Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Physiology

General data

Course ID: WMCM-PG-FIZ-ćw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Physiology
Name in Polish: Fizjologia
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

medical science

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Student zna podstawy anatomii i potrafi wykorzystać tę wiedzę w omawianiu zagadnień fizjologicznych

Short description: (in Polish)

Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności kojarzenia procesów i myślenia o poszczególnych narządach i układach, jako o elementach całego organizmu oraz poznanie mechanizmów umożliwiających integrację czynności poszczególnych narządów. Nauczanie fizjologii ma również na celu poznanie możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka zdrowego i chorego do naturalnych obciążeń życia codziennego oraz do warunków ekstremalnych.

Full description: (in Polish)

Tematyka wykładów:

Wykład 1:

Podstawy fizjologii człowieka – wstęp, omówienie zaliczenia kursu dr Stangret 10:00-10:45 Prawa fizjologiczne organizmu człowieka oraz czynność komórek nerwowych cz.1 (pobudliwość, pobudzenie, potencjały komórki nerwowej). Prof. Kobayashi

Wykład 2: Czynność komórek nerwowych cz. 2 (przewodzenie we włóknach rdzennych i

bezrdzennych, nerwy czaszkowe i nerwy rdzeniowe, komórki glejowe) prof. Kobayashi

Wykład 3: Czucie i ruch cz.1 (czynność bioelektryczna mózgu w tym EEG, VEP, AEP; łuki odruchowe, wstrząs rdzeniowy, czucie, percepcja, czucie teleceptywne - zmysł powonienia i wzrok); Czucie i ruch cz.2 (zmysł słuchu, czucie eksteroceptywne, czucie proprioceptywne – czynność błędnika, czucie interoceptywne – ból trzewny) dr Siwińska

Wykład 4: Ruchy i postawa ciała cz.1 (pola brodmana, kora ruchowa, drogi impulsacji dla ruchu, układ piramidowy, jego drogi oraz skutki uszkodzenia) dr Siwińska

Wykład 5: Ruchy i postawa ciała cz.2 (układ pozapiramidowy, czynność móżdżku i jego drogi, twór siatkowaty, układ rekrutujący) dr Siwińska

Wykład 6: Fizjologia mięśni poprzecznie prążkowanych, mięśni gładkich oraz mięśnia sercowego dr Siwińska

Wykład 7. Neurotransmittery oraz układ snu, czuwania; ośrodki kierujące zachowaniem; uczenie się i zapamiętywanie dr Stangret

Wykład 8: Układ autonomiczny i wydzielania wewnętrznego cz.1 (układ autonomiczny - przewodzenie współczulne i przywspółczulne; czynność gruczołów dokrewnych – hormony podwzgórzowe, przysadki, nadnerczy, tarczycy, jajników i jąder, przytarczyc, wysp trzustkowych, szyszynki oraz grasicy) dr Stangret

Wykład 9: Krążenie oraz wstęp do elektrofizjologii (układy wysoko i niskooporowe, krążenie płucne i systemowe; cardiac output, prawo Ohma, prawo Franza-Starlinga, powrót żylny, opór obwodowy, cykl pracy serca, chronotropizm, dromotropizm, inotropizm, wpływ na serce wazokonstrykcji i wazodylatacji naczyniowej, autoregulacja, regulacja neuronalna i hormonalne, układ RAA - wstęp, przewodzenie węzłowe, omówienie podstawowego zapisu EKG, trójkąt Einthovena, rozmieszczenie elektrod; omówienie patofizjologii zaburzeń rytmu serca) dr Stangret

Wykład 10: Krew i elementy układu morfotycznego ( w tym odporność bierna i czynna, grupy krwi, konflikt Rh, krzepnięcie, hemostaza, fibrynoliza) dr Stangret

Wykład 11: Oddychanie (w tym wentylacja płuc, regulacja oddychania, spirometria, przemiana pośrednia w komórkach, podstawowa przemiana materii i równowaga kwasowo-zasadowa, oddychanie podczas nurkowania, oddychanie na dużych wysokościach) dr Stangret

Wykład 12: Fizjologia rozrodu (w tym cykl miesiączkowy i jego regulacja, działanie poszczególnych hormonów podczas cyklu miesięcznego oraz w trakcie ciąży, hormony płciowe męskie, rozwój i różnicowanie płci, czynność jąder i spermatogeneza, zapłodnienie) dr Stangret

Wykład 13: Fizjologia płynów ustrojowych i czynność nerek (budowa i funkcja nerek, unaczynienie, RBF, GFR, klirens, pomiary resorpcji i wydzielania, diureza, omówienie poszczególnych jonów w kontekście filtracji, leki moczopędne, układ RAA) dr Stangret

