Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Information system in health care

General data

Course ID: WMCM-PG-SI-ćw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0913) Nursing and midwifery The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Information system in health care
Name in Polish: System informacji w ochronie zdrowia
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

W ramach przedmiotu omówione zostaną interdyscyplinarne (informatyczne, medyczne i prawne) aspekty funkcjonowania systemu informacji w ochronie zdrowia.

Full description: (in Polish)

Dane osobowe w systemie informacji w ochronie zdrowia

System informacji medycznej

Rejestry medyczne

Dziedzinowe systemy informatyczne

Systemy P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) i P2 (Platforma Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych)

Internetowe konto pacjenta

System informacji w ochronie zdrowia a elektroniczna dokumentacja medyczna

E-Recepty, e-skierowania i e-zwolnienia w systemie informacji ochrony zdrowia

Bibliography: (in Polish)

K. Świtała, Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej, Warszawa 2018

D. Wąsik, Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

K. Kokocińska, Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, Warszawa 2020

I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Na ocenę niedostateczną:

- student nie zna zasad budowy i funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych oraz rejestrów medycznych, a także zasady ich współdziałania;

- student nie zna metod, narzędzia i techniki pozyskiwania danych;

- student nie potrafi przeprowadzać badań fizykalnych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

- student nie potrafi interpretować i stosować założenia funkcjonalne systemu informacyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technologii informatycznych w wykonywaniu i kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych;

- student nie potrafi posługiwać się w praktyce dokumentacją medyczną oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej oraz prawa ochrony własności intelektualnej;

Na ocenę dostateczną:

- student zna podstawowe zasady budowy i funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych oraz rejestrów medycznych, a także zasady ich współdziałania;

- student zna podstawowe metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych;

- student potrafi przeprowadzać badanie fizykalne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

- student potrafi interpretować i stosować założenia funkcjonalne systemu informacyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technologii informatycznych w wykonywaniu i kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych;

- student potrafi posługiwać się w praktyce dokumentacją medyczną oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej oraz prawa ochrony własności intelektualnej;

Na ocenę dobrą:

- student zna wszystkie istotne zasady budowy i funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych oraz rejestrów medycznych, a także zasady ich współdziałania;

- student zna wszystkie istotne metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych;

- student potrafi przeprowadzać badanie fizykalne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności - znając reguły ich funkcjonowania;

- student potrafi interpretować i stosować założenia funkcjonalne systemu informacyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technologii informatycznych w wykonywaniu i kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych - znając sposoby funkcjonowania tych narzędzi;

- student potrafi posługiwać się w praktyce dokumentacją medyczną oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej oraz prawa ochrony własności intelektualnej - mając również wiedzę na temat prawnych i etycznych aspektów wykorzystywania tych rozwiązań.

Na ocenę bardzo dobrą:

- student ma rozbudowaną wiedzę na temat zasad budowy i funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych oraz rejestrów medycznych, a także zasad ich współdziałania;

- student ma rozbudowaną wiedzę na temat metod, narzędzia i techniki pozyskiwania danych;

- student potrafi przeprowadzać badanie fizykalne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności - posiadając rozbudowaną praktyczną wiedzę na temat reguł ich funkcjonowania;

- student potrafi interpretować i stosować założenia funkcjonalne systemu informacyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technologii informatycznych w wykonywaniu i kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych - posiadając rozbudowaną praktyczną wiedzę na temat sposobów funkcjonowania tych narzędzi;

- student potrafi posługiwać się w praktyce dokumentacją medyczną oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej oraz prawa ochrony własności intelektualnej - mając również rozbudowaną praktyczną wiedzę na temat prawnych i etycznych aspektów wykorzystywania tych rozwiązań.

Udział w ćwiczeniach: 15

Liczba ECTS 15h/25 = 0,5 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Studium przypadku, praca przy komputerze, dyskusja

Zaliczenie w formie zadania w systemie informacyjnym.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Anna Wiśniewska
Group instructors: Anna Wiśniewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)