Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Pharmacology

General data

Course ID: WMCM-PG-FR-sem
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Pharmacology
Name in Polish: Farmakologia
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Nazywa poszczególne grupy środków leczniczych, wyjaśnia główne mechanizmy ich działania i powodowane przez nie przemiany w ustroju i działania uboczne.

Wyróżnia podstawowe zasady farmakoterapii.

Wskazuje poszczególne grupy leków, substancje czynne zawarte w lekach, zastosowanie leków oraz postacie i drogi ich podania.

Wyjaśnia wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków.

Wyjaśnia ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z nich interakcje, procedury zgłaszania działań niepożądanych.

Sporządza recepty w ramach realizacji zleceń lekarskich.

Posługuje się krwią i środkami krwiozastępczymi z zastosowaniem zsad bezpiecznej farmakologii.

Klasyfikuje niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach wiekowych oraz w różnych stanach klinicznych.

Posługuje się poszczególnymi informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych.

Umie wystawiać recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich

Dobiera prawidłowy zapis form recepturowych substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach realizacji zleceń lekarskich.

Poddaje krytyce działania własne i działania współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych.

Sporządza opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej i zasięga porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Dowodzi dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową

Rozwiązuje złożone problemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazuje priorytety w realizacji określonych zadań

Ponosi odpowiedzialność za realizowane świadczenia zdrowotne

Poddaje krytyce profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysł

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 2 hours more information
Coordinators: Anna Waksmundzka-Walczuk
Group instructors: Anna Waksmundzka-Walczuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography:
Wymagania wstępne: (in Polish)

brak wstępnych wymagań

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 8 hours more information
Coordinators: Anna Waksmundzka-Walczuk
Group instructors: Anna Waksmundzka-Walczuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 10 hours more information
Coordinators: Piotr Merks
Group instructors: Piotr Merks
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)