Wykład 14: Fizjologia układu trawiennego (w tym odżywianie, trawienie pokarmów, hormony żołądkowo-jelitowe, wchłanianie w przewodzie pokarmowym, czynność wątroby) dr Stangret

Wykład 15: Kolokwium dr Siwińska

Tematyka ćwiczeń:

1 BLOK

Ćw.1 - simNERV - fizjologia nerwu cz. 1 i 2 dr Stangret

Ćw.2 - Fizjologia mięśni szkieletowych cz.1 i 2 – praca z programem simMUSCLE dr Stangret

2. BLOK

Ćw.3- Fizjologia mięśni gładkich cz.1 i 2 – praca z programem simVESSEL dr Siwińska

Ćw. 4- Fizjologia układu krążenia – simHEART czynność serca in vivo dr Siwińska

Ćw. 5 -Fizjologia układu krążenia – simHeart laboratorium lekowe dr Siwińska

3 BLOK

Ćw.6- Fizjologia narządów zmysłów cz1. – czucie skórne dr Siwińska

Ćw.7-Badanie reakcji odruchowych – równowaga, odruchy przedsionkowo-oczne dr Siwińska

Ćw.8- Badanie reakcji odruchowych – odruchy na rozciąganie, obronne i źreniczne dr Siwińska

BLOK 4 dr Siwińska

Ćw. 9- Fizjologia narządów zmysłów cz.2 – słuch i wzrok

Ćw. 10- Fizjologia narządów zmysłów cz.3 – smak i węch

Ćw.11- Fizjologia układu pokarmowego – fizjologia trawienia i wchłaniania

BLOK 5

Ćw.12- Fizjologia układu oddechowego – badanie czynnościowe układu oddechowego dr Siwińska

Ćw. 13 - Fizjologia układu wydalniczego – analiza moczu ludzkiego dr Siwińska

Ćw.14 - Fizjologia wysiłku fizycznego – próba Ruffiera i próba Harwardzka dr Siwińska

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

1. Traczyk W. Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL 2021

Literatura uzupełniająca:

1. Traczyk W, Trzebski A. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL, 2015

2. Brzozowski T., Konturek Fizjologia człowieka, Edra Urban&Partner 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

CMP_A.W2 neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych

i elektrofizjologicznych zachodzących w organizmie

CMP_A.W3 udział układów i narządów organizmu w utrzymaniu

jego homeostazy;

CMP_A.W4 fizjologię poszczególnych układów i narządów

organizmu;

CMP_A.W5 podstawy działania układów regulacji (homeostaza)

oraz rolę sprzężenia zwrotnego dodatniego i

ujemnego;

Wykład 45 godzin

Ćwiczenia 15 godzin

Samokształcenie 10 godzin

Łącznie - 2 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kolokwium testowe sprawdzające wiedzę z zakresu omawianego materiału, dopuszczające do egzaminu

Egzamin testowy w sesji zimowej, warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie wyniku 50%+1 punkt

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Monika Siwińska
Group instructors: Monika Siwińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Monika Siwińska, Aleksandra Stangret
Group instructors: Monika Siwińska, Aleksandra Stangret
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności kojarzenia procesów i myślenia o poszczególnych narządach i układach, jako o

elementach całego organizmu oraz poznanie mechanizmów umożliwiających integrację czynności poszczególnych narządów. Nauczanie fizjologii ma również na celu poznanie możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka zdrowego i chorego do naturalnych obciążeń życia codziennego oraz do warunków ekstremalnych.

Full description: (in Polish)

Tematyka wykładów:

Wykład 1:

Podstawy fizjologii człowieka – wstęp, omówienie zaliczenia kursu dr Stangret 10:00-10:45 Prawa fizjologiczne organizmu człowieka oraz czynność komórek nerwowych cz.1 (pobudliwość, pobudzenie, potencjały komórki nerwowej). Prof. Kobayashi

Wykład 2: Czynność komórek nerwowych cz. 2 (przewodzenie we włóknach rdzennych i

bezrdzennych, nerwy czaszkowe i nerwy rdzeniowe, komórki glejowe) prof. Kobayashi

Wykład 3: Czucie i ruch cz.1 (czynność bioelektryczna mózgu w tym EEG, VEP, AEP; łuki odruchowe, wstrząs rdzeniowy, czucie, percepcja, czucie teleceptywne - zmysł powonienia i wzrok); Czucie i ruch cz.2 (zmysł słuchu, czucie eksteroceptywne, czucie proprioceptywne – czynność błędnika, czucie interoceptywne – ból trzewny) dr Siwińska

Wykład 4: Ruchy i postawa ciała cz.1 (pola brodmana, kora ruchowa, drogi impulsacji dla ruchu, układ piramidowy, jego drogi oraz skutki uszkodzenia) dr Siwińska

Wykład 5: Ruchy i postawa ciała cz.2 (układ pozapiramidowy, czynność móżdżku i jego drogi, twór siatkowaty, układ rekrutujący) dr Siwińska

Wykład 6: Fizjologia mięśni poprzecznie prążkowanych, mięśni gładkich oraz mięśnia sercowego dr Siwińska

Wykład 7. Neurotransmittery oraz układ snu, czuwania; ośrodki kierujące zachowaniem; uczenie się i zapamiętywanie dr Stangret

Wykład 8: Układ autonomiczny i wydzielania wewnętrznego cz.1 (układ autonomiczny - przewodzenie współczulne i przywspółczulne; czynność gruczołów dokrewnych – hormony podwzgórzowe, przysadki, nadnerczy, tarczycy, jajników i jąder, przytarczyc, wysp trzustkowych, szyszynki oraz grasicy) dr Stangret

Wykład 9: Krążenie oraz wstęp do elektrofizjologii (układy wysoko i niskooporowe, krążenie płucne i systemowe; cardiac output, prawo Ohma, prawo Franza-Starlinga, powrót żylny, opór obwodowy, cykl pracy serca, chronotropizm, dromotropizm, inotropizm, wpływ na serce wazokonstrykcji i wazodylatacji naczyniowej, autoregulacja, regulacja neuronalna i hormonalne, układ RAA - wstęp, przewodzenie węzłowe, omówienie podstawowego zapisu EKG, trójkąt Einthovena, rozmieszczenie elektrod; omówienie patofizjologii zaburzeń rytmu serca) dr Stangret

Wykład 10: Krew i elementy układu morfotycznego ( w tym odporność bierna i czynna, grupy krwi, konflikt Rh, krzepnięcie, hemostaza, fibrynoliza) dr Stangret

Wykład 11: Oddychanie (w tym wentylacja płuc, regulacja oddychania, spirometria, przemiana pośrednia w komórkach, podstawowa przemiana materii i równowaga kwasowo-zasadowa, oddychanie podczas nurkowania, oddychanie na dużych wysokościach) dr Stangret

Wykład 12: Fizjologia rozrodu (w tym cykl miesiączkowy i jego regulacja, działanie poszczególnych hormonów podczas cyklu miesięcznego oraz w trakcie ciąży, hormony płciowe męskie, rozwój i różnicowanie płci, czynność jąder i spermatogeneza, zapłodnienie) dr Stangret

Wykład 13: Fizjologia płynów ustrojowych i czynność nerek (budowa i funkcja nerek, unaczynienie, RBF, GFR, klirens, pomiary resorpcji i wydzielania, diureza, omówienie poszczególnych jonów w kontekście filtracji, leki moczopędne, układ RAA) dr Stangret

Wykład 14: Fizjologia układu trawiennego (w tym odżywianie, trawienie pokarmów, hormony żołądkowo-jelitowe, wchłanianie w przewodzie pokarmowym, czynność wątroby) dr Stangret

Wykład 15: Kolokwium dr Siwińska

Tematyka ćwiczeń:

1 BLOK

Ćw.1 - simNERV - fizjologia nerwu cz. 1 i 2 dr Stangret

Ćw.2 - Fizjologia mięśni szkieletowych cz.1 i 2 – praca z programem simMUSCLE dr Stangret

2. BLOK

Ćw.3- Fizjologia mięśni gładkich cz.1 i 2 – praca z programem simVESSEL dr Siwińska

Ćw. 4- Fizjologia układu krążenia – simHEART czynność serca in vivo dr Siwińska

Ćw. 5 -Fizjologia układu krążenia – simHeart laboratorium lekowe dr Siwińska

3 BLOK

Ćw.6- Fizjologia narządów zmysłów cz1. – czucie skórne dr Siwińska

Ćw.7-Badanie reakcji odruchowych – równowaga, odruchy przedsionkowo-oczne dr Siwińska

Ćw.8- Badanie reakcji odruchowych – odruchy na rozciąganie, obronne i źreniczne dr Siwińska

BLOK 4 dr Siwińska

Ćw. 9- Fizjologia narządów zmysłów cz.2 – słuch i wzrok

Ćw. 10- Fizjologia narządów zmysłów cz.3 – smak i węch

Ćw.11- Fizjologia układu pokarmowego – fizjologia trawienia i wchłaniania

BLOK 5

Ćw.12- Fizjologia układu oddechowego – badanie czynnościowe układu oddechowego dr Siwińska

Ćw. 13 - Fizjologia układu wydalniczego – analiza moczu ludzkiego dr Siwińska

Ćw.14 - Fizjologia wysiłku fizycznego – próba Ruffiera i próba Harwardzka dr Siwińska

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

1. Traczyk W. Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL 2021

Literatura uzupełniająca:

1. Traczyk W, Trzebski A. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL, 2015

2. Brzozowski T., Konturek Fizjologia człowieka, Edra Urban&Partner 2019

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)