Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of Polish Archives

General data

Course ID: WNHS-AZD-SemLAG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of Polish Archives
Name in Polish: Historia archiwów polskich
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups: (in Polish) Seminarium licencjackie -Archiwistyka
ECTS credit allocation (and other scores): 8.00 OR 12.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

history

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak

Short description: (in Polish)

Celem seminarium jest pomoc studentom w wyborze tematu badawczego i w napisaniu pracy licencjackiej.

Full description: (in Polish)

Student pod opieką promotora wybiera temat pracy badawczej, przeprowasza kwerendę naukową w bibliotekach i/lub archiwach, tworzy plan pracy oraz redaguje jej treść zgodnie z wymaganiami Instytutu Historii UKSW.

Bibliography: (in Polish)

Podstawowe poradniki do wykorzystania w czasie przygotowania pracy (uwzględniające zasady przyjęte w WNHS UKSW)

- Pawlik Kazimierz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2010/2011.

- Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Przewodnik antyplagiatowy:

dr Natalia Kohtamäki, Praktyczny przewodnik antyplagiatowy (online) https://usosweb.uksw.edu.pl/instrukcje/Praktyczny_przewodnik_antyplagiatowy_NKohtamaki.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student potrafi:

1. samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze, a

także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i opracowania z zakresu archiwistyki i nauk o zarządzaniu;

2. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie i innych zadań.

Student posiada:

1. umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w

języku polskim z wykorzystaniem podstawowych pojęć z zakresu

archiwistyki i zarządzania dokumentacją.

2. umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych w

zakresie historii, zarówno na temat zagadnień ogólnych, jak i szczegółowych.

Ponadto:

1. Student uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, korzystając z różnych mediów i uwzględniając ich zróżnicowane formy oraz wzbogacając je specyfiką swego wykształcenia.

2. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie realizacji misji historyka w społeczeństwie. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i społecznych

Udział w zajęciach 30 godz. (1 pkt ECTS)

Przygotowanie się do zajęćoraz napisanie pracy licencjackiej 210 godz. (7 pkt ECTS)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Prezentacja postępów pracy

Aktywność podczas zajęć

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
BA Seminar, 30 hours, 5 places more information
Coordinators: Anna Głusiuk
Group instructors: Anna Głusiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
BA Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem seminarium jest pomoc studentom w wyborze tematu badawczego i w napisaniu pracy licencjackiej.

Full description: (in Polish)

Student pod opieką promotora wybiera temat pracy badawczej, przeprowasza kwerendę naukową w bibliotekach i/lub archiwach, tworzy plan pracy oraz redaguje jej treść zgodnie z wymaganiami Instytutu Historii UKSW.

Bibliography: (in Polish)

Podstawowe poradniki do wykorzystania w czasie przygotowania pracy (uwzględniające zasady przyjęte w WNHS UKSW)

- Pawlik Kazimierz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2010/2011.

- Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Przewodnik antyplagiatowy:

dr Natalia Kohtamäki, Praktyczny przewodnik antyplagiatowy (online) https://usosweb.uksw.edu.pl/instrukcje/Praktyczny_przewodnik_antyplagiatowy_NKohtamaki.pdf

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
BA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Anna Głusiuk
Group instructors: Anna Głusiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
BA Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w zajęciach 30 godz.


Pisanie pracy licencjackiej 330 godz.


Razem 360 godz.: 30 - 12 pkt ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem seminarium jest pomoc studentom w wyborze tematu badawczego i w napisaniu pracy licencjackiej.

Full description: (in Polish)

Student pod opieką promotora wybiera temat pracy badawczej, przeprowasza kwerendę naukową w bibliotekach i/lub archiwach, tworzy plan pracy oraz redaguje jej treść zgodnie z wymaganiami Instytutu Historii UKSW.

