Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Organization of the nurse's work

General data

Course ID: WMCM-PG-OPP-sem
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Organization of the nurse's work
Name in Polish: Organizacja pracy pielęgniarki
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

advanced

Learning outcome code/codes:

W26,W27,W28,W29,W30,W31


U38,U39,U40,U41,U42Full description: (in Polish)

Wiedza

absolwent zna i rozumie:

- pojęcie stanowiska pracy, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności;

- przepisy prawa dotyczące czasu pracy, pracy zmianowej, rozkładu czasu pracy i obciążenia na stanowiskach pielęgniarskich;

- podstawowe metody organizacji opieki pielęgniarskiej i ich znaczenie dla jakości tej opieki;

- etapy planowania pracy własnej i podległego personelu;

- możliwości planowania kariery zawodowej i uwarunkowania własnego rozwoju zawodowego;

- problematykę jakości w opiece zdrowotnej;

Umiejętności

absolwent potrafi:

- podejmować decyzje dotyczące doboru metod pracy oraz współpracy w zespole;

- monitorować zagrożenia w pracy pielęgniarki i czynniki sprzyjające występowaniu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy;

- współuczestniczyć w opracowaniu standardów i procedur praktyki pielęgniarskiej oraz monitorować jakość opieki pielęgniarskiej;

- nadzorować i oceniać pracę podległego personelu;

- planować własny rozwój zawodowy i rozwijać umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;

Bibliography:

Literatura podstawowa:

1. Ksykiewicz Dorota A ( red.):Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunek dopuszczenia do kolokwium końcowego: zaliczenie samokształcenia

Wykład:

kolokwium końcowe w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz punktowanych pytań otwartych z zagadnień programowych wykładów, ćwiczeń i seminariów. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Samokształcenie:

zaliczenie bez oceny.

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 10 hours more information
Coordinators: Justyna Krysa
Group instructors: Justyna Krysa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wiedza

absolwent zna i rozumie:

- pojęcie stanowiska pracy, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności;

- przepisy prawa dotyczące czasu pracy, pracy zmianowej, rozkładu czasu pracy i obciążenia na stanowiskach pielęgniarskich;

- podstawowe metody organizacji opieki pielęgniarskiej i ich znaczenie dla jakości tej opieki;

- etapy planowania pracy własnej i podległego personelu;

- możliwości planowania kariery zawodowej i uwarunkowania własnego rozwoju zawodowego;

- problematykę jakości w opiece zdrowotnej;

Umiejętności

absolwent potrafi:

- podejmować decyzje dotyczące doboru metod pracy oraz współpracy w zespole;

- monitorować zagrożenia w pracy pielęgniarki i czynniki sprzyjające występowaniu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy;

- współuczestniczyć w opracowaniu standardów i procedur praktyki pielęgniarskiej oraz monitorować jakość opieki pielęgniarskiej;

- nadzorować i oceniać pracę podległego personelu;

- planować własny rozwój zawodowy i rozwijać umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;

Full description: (in Polish)

Wiedza

absolwent zna i rozumie:

- pojęcie stanowiska pracy, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności;

- przepisy prawa dotyczące czasu pracy, pracy zmianowej, rozkładu czasu pracy i obciążenia na stanowiskach pielęgniarskich;

- podstawowe metody organizacji opieki pielęgniarskiej i ich znaczenie dla jakości tej opieki;

- etapy planowania pracy własnej i podległego personelu;

- możliwości planowania kariery zawodowej i uwarunkowania własnego rozwoju zawodowego;

- problematykę jakości w opiece zdrowotnej;

Umiejętności

absolwent potrafi:

- podejmować decyzje dotyczące doboru metod pracy oraz współpracy w zespole;

- monitorować zagrożenia w pracy pielęgniarki i czynniki sprzyjające występowaniu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy;

- współuczestniczyć w opracowaniu standardów i procedur praktyki pielęgniarskiej oraz monitorować jakość opieki pielęgniarskiej;

- nadzorować i oceniać pracę podległego personelu;

- planować własny rozwój zawodowy i rozwijać umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;

Bibliography: (in Polish)

Publikacje i strony internetowe tematyczne, polecane przez prowadzącego podczas zajęć

Akty prawne (odzwierciedlające aktualny stan prawny).

Literatura podstawowa:

1. Ksykiewicz Dorota A ( red.):Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza uzyskana na podstawach pielęgniarstwa

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 10 hours more information
Coordinators: Justyna Krysa
Group instructors: Justyna Krysa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)