Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Primary healthcare

General data

Course ID: WMCM-PG-POZ-sem
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Primary healthcare
Name in Polish: Podstawowa opieka zdrowotna
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość zagadnień z zakresu podstaw pielęgniarstwa

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do sprawowania opieki pielęgniarskiej nad jednostka, rodziną i społecznością lokalną na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Full description: (in Polish)

Wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i umiejętności do sprawowania

profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad jednostka, rodziną i

społecznością lokalną na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej oraz

kształtowanie pozytywnej postawy niezbędnej do odpowiedzialnej i sumiennej

pracy w środowisku.

Bibliography: (in Polish)

1. Ślusarska B., Marcinowicz L., Kocka K. (red.): Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2019 r.

2. Marcinowicz L., Ślusarska B. (red.): Opieka nad podopiecznym w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Opisy indywidualnych przypadków. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2017.

3. Latkowski B., Godycki ĆM, Lukas W. Medycyna Rodzinna. PZWL Warszawa 2017.

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki (Dz. U. 2020 poz. 1255).

5. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011, nr 174 poz.1039).

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

C.W.19., C.W.21., C.U26., C.U28., C.U29., C.U.33., C.U.34, K.4.-K.7.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Pozytywna ocena z prezentacji pracy na seminarium – czas trwania prezentacji: 10-15 min., praca zgodna z zadanym tematem, o budowie: strona tytułowa, wstęp, rozwinięcie, zakończenie-podsumowanie rozważań, aktualna bibliografia zawarta na końcu prezentacji, praca wykonana z estetyką, odpowiednio zaprezentowana.

Aktywność na seminarium.

Practical placement: (in Polish)

1.Środowisko pracy

2.Badania profilaktyczne pracowników

3.Wypadek przy pracy, choroba zawodowa

4.Opieka nad pracującym

5.Zdrowie pracujących

6.Identyfikacja potrzeb zdrowotnych pracowników

7.Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej w środowisku pracy

8.Ocena potrzeb rodziny

9.Zasady prowadzenia wywiadu w środowisku

10.Karta Środowiskowa Rodziny

11.Diagnoza sytuacji zdrowotnej i społecznej rodzin

12.Czynniki warunkujące zdrowie rodziny, dziecka

13.Prowadzenie programu wspomagania rodzin

14.Realizacja opieki pielęgniarskiej w środowisku życia rodziny

15.Szczepienia ochronne w POZ

16.Dokumentowanie opieki pielęgniarskiej w pracy z rodziną

19.Człowiek chory, pacjent w senium, niepełnosprawny.

21.Opieka nad dzieckiem zdrowym

22.Pielęgniarka POZ wobec dziecka chorego

23.Wykonywanie podstawowych pomiarów i badań

24.Rozpoznawanie czynników warunkujących stan zdrowia ucznia

25.Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży

26.Pelęgniarka szkolna w opiece nad zdrowiem uczniów

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Seminar, 10 hours more information
Coordinators: Justyna Krysa
Group instructors: Justyna Krysa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Seminar - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

1. Ślusarska B., Marcinowicz L., Kocka K. (red.): Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2019 r.

2. Marcinowicz L., Ślusarska B. (red.): Opieka nad podopiecznym w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Opisy indywidualnych przypadków. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2017.

3. Latkowski B., Godycki ĆM, Lukas W. Medycyna Rodzinna. PZWL Warszawa 2017.

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki (Dz. U. 2020 poz. 1255).

5. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011, nr 174 poz.1039).

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)