Bibliography: (in Polish)

Podstawowe poradniki do wykorzystania w czasie przygotowania pracy (uwzględniające zasady przyjęte w WNHS UKSW)

- Pawlik Kazimierz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2010/2011.

- Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Przewodnik antyplagiatowy:

dr Natalia Kohtamäki, Praktyczny przewodnik antyplagiatowy (online) https://usosweb.uksw.edu.pl/instrukcje/Praktyczny_przewodnik_antyplagiatowy_NKohtamaki.pdf

Wymagania wstępne: (in Polish)

zaliczony semestr zimowy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
BA Seminar, 30 hours, 4 places more information
Coordinators: Anna Głusiuk
Group instructors: Anna Głusiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
BA Seminar - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w zajęciach 30 godz.


Pisanie pracy licencjackiej 210 godz.


Razem 240 godz.: 30 - 8 pkt ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem seminarium jest pomoc studentom w wyborze tematu badawczego i w napisaniu pracy licencjackiej.

Full description: (in Polish)

Student pod opieką promotora wybiera temat pracy badawczej, przeprowasza kwerendę naukową w bibliotekach i/lub archiwach, tworzy plan pracy oraz redaguje jej treść zgodnie z wymaganiami Instytutu Historii UKSW.

Bibliography: (in Polish)

Podstawowe poradniki do wykorzystania w czasie przygotowania pracy (uwzględniające zasady przyjęte w WNHS UKSW)

- Pawlik Kazimierz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2010/2011.

- Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Przewodnik antyplagiatowy:

dr Natalia Kohtamäki, Praktyczny przewodnik antyplagiatowy (online) https://usosweb.uksw.edu.pl/instrukcje/Praktyczny_przewodnik_antyplagiatowy_NKohtamaki.pdf

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
BA Seminar, 30 hours, 3 places more information
Coordinators: Anna Głusiuk
Group instructors: Anna Głusiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
BA Seminar - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w zajęciach 30 godz.


Pisanie pracy licencjackiej 330 godz.


Razem 360 godz.: 30 - 12 pkt ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem seminarium jest pomoc studentom w wyborze tematu badawczego i w napisaniu pracy licencjackiej.

Full description: (in Polish)

Student pod opieką promotora wybiera temat pracy badawczej, przeprowasza kwerendę naukową w bibliotekach i/lub archiwach, tworzy plan pracy oraz redaguje jej treść zgodnie z wymaganiami Instytutu Historii UKSW.

Bibliography: (in Polish)

Podstawowe poradniki do wykorzystania w czasie przygotowania pracy (uwzględniające zasady przyjęte w WNHS UKSW)

- Pawlik Kazimierz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2010/2011.

- Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Przewodnik antyplagiatowy:

dr Natalia Kohtamäki, Praktyczny przewodnik antyplagiatowy (online) https://usosweb.uksw.edu.pl/instrukcje/Praktyczny_przewodnik_antyplagiatowy_NKohtamaki.pdf

Wymagania wstępne: (in Polish)

Warunkiem udziału w zajęciach jest zaliczenie semestru zimowego

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
BA Seminar, 30 hours, 4 places more information
Coordinators: Anna Głusiuk
Group instructors: Anna Głusiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
BA Seminar - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w zajęciach 30 godz.


Pisanie pracy licencjackiej 210 godz.


Razem 240 godz.: 30 - 8 pkt ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem seminarium jest pomoc studentom w wyborze tematu badawczego i w napisaniu pracy licencjackiej.

Full description: (in Polish)

Student pod opieką promotora wybiera temat pracy badawczej, przeprowasza kwerendę naukową w bibliotekach i/lub archiwach, tworzy plan pracy oraz redaguje jej treść zgodnie z wymaganiami Instytutu Historii UKSW.

Bibliography: (in Polish)

Podstawowe poradniki do wykorzystania w czasie przygotowania pracy (uwzględniające zasady przyjęte w WNHS UKSW)

- Pawlik Kazimierz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2010/2011.

- Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Przewodnik antyