Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Dietetics

General data

Course ID: WMCM-PG-D-sem
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Dietetics
Name in Polish: Dietetyka
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Cel modułu:

1. Poznanie znaczenia i roli podstawowych składników pokarmowych zawartych w pożywieniu.

2. Poznanie konsekwencji wynikających z nieprawidłowego żywienia.

3. Dokonywanie oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania z wykorzystaniem metod antropometrycznych i biochemicznych.

4. Wdrażanie ilościowego i jakościowego składu diet dla dorosłych zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia w zależności od stanu i sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Full description: (in Polish)

Wykłady:

1. Podstawowe pojęcia z nauki o żywieniu

2. Zasady racjonalnego żywienia. Normy żywienia i wyżywienia. Zapotrzebowanie energetyczne i na składniki odżywcze w różnych grupach wiekowych i o różnej aktywności fizycznej i płci.

3. Metody oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia.

4. Białko pożywienia jako główny składnik budulcowy organizmu. Źródła pokarmowe, rola w żywieniu człowieka, wartość biologiczna różnych białek. Normy. Białka jako składnik diet w różnych schorzeniach.

5. Węglowodany pożywienia jako główny składnik energetyczny organizmu. Źródła pokarmowe, rola w żywieniu węglowodanów i błonnika pokarmowego. Produkty węglowodanowe o niskim indeksie glikemicznym i ich znaczenie w leczeniu schorzeń metabolicznych. Wpływ glikemii poposiłkowej na wskaźniki przemian metabolicznych. Węglowodany pokarmowe jako składnik diet w różnych schorzeniach.

6. Tłuszcze pokarmowe budowa, źródło, pochodzenie, działanie w organizmie. Znaczenie dla zdrowia człowieka kwasów tłuszczowych nasyconych, jednonienasyconych i wielonienasyconych z szeregu n-3 i n-6. Wpływ tłuszczów różnego pochodzenia na wskaźniki przemian metabolicznych. Tłuszcze pokarmowe jako składnik diet w różnych schorzeniach. Cholesterol - źródła pokarmowe.

7. Zaburzenia lipidowe i ich konsekwencje zdrowotne.

8. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

9. Psychologiczne zaburzenia odżywiania.

10. Wybrane zagadnienie z dietetyki. Diety podstawowa i łatwo strawna i ich modyfikacje.

Seminaria:

1. Zapotrzebowanie energetyczne organizmu i normy żywieniowe (rodzaje norm, normy zapotrzebowania energetycznego, normy zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze, normy zapotrzebowania na witaminy i składniki mineralne, wodę zalecenia żywieniowe). Obliczanie zapotrzebowania na PPM i CPM. Obliczanie zapotrzebowania na makroskładniki, określanie zapotrzebowania na mikroskładniki.

2. Metody oceny stanu i sposobu odżywienia. Ocena własnego sposobu odżywiania się.

3. Opracowanie zaleceń żywieniowych stosowanych w wybranych chorobach cywilizacyjnych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

1. Gawęcki J., Roszkowski W.: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T.3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

2. Jarosz M. (red): „Praktyczny podręcznik dietetyki” IŻŻ, Ministerstwo Zdrowia, 2007-2011

3. Jarosz M. (red.): Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2017

4. Biernat J. (red): Wybrane zagadnienia z nauki o żywieniu człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009

5. Ciborowska H, Rudnicka A:Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydanie IV. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

6. Gajda R., Kołodziejczyk A.: Podstawy żywienia człowieka z zadaniami. MedPharm Polska 2019

7. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca

1. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B.: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

2. Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

• zapotrzebowanie organizmu na składniki pokarmowe;

• zasady leczenia dietetycznego i powikłania dietoterapii;

• rodzaje i zastosowanie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

• oceniać stan odżywienia organizmu z wykorzystaniem metod antropometrycznych, biochemicznych i badania podmiotowego oraz prowadzić poradnictwo w zakresie żywienia;

• stosować diety terapeutyczne w wybranych schorzeniach;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykłady:

- 80% obecność na zajęciach zgodnie z harmonogramem;

- uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z testu pisemnego wielokrotnego - wyboru;

Seminarium:

- obecność na zajęciach zgodnie z harmonogramem;

- prezentacja materiałów na seminariach przegotowanych w ramach samokształcenia;

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 15 hours more information
Coordinators: Elżbieta Antos
Group instructors: Elżbieta Antos
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 15 hours more information
Coordinators: Anna Wiśniewska
Group instructors: Anna Wiśniewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)