Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

English language

General data

Course ID: WMCM-PG-JAS-1-2
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: English language
Name in Polish: Język angielski (wcześniej: Język angielski specjalistyczny)
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: English
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Bibliography: (in Polish)

Nursing 1 - Oxford English for Careers, Tony Grice, OUP - podręcznik kursowy

Dodatkowo: Medicine 1 - Oxford English for Careers, Sam McCarter, OUP,

artykuły z prasy fachowej, materiały autentyczne z internetu związane z tematyką kursu

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Poziom B2 – efekty kształcenia w wyniku zaliczenia całego przedmiotu (4 semestrów języka angielskiego specjalistycznego)

Wiedza:

Posiada ogólną wiedzę językową na poziomie B2 wedlug CEFR oraz wiedzę pozwalającą na formułowanie opinii dotyczącej tematyki zawodowej, na przykład w obszarze czynności wykonywanych w szpitalu, sprzętu medycznego, przyjmowania pacjentów do szpitala, reagowania na dolegliwości, udzielania pierwszej pomocy, reakcji na nagłe przypadki. Posiada wiedzę dotyczącą zachowań językowych i kulturowych (pytania we właściwym rejestrze, właściwa komunikacja z pacjentem) na obszarze uczonego języka. Posiada wiedzę pozwalającą na analizowanie piśmiennictwa medycznego w języku angielskim

Umiejętności:

Rozumie treści w wypowiedziach na poziomie akademickim oraz w temacie pielęgniarstwa oraz nadąża za zrozumieniem użytkowników języka. Posługuje się umiejętnością czytania ze zrozumieniem tekstów o tematyce akademickiej i specjalistycznej z wykorzystaniem pomocy. Dysponuje odpowiednim zasobem środków językowych aby wypowiadać się na zadany temat, formułować i uzasadniać opinie, wyjaśniać swoje stanowisko, przedstawiać wady i zalety różnych rozwiązań, argumentować. Pisze teksty wymagane w środowisku specjalistycznym (raporty, streszczenia, opisy, diagnozy, listy) przy zachowaniu odpowiednich reguł dla rejestru formalnego i nieformalnego.

Kompetencje społeczne:

Dysponuje umiejętnością stosowania wiedzy z uwzględnieniem kultury obcej; ma świadomość potrzeb językowych niezbędnych do komunikowania się w międzynarodowym środowisku

Opis ECTS

- przygotowanie do zajęć / praca domowa: 15 godzin

- praca na platformie e-learningowej (praca na lekcji) - 37 godzin

- przygotowanie do testów - 8 godzin.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Opis ECTS

- przygotowanie do zajęć / praca domowa: 15 godzin

- praca na platformie e-learningowej (praca na lekcji) - 37 godzin

- przygotowanie do testów - 8 godzin.

Warunki zaliczenia przedmiotu

- praca na platformie e-learningowej Moodle – 0-30 punktów (w tym punktowane: 1. realizacja zadań na platformie: wypowiedzi na forum – pisemne i nagrania, rozwiązywanie testów, quizów, prac pisemnych, prezentacji 2. Systematyczność nauki 3. Kompetencje jezykowe)

- zadania specjalne na platformie Moodle (nagranie prezentacji, wypowiedzi, zadania pisemne) - 0-20 punktów

- test końcowy leksykalno--gramatyczny – 0-40 punktów

- test z umiejętności językowych – 0-10 punktów

Podstawowym warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie punktów z każdego z kryteriów.

Punktacja:

-na ocenę 2 0-59 %

-na ocenę 3 60-67 %

-na ocenę 3,5 68-75 %

-na ocenę 4 77-83 %

-na ocenę 4,5 84-91 %

-na ocenę 5 92-100 %

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Modern language classes, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Dąbrowska
Group instructors: Agnieszka Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Modern language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Modern language classes, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Dąbrowska
Group instructors: Agnieszka Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Modern language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Student powinien wykazać się znajomością języka na poziomie A2+/ B1 według CEFR

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Dąbrowska
Group instructors: Agnieszka Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)