Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Genetics

General data

Course ID: WMCM-PG-GE-ćw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Genetics
Name in Polish: Genetyka
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia z genetyki mają na celu poszerzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej podczas wykładów

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia z genetyki mają na celu poszerzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej podczas wykładów i uzyskanie kompetencji w zakresie tematycznym genetyki człowieka i genetyki medycznej

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

1. Genetyka. Krótkie wykłady; H.L. Fletcher, G.I. Hickey, P.C. Winter; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

2. Genetyka molekularna; red. Piotr Węgleński; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2006).

3. Genomy. T. A. Brown. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

4. Genetyka ogólna – skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii. A. Sadakiewicz- Chudy, G. Dabrowska, A. Goc, , Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.

5. Orzeszko-Rywka A., Rochalska M., Przewodnik do ćwiczeń z genetyki,

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007

6. Genetics, Revised Edition. Vipond, Karen. Lantern Publishing. 2013

7. Kapur & Suri'S Basic Human GeneticsPaperback – 2016 by Trivedi Dipali J

(Author) Jaypee Brothers Medical Publishers; third edition (2016) ISBN-13:

978-9352500277

8. Human Genetics Paperback – Import, 23 Nov 2009 by S. D. Gangane (Author) ISBN-13: 978-8131211281

Literatura uzupełniająca

Artykuły w czasopismach naukowych/ witryny internetowe sugerowane przez

wykładowcę (linki do artykułów podawane są w trakcie wykładów)

Genetyka. Friedman JM, Dill FJ, Hayden MR, McGillivary BC. Wyd.ang. II, Urban I Partner, Wrocław, 1997.

Genetyka medyczna; Connor, Ferguson, Tobias Edward. Wydawnictwo: PZWL; 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

A.W10, A.W11, A.W12, A.U6, A.U13.

Udział w zajęciach 15 godz.

Liczba ECTS (30 godz. / 30(25) godz. = 1 ECTS): 0,5

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W trakcie ćwiczeń stosowane jest ocenianie formujące:

1. Obserwacja i ocena umiejętności studenta podczas wykonywanych zajęć

2. Konwersacja – ocena swobodnej wypowiedzi, ocena aktywności i przygotowania

merytorycznego

3. Ocena dyskusji na zajęciach.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną.

Uzyskanie pozytywnej oceny warunkują:

obecność na co najmniej 90% wszystkich zajęć oraz pozytywna ocena z kolokwiów

cząstkowych w formie testowej, przeprowadzanych po każdym ćwiczeniu,

obejmujących pytania z zakresu materiału z poprzednich ćwiczeń; student otrzymuje

ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

51 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Grażyna Gromadzka
Group instructors: Grażyna Gromadzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia z genetyki mają na celu poszerzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej podczas wykładów

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia z genetyki mają na celu poszerzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej podczas wykładów i uzyskanie kompetencji w zakresie tematycznym genetyki człowieka i genetyki medycznej

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

1. Genetyka. Krótkie wykłady; H.L. Fletcher, G.I. Hickey, P.C. Winter; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

2. Genetyka molekularna; red. Piotr Węgleński; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2006).

3. Genomy. T. A. Brown. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

4. Genetyka ogólna – skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii. A. Sadakiewicz- Chudy, G. Dabrowska, A. Goc, , Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.

5. Orzeszko-Rywka A., Rochalska M., Przewodnik do ćwiczeń z genetyki,

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007

6. Genetics, Revised Edition. Vipond, Karen. Lantern Publishing. 2013

7. Kapur & Suri'S Basic Human GeneticsPaperback – 2016 by Trivedi Dipali J

(Author) Jaypee Brothers Medical Publishers; third edition (2016) ISBN-13:

978-9352500277

8. Human Genetics Paperback – Import, 23 Nov 2009 by S. D. Gangane (Author) ISBN-13: 978-8131211281

Literatura uzupełniająca

Artykuły w czasopismach naukowych/ witryny internetowe sugerowane przez

wykładowcę (linki do artykułów podawane są w trakcie wykładów)

Genetyka. Friedman JM, Dill FJ, Hayden MR, McGillivary BC. Wyd.ang. II, Urban I Partner, Wrocław, 1997.

Genetyka medyczna; Connor, Ferguson, Tobias Edward. Wydawnictwo: PZWL; 2013.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza z zakresu biologii, w tym genetyki na poziomie szkoły średniej

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)