Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Pediatrics and pediatric nursing

General data

Course ID: WMCM-PG-PiPP-1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Pediatrics and pediatric nursing
Name in Polish: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 OR 5.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

medical science

Subject level:

advanced

Learning outcome code/codes:

D.W1

D.W2

D.W3

D.W4

D.W5

D.W6

D.W6

D.W7

D.W8

D.W10

D.W13

D.W14

D.W18

D.W31

D.W33

D.U1

D.U2

D.U3

D.U5

D.U9

D.U12

D.U15

D.U16

D.U17

D.U18

D.U20

D.U22

D.U23

D.U24

D.U25

D.U27

D.U29

D.U31

D.K1

D.K2

D.K3

D.K4

D.K5

D.K6

D.K7

D.K8

D.K9

D.K10

Preliminary Requirements:

Knowledge of biology at secondary school level; knowledge acquired during the first year of studies in nursing

Short description:

Preparation for nursing care of the child and his/her family

Full description:

To prepare the student by providing knowledge about the child in different periods of life: its physical, motor and psychical development. Developing skills of recognizing nursing problems, planning and taking care of a healthy and ill child, taking into consideration its biological, social and psychical needs. Developing attitude of responsibility for undertaken actions and cooperation with family, school and other institutions, taking care of children.

Bibliography: (in Polish)

Górnicki B, Dębiec B., Baszczyński J. (red.): Pediatria, tom 1i 2. PZWL, Warszawa 2005.

Obuchowicz A.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL, Warszawa 2010.

Barczykowska E., R.Ślusarz, M.Szewczyk: Pielęgniarstwo w pediatrii. Borgis, Warszawa 2006.

Cepach G., Krzeszowska B., Perek M., Twarduś K.: Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego. PZWL, Warszawa 2011.

Kawalec W., Kubicka K. (red.): Repetytorium z pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.

Krawczyński M. (red.): Norma kliniczna w pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.

Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa 2002.

Kubicka K., Kawalec W. (red.): Pediatria , PZWL, Warszawa 2005.

Luxner K.L. : Pielęgniarstwo pediatryczne Delmara. Elservier Urban &Partner, Wrocław 2006.

Pawlaczyk B. (red.): Pediatria dla studentów pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 2005.

Pietrzyk J, H.Szajewska, J.Mrukowicz.: ABC zabiegów w pediatrii. Medycyna Praktyczna Warszawa 2010.

Szczapa J.(red.): Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa2008.

Muscart M.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej Lublin 2005.

Essential Pediatrics for Nurses Paperback – 2014by Meharban Singh (Author). CBS; 3rd edition (2014). ISBN-13: 978-8123924489

Wong's Essentials of Pediatric Nursing / Edition 10. by Marilyn J. Hockenberry, David Wilson, Cheryl C Rodgers . Elsevier Health Sciences 10/10/2016. ISBN-13: 9780323353168

Oxford Handbook of Clinical Skills for Children's and Young People's Nursing Dawson, Paula.OUP Premium 2012. A Handbook for Student Nurses, 2016–17 Edition Benbow, Wendy-Jordan, Gill Lantern Publishing 2016

Nursing care plans: transitional patient & family centered care Seventh edition. Carpenito, Lynda Juall Wolters Kluwer Health 2017

Pediatria. T. 1 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Pediatria. T. 2 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Pediatria. T. 3 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Literatura uzupełniająca:

Publikacje naukowe, polecane podczas zajęć przez prowadzącego, a dodatkowo:

Bożkowa K., Kamieńska E.: Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2010

Dobrzańska A., Ryżko J.: Pediatria do LEP. Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2004.

Kawalec W., Milanowski A. (red.): Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej. PZWL, Warszawa 2005.

Kornacka M., K. (red.): Noworodek przedwcześnie urodzony – pierwsze lata życia. PZWL, Warszawa 2005.

Krawczyński M.: Farmakoterapia dzieci i młodzieży. Wyd.Lek. PZWL, Warszawa 2009.

Rudkowski Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci. PZWL, Warszawa 2005.

Ryżka J., Socha J. (red.): Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2005.

Strange, W.Ahrens G.: Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego. Elsevier 2003.

Nursing Case Studies in Caring Barry, Charlotte D.-Gordon, Shirley C.-King, Beth 10. Professional Practice Models in Nursing Duffy, Joanne R. Springer Publishing Company, Inc. 2016

Nursing Diagnosis Carpenito-Moyet, Lynda Juall. Lippincott Williams & Wilkins 2012 Theresa A. HCPro

Nursing practice : knowledge and care Second edition. Peate, Ian Wiley Blackwell 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

D.W1

D.W2

D.W3

D.W4

D.W5

D.W6

D.W6

D.W7

D.W8

D.W10

D.W13

D.W14

D.W18

D.W31

D.W33

D.U1

D.U2

D.U3

D.U5

D.U9

D.U12

D.U15

D.U16

D.U17

D.U18

D.U20

D.U22

D.U23

D.U24

D.U25

D.U27

D.U29

D.U31

D.K1

D.K2

D.K3

D.K4

D.K5

D.K6

D.K7

D.K8

D.K9

D.K10

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunek zaliczenia przedmiotu:

Wykład:

egzamin pisemny w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru (50 pytań) z zagadnień programowych wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz samokształcenia. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

51-60% - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Warunki zaliczenie praktyki zawodowej:

• obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach (w przypadku nieobecności usprawiedliwionej praktyka zawodowa musi być zrealizowana w innym terminie (ustalonym z koordynatorem przedmiotu))

• punktualne uczęszczanie na zajęcia

• przestrzeganie regulaminu praktyki zawodowej

• zaliczenie umiejętności według indeksu (dziennika) umiejętności

• prowadzenie indywidualnego dokumentowania pielęgnowania chorego

• kultura osobista, staranne umundurowanie

Practical placement: (in Polish)

Warunki zaliczenie praktyki zawodowej:

• obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach (w przypadku nieobecności usprawiedliwionej praktyka zawodowa musi być zrealizowana w innym terminie (ustalonym z koordynatorem przedmiotu))

• punktualne uczęszczanie na zajęcia

• przestrzeganie regulaminu praktyki zawodowej

• zaliczenie umiejętności według indeksu (dziennika) umiejętności

• prowadzenie indywidualnego dokumentowania pielęgnowania chorego

• kultura osobista, staranne umundurowanie

• niebudzący zastrzeżeń wygląd osobisty - nie będący podstawą do negatywnego wizerunku uczelni

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 15 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Maryla Jabłońska
Group instructors: Maryla Jabłońska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 15 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Aleksander Wiśniewski
Group instructors: Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Aleksander Wiśniewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przygotowanie do pełnienia opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem i jego rodziną

Full description: (in Polish)

Przygotowanie studenta poprzez przekazanie wiedzy, dotyczącej dziecka w różnym okresie życia: jego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych, społecznych i psychicznych. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane działania oraz współpracy z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami, sprawującymi opiekę nad dziećmi.

Bibliography: (in Polish)

Górnicki B, Dębiec B., Baszczyński J. (red.): Pediatria, tom 1i 2. PZWL, Warszawa 2005.

Obuchowicz A.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL, Warszawa 2010.

Barczykowska E., R.Ślusarz, M.Szewczyk: Pielęgniarstwo w pediatrii. Borgis, Warszawa 2006.

Cepach G., Krzeszowska B., Perek M., Twarduś K.: Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego. PZWL, Warszawa 2011.

Kawalec W., Kubicka K. (red.): Repetytorium z pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.

Krawczyński M. (red.): Norma kliniczna w pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.

Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa 2002.

Kubicka K., Kawalec W. (red.): Pediatria , PZWL, Warszawa 2005.

Luxner K.L. : Pielęgniarstwo pediatryczne Delmara. Elservier Urban &Partner, Wrocław 2006.

Pawlaczyk B. (red.): Pediatria dla studentów pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 2005.

Pietrzyk J, H.Szajewska, J.Mrukowicz.: ABC zabiegów w pediatrii. Medycyna Praktyczna Warszawa 2010.

Szczapa J.(red.): Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa2008.

Muscart M.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej Lublin 2005.

Essential Pediatrics for Nurses Paperback – 2014by Meharban Singh (Author). CBS; 3rd edition (2014). ISBN-13: 978-8123924489

Wong's Essentials of Pediatric Nursing / Edition 10. by Marilyn J. Hockenberry, David Wilson, Cheryl C Rodgers . Elsevier Health Sciences 10/10/2016. ISBN-13: 9780323353168

Oxford Handbook of Clinical Skills for Children's and Young People's Nursing Dawson, Paula.OUP Premium 2012. A Handbook for Student Nurses, 2016–17 Edition Benbow, Wendy-Jordan, Gill Lantern Publishing 2016

Nursing care plans: transitional patient & family centered care Seventh edition. Carpenito, Lynda Juall Wolters Kluwer Health 2017

Pediatria. T. 1 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Pediatria. T. 2 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Pediatria. T. 3 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Literatura uzupełniająca:

Publikacje naukowe, polecane podczas zajęć przez prowadzącego, a dodatkowo:

Bożkowa K., Kamieńska E.: Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2010

Dobrzańska A., Ryżko J.: Pediatria do LEP. Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2004.

Kawalec W., Milanowski A. (red.): Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej. PZWL, Warszawa 2005.

Kornacka M., K. (red.): Noworodek przedwcześnie urodzony – pierwsze lata życia. PZWL, Warszawa 2005.

Krawczyński M.: Farmakoterapia dzieci i młodzieży. Wyd.Lek. PZWL, Warszawa 2009.

Rudkowski Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci. PZWL, Warszawa 2005.

Ryżka J., Socha J. (red.): Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2005.

Strange, W.Ahrens G.: Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego. Elsevier 2003.

Nursing Case Studies in Caring Barry, Charlotte D.-Gordon, Shirley C.-King, Beth 10. Professional Practice Models in Nursing Duffy, Joanne R. Springer Publishing Company, Inc. 2016

Nursing Diagnosis Carpenito-Moyet, Lynda Juall. Lippincott Williams & Wilkins 2012 Theresa A. HCPro

Nursing practice : knowledge and care Second edition. Peate, Ian Wiley Blackwell 2017

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 15 hours more information
(in Polish) Zajęcia praktyczne, 80 hours more information
Lectures, 26 hours more information
Seminar, 20 hours more information
Coordinators: Aleksander Wiśniewski
Group instructors: Anna Frelek, Edyta Kopacz, Marta Mucha, Beata Parobczy, Krystyna Reperowska, Iwona Rowińska, Aleksander Wiśniewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
(in Polish) Zajęcia praktyczne - graded credit
Lectures - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)