Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neografia niemiecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-NN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neografia niemiecka
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształceniaWymagania wstępne:

Ogólna znajomość warsztatu archiwisty

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do praktycznego korzystania z tekstów źródłowych pisanych niemieckim gotykiem.

Pełny opis:

Student ma poznać specyfikę niemieckich kancelarii kościelnych i świeckich do końca XIX w., stosowane skróty, nomenklaturę, zasady obiegu dokumentów oraz rozwój i krój pisma niemieckiego w okresie nowożytnym. Istotnym elementem zajęć są ćwiczenia w odczytywaniu niemieckojęzycznych tekstów rękopiśmiennych oraz sporządzanie odpisów dokumentów urzędowych.

Literatura:

K. Górski, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI - XX w., Toruń 1960

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę niezbędną do pracy z oryginalnym tekstem niemieckim zapisanym gotykiem.

Student ćwiczy transkrypcję rękopiśmiennych i drukowanych tekstów niemieckich zapisanych gotykiem.

Student potrafi dokonać transkrypcji drukowanego i rękopiśmiennego tekstu niemieckiego zapisanego gotykiem.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie umiejętność praktycznej znajomości i wykorzystania neogotyku niemieckiego w zajęciach archiwisty.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zawadzki
Prowadzący grup: Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do praktycznego korzystania z tekstów źródłowych pisanych niemieckim gotykiem.

Pełny opis:

Student ma poznać specyfikę niemieckich kancelarii kościelnych i świeckich do końca XIX w., stosowane skróty, nomenklaturę, zasady obiegu dokumentów oraz rozwój i krój pisma niemieckiego w okresie nowożytnym. Istotnym elementem zajęć są ćwiczenia w odczytywaniu niemieckojęzycznych tekstów rękopiśmiennych oraz sporządzanie odpisów dokumentów urzędowych.

Literatura:

K. Górski, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI - XX w., Toruń 1960.

Wymagania wstępne:

KOD: 5e7ikas

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zawadzki
Prowadzący grup: Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do praktycznego korzystania z tekstów źródłowych pisanych niemieckim gotykiem.

Pełny opis:

Student ma poznać specyfikę niemieckich kancelarii kościelnych i świeckich do końca XIX w., stosowane skróty, nomenklaturę, zasady obiegu dokumentów oraz rozwój i krój pisma niemieckiego w okresie nowożytnym. Istotnym elementem zajęć są ćwiczenia w odczytywaniu niemieckojęzycznych tekstów rękopiśmiennych oraz sporządzanie odpisów dokumentów urzędowych.

Literatura:

K. Górski, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI - XX w., Toruń 1960.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zawadzki
Prowadzący grup: Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do praktycznego korzystania z tekstów źródłowych pisanych niemieckim gotykiem.

Pełny opis:

Student ma poznać specyfikę niemieckich kancelarii kościelnych i świeckich do końca XIX w., stosowane skróty, nomenklaturę, zasady obiegu dokumentów oraz rozwój i krój pisma niemieckiego w okresie nowożytnym. Istotnym elementem zajęć są ćwiczenia w odczytywaniu niemieckojęzycznych tekstów rękopiśmiennych oraz sporządzanie odpisów dokumentów urzędowych.

Literatura:

K. Górski, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI - XX w., Toruń 1960.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)