Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prehistoric religions and rituals

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AR-PRR
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prehistoric religions and rituals
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Wykłady monograficzne II stopień ZDK
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWt6jCUPmgNgBuC5m0EgZRZNfzdkxM3a6Xy2AdWhoR2E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cd430ef9-3f16-4c78-b262-cf6df2a1c0c2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AR2_W04,

AR2_W09,

AR2_W11

Skrócony opis:

Humanity has been as religious as long as he has been sapient. In this course we will consider the material evidence for Human religious and ritual activity since the emergence of the genus Homo up to the end of the prehistoric period.

Pełny opis:

Evidence for religiously motivated activity can be traced back to the emergence of Homo Erectus 2,8 million years ago. Paleolithic Hominids including Homo Neanderthalensis can be seen to be involved in highly complex ritual and religious activity involving the interface between life and death and human society and the wild. During the establishment of agriculture and sedentary life styles Neolithic the focus of religion is closely connected with the domestic sphere and entwined with the emergence of ancestor cults. In Europe later Neolithic societies erect the first monumental religious architecture. During the Metal Ages material sacrifice and funerary customs are our main source of information about Human religious behavior. It is during the last five centuries BC that we can see the emergence of pagan pantheons in both the material and artistic records. This evidence dovetails both with historical accounts of the ancients and medieval scribe´s memories of their pagan heritage. This panorama of religious materiality will include a particular focus on figurative art which is seen as a crucial indicator of societies’ religious sensibilities.

Student activity / workload in hours:

Participation in lectures: 30 hours

Preparation for lectures and exam: 60 hours

Total hours: 90 hours = 3 ECTS

Literatura:

Barrett Caitlín E. 2016. Archaeology of Ancient Religions. In: Oxford Research Encyclopedia of Religion.Oxford: Oxford University Press.

Insol, Timothy. 2011. The Oxford Handbook of the Archaeology of Ritual and Religion. Oxford: Oxford University Press.

Cauvin Jacques, Trevor Watkins. 2000. The birth of the Gods and the origins of agriculture. Cambridge: Cambridge University Press.

Gediga Boguslaw. 19976. Śladami religii prasłowian. Wrocław: Ossolineum.

Insoll Timothy. 2004. Archaeology, Ritual, Religion. London: Routlege.

Mithen Steven. 2003. The Prehistory of the Mind: The Cognitive Origins of Art, Religion and Science .London: Thames & Hudson.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- will have ordered, deepened and detailed knowledge leading to specialization in selected areas of archeology in Europe and the Mediterranean basin,

- will have deepened knowledge of the complex nature of culture as well as its complexity and historical variability of its meanings,

- will have deepened knowledge of social phenomena occurring in communities of various types, types of social ties and the relationship between social structures.

Metody i kryteria oceniania:

Lectures are conducted in the form of e-learning in MS-Teams.

Conditions for completing the classes:

1. active participation in classes (possible two absences, the third - even excused, requires additional written work).

2. positive grade for the exam at the end of the course.

Conditions for obtaining a specific grade:

- 2 - student has no basic knowledge of prehistoric religions and rituals,

- 3 - student has basic knowledge of prehistoric religions and rituals,

- 4 - student has deepened knowledge of prehistoric religions and rituals and is able to formulate opinions and discuss a given topic,

- 5 - student has deepened and detailed knowledge of prehistoric religions and rituals and is able to formulate opinions and discuss a given topic.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Louis Nebelsick
Prowadzący grup: Louis Nebelsick
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Louis Nebelsick
Prowadzący grup: Louis Nebelsick
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a78505b7ea2b94c179a76d961bc17ba6c%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d8687ef-016f-4fa1-bdb9-d975db71c370&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Humanity has been as religious as long as he has been sapient. In this course we will consider the material evidence for Human religious and ritual activity since the emergence of the genus Homo up to the end of the prehistoric period.

