta do planowania i realizowania zadań opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobą wewnętrzną.

Full description: (in Polish)

1. Etiopatogeneza oraz objawy kliniczne, przebieg, leczenie i rokowanie w schorzeniach układu krążenia (serca, naczyń krwionośnych), układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego (żołądka, Jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, układu dokrewnego oraz krwi

2. Grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach internistycznych, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania; 3. Podstawy diagnostyki chorób internistycznych.

4. Podstawy opieki pielęgniarskiej w wybranych schorzeniach internistycznych.

Bibliography: (in Polish)

1. Ciechniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo – ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2005.

2. Szczeklik A. (red.).: Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna Kraków 2006.

3. Talarska D., Zozulińska- Ziółkiewicz D.: Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL Warszawa 2009.

4. Kózka M., Płaszewska- Żywko L.: Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. PZWL Warszawa 2010

5. A Handbook for Student Nurses, 2016–17 Edition Benbow, Wendy-Jordan, Gill

Lantern Publishing 2016

6. Nursing Case Studies in Caring Barry, Charlotte D.-Gordon, Shirley C.-King, Beth

M. Springer Publishing Company, Inc. 2015

7. The New Nurse Educator Hunt, Deborah Dolan. Springer Publishing Company, Inc.

2013

8. Professional Practice Models in Nursing Duffy, Joanne R. Springer Publishing

Company, Inc. 2016

9. Nursing Diagnosis Carpenito-Moyet, Lynda Juall. Lippincott Williams & Wilkins

2012

10. Nursing practice : knowledge and care Second edition. Peate, Ian Wiley Blackwell

2017

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 20 hours more information
Coordinators: Bernadeta Jędrzejkiewicz
Group instructors: Bernadeta Jędrzejkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rolą i zadaniami pielęgniarki pracującej z pacjentem z chorobami internistycznymi.

Przedmiot powinien przygotować studenta do planowania i realizowania zadań opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobą wewnętrzną.

Full description: (in Polish)

1. Etiopatogeneza oraz objawy kliniczne, przebieg, leczenie i rokowanie w schorzeniach układu krążenia (serca, naczyń krwionośnych), układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego (żołądka, Jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, układu dokrewnego oraz krwi

2. Grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach internistycznych, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania; 3. Podstawy diagnostyki chorób internistycznych.

4. Podstawy opieki pielęgniarskiej w wybranych schorzeniach internistycznych.

Bibliography: (in Polish)

1. Ciechniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo – ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2005.

2. Szczeklik A. (red.).: Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna Kraków 2006.

3. Talarska D., Zozulińska- Ziółkiewicz D.: Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL Warszawa 2009.

4. Kózka M., Płaszewska- Żywko L.: Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. PZWL Warszawa 2010

5. A Handbook for Student Nurses, 2016–17 Edition Benbow, Wendy-Jordan, Gill

Lantern Publishing 2016

6. Nursing Case Studies in Caring Barry, Charlotte D.-Gordon, Shirley C.-King, Beth

M. Springer Publishing Company, Inc. 2015

7. The New Nurse Educator Hunt, Deborah Dolan. Springer Publishing Company, Inc.

2013

8. Professional Practice Models in Nursing Duffy, Joanne R. Springer Publishing

Company, Inc. 2016

9. Nursing Diagnosis Carpenito-Moyet, Lynda Juall. Lippincott Williams & Wilkins

2012

10. Nursing practice : knowledge and care Second edition. Peate, Ian Wiley Blackwell

2017

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)