Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Archaeology versus history

General data

Course ID: WNHS-AR-AH
Erasmus code / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Archaeology versus history
Name in Polish: Archeologia a historia
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest omowienie trudnych relacji metodologicznych i metodycznych pomiędzy uprawianiem historii i archeologii.

Po wykładach wprowadzających omawiane będą szczegółowo konkretne przykłady skutecznej współpracy archeologów z historykami.

NB! Udział w zajęciach wymaga podstawowej wiedzy o archeologii - np. zaliczenia choćby podstawowego wykładu kursowego poświęconego "pradziejom"!

Bibliography: (in Polish)

- „Archaeologia versus historiam, historia versus archaeologiam, czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze?”, M. Brzostowicz, M. Przybył, D.A. Sikorski (red.), Poznań 2012;

- P. Urbańczyk, "trudne początki Polski", Wrocław 2008;

- E. Domańska, P. Urbańczyk, Archeologia a historia, [w:] „Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji”, S. Tabaczyński (red.), Poznań 2012, s. 852-868.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Aktywność studenta: Nakład pracy studenta w godz.:

Udział w wykładzie 30

konsultacje 5

Przygotowanie do udziału w egzaminie 10

SUMA GODZIN 45

LICZBA ECTS 45 godz. /30(5)godz. ≈ 2

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obecność na wykładach i egzamin pisemny

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)