Pełny opis:

Evidence for religiously motivated activity can be traced back to the emergence of Homo Erectus 2,8 million years ago. Paleolithic Hominids including Homo Neanderthalensis can be seen to be involved in highly complex ritual and religious activity involving the interface between life and death and human society and the wild. During the establishment of agriculture and sedentary life styles Neolithic the focus of religion is closely connected with the domestic sphere and entwined with the emergence of ancestor cults. In Europe later Neolithic societies erect the first monumental religious architecture. During the Metal Ages material sacrifice and funerary customs are our main source of information about Human religious behavior. It is during the last five centuries BC that we can see the emergence of pagan pantheons in both the material and artistic records. This evidence dovetails both with historical accounts of the ancients and medieval scribe´s memories of their pagan heritage. This panorama of religious materiality will include a particular focus on figurative art which is seen as a crucial indicator of societies’ religious sensibilities.

Student activity / workload in hours:

Participation in lectures: 30 hours

Preparation for lectures and exam: 60 hours

Total hours: 90 hours = 3 ECTS

Literatura:

Barrett Caitlín E. 2016. Archaeology of Ancient Religions. In: Oxford Research Encyclopedia of Religion.Oxford: Oxford University Press.

Insol, Timothy. 2011. The Oxford Handbook of the Archaeology of Ritual and Religion. Oxford: Oxford University Press.

Cauvin Jacques, Trevor Watkins. 2000. The birth of the Gods and the origins of agriculture. Cambridge: Cambridge University Press.

Gediga Boguslaw. 19976. Śladami religii prasłowian. Wrocław: Ossolineum.

Insoll Timothy. 2004. Archaeology, Ritual, Religion. London: Routlege.

Mithen Steven. 2003. The Prehistory of the Mind: The Cognitive Origins of Art, Religion and Science .London: Thames & Hudson.

Wymagania wstępne:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Louis Nebelsick
Prowadzący grup: Louis Nebelsick
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWt6jCUPmgNgBuC5m0EgZRZNfzdkxM3a6Xy2AdWhoR2E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cd430ef9-3f16-4c78-b262-cf6df2a1c0c2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Humanity has been as religious as long as he has been sapient. In this course we will consider the material evidence for Human religious and ritual activity since the emergence of the genus Homo up to the end of the prehistoric period.

Pełny opis:

Evidence for religiously motivated activity can be traced back to the emergence of Homo Erectus 2,8 million years ago. Paleolithic Hominids including Homo Neanderthalensis can be seen to be involved in highly complex ritual and religious activity involving the interface between life and death and human society and the wild. During the establishment of agriculture and sedentary life styles Neolithic the focus of religion is closely connected with the domestic sphere and entwined with the emergence of ancestor cults. In Europe later Neolithic societies erect the first monumental religious architecture. During the Metal Ages material sacrifice and funerary customs are our main source of information about Human religious behavior. It is during the last five centuries BC that we can see the emergence of pagan pantheons in both the material and artistic records. This evidence dovetails both with historical accounts of the ancients and medieval scribe´s memories of their pagan heritage. This panorama of religious materiality will include a particular focus on figurative art which is seen as a crucial indicator of societies’ religious sensibilities.

Student activity / workload in hours:

Participation in lectures: 30 hours

Preparation for lectures and exam: 60 hours

Total hours: 90 hours = 3 ECTS

Literatura:

Barrett Caitlín E. 2016. Archaeology of Ancient Religions. In: Oxford Research Encyclopedia of Religion.Oxford: Oxford University Press.

Insol, Timothy. 2011. The Oxford Handbook of the Archaeology of Ritual and Religion. Oxford: Oxford University Press.

Cauvin Jacques, Trevor Watkins. 2000. The birth of the Gods and the origins of agriculture. Cambridge: Cambridge University Press.

Gediga Boguslaw. 19976. Śladami religii prasłowian. Wrocław: Ossolineum.

Insoll Timothy. 2004. Archaeology, Ritual, Religion. London: Routlege.

Mithen Steven. 2003. The Prehistory of the Mind: The Cognitive Origins of Art, Religion and Science .London: Thames & Hudson.

Wymagania wstępne:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Louis Nebelsick
Prowadzący grup: Louis Nebelsick
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)