Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Pediatrics and pediatric nursing

General data

Course ID: WMCM-PG-PiPP-sem-1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Pediatrics and pediatric nursing
Name in Polish: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

medical science

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

CMP_D.W1


CMP_D.W2


CMP_D.W3


CMP_D.W5


CMP_D.W6


CMP_D.W7


CMP_D.W8


CMP_D.W10


CMP_D.W13


CMP_D.U1


CMP_D.U2


CMP_D.U3


CMP_D.U5


CMP_D.U8


CMP_D.U14


CMP_D.U15


CMP_D.U22


CMP_D.U23


CMP_D.U26

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza z zakresu biologii na poziomie licealnym; wiedza zdobyta podczas I roku studiów na kierunku pielęgniarstwo

Short description: (in Polish)

Przygotowanie do pełnienia opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem i jego rodziną

Full description: (in Polish)

Przygotowanie studenta poprzez przekazanie wiedzy, dotyczącej dziecka w różnym okresie życia: jego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych, społecznych i psychicznych. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane działania oraz współpracy z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami, sprawującymi opiekę nad dziećmi.

Bibliography: (in Polish)

Górnicki B, Dębiec B., Baszczyński J. (red.): Pediatria, tom 1i 2. PZWL, Warszawa 2005.

Obuchowicz A.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL, Warszawa 2010.

Barczykowska E., R.Ślusarz, M.Szewczyk: Pielęgniarstwo w pediatrii. Borgis, Warszawa 2006.

Cepach G., Krzeszowska B., Perek M., Twarduś K.: Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego. PZWL, Warszawa 2011.

Kawalec W., Kubicka K. (red.): Repetytorium z pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.

Krawczyński M. (red.): Norma kliniczna w pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.

Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa 2002.

Kubicka K., Kawalec W. (red.): Pediatria , PZWL, Warszawa 2005.

Luxner K.L. : Pielęgniarstwo pediatryczne Delmara. Elservier Urban &Partner, Wrocław 2006.

Pawlaczyk B. (red.): Pediatria dla studentów pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 2005.

Pietrzyk J, H.Szajewska, J.Mrukowicz.: ABC zabiegów w pediatrii. Medycyna Praktyczna Warszawa 2010.

Szczapa J.(red.): Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa2008.

Muscart M.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej Lublin 2005.

Essential Pediatrics for Nurses Paperback – 2014by Meharban Singh (Author). CBS; 3rd edition (2014). ISBN-13: 978-8123924489

Wong's Essentials of Pediatric Nursing / Edition 10. by Marilyn J. Hockenberry, David Wilson, Cheryl C Rodgers . Elsevier Health Sciences 10/10/2016. ISBN-13: 9780323353168

Oxford Handbook of Clinical Skills for Children's and Young People's Nursing Dawson, Paula.OUP Premium 2012. A Handbook for Student Nurses, 2016–17 Edition Benbow, Wendy-Jordan, Gill Lantern Publishing 2016

Nursing care plans: transitional patient & family centered care Seventh edition. Carpenito, Lynda Juall Wolters Kluwer Health 2017

Pediatria. T. 1 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Pediatria. T. 2 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Pediatria. T. 3 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Literatura uzupełniająca:

Publikacje naukowe, polecane podczas zajęć przez prowadzącego, a dodatkowo:

Bożkowa K., Kamieńska E.: Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2010

Dobrzańska A., Ryżko J.: Pediatria do LEP. Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2004.

Kawalec W., Milanowski A. (red.): Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej. PZWL, Warszawa 2005.

Kornacka M., K. (red.): Noworodek przedwcześnie urodzony – pierwsze lata życia. PZWL, Warszawa 2005.

Krawczyński M.: Farmakoterapia dzieci i młodzieży. Wyd.Lek. PZWL, Warszawa 2009.

Rudkowski Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci. PZWL, Warszawa 2005.

Ryżka J., Socha J. (red.): Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2005.

Strange, W.Ahrens G.: Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego. Elsevier 2003.

Nursing Case Studies in Caring Barry, Charlotte D.-Gordon, Shirley C.-King, Beth 10. Professional Practice Models in Nursing Duffy, Joanne R. Springer Publishing Company, Inc. 2016

Nursing Diagnosis Carpenito-Moyet, Lynda Juall. Lippincott Williams & Wilkins 2012 Theresa A. HCPro

Nursing practice : knowledge and care Second edition. Peate, Ian Wiley Blackwell 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

CMP_D.W.2

CMP_D.W.4

CMP_D.W.5

CMP_D.W.6

CMP_D.W.7

CMP_D.W.8

CMP_D.W.9

CMP_D.W.10

CMP_D.W.11

CMP_D.W.12

CMP_D.W.14

CMP_D.W.18

CMP_D.W.19

CMP_D.W.20

CMP_D.U.1

CMP_D.U.2

CMP_D.U.3

CMP_D.U.4

CMP_D.U.5

CMP_D.U.6

CMP_D.U.7

CMP_D.U.9

CMP_D.U.10

CMP_D.U.11

CMP_D.U.12

CMP_D.U.13

CMP_D.U.16

CMP_D.U.19

CMP_D.U.20

CMP_D.U.21

CMP_D.U.22

CMP_D.U.24

CMP_D.U.25

CMP_D.U.26

CMP_D.U.27

CMP_D.U.28

CMP_D.U.30

CMP_D.U.32

CMP_D.U.33

CMP_D.K.1

CMP_D.K.2

CMP_D.K.3

CMP_D.K.4

CMP_D.K.5

CMP_D.K.6

CMP_D.K.7

CMP_D.K.8

CMP_D.K.9

CMP_D.K.10

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunek zaliczenia przedmiotu:

Wykład:

egzamin pisemny w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru (50 pytań) z zagadnień programowych wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz samokształcenia. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Warunki zaliczenie praktyki zawodowej:

• obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach (w przypadku nieobecności usprawiedliwionej praktyka zawodowa musi być zrealizowana w innym terminie (ustalonym z koordynatorem przedmiotu))

• punktualne uczęszczanie na zajęcia

• przestrzeganie regulaminu praktyki zawodowej

• zaliczenie umiejętności według indeksu (dziennika) umiejętności

• prowadzenie indywidualnego dokumentowania pielęgnowania chorego

• kultura osobista, staranne umundurowanie

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 20 hours more information
Coordinators: Monika Lipiec
Group instructors: Monika Lipiec
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Seminar, 20 hours more information
Coordinators: Aleksander Wiśniewski
Group instructors: Aleksander Wiśniewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przygotowanie do pełnienia opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem i jego rodziną

Full description: (in Polish)

Przygotowanie studenta poprzez przekazanie wiedzy, dotyczącej dziecka w różnym okresie życia: jego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych, społecznych i psychicznych. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane działania oraz współpracy z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami, sprawującymi opiekę nad dziećmi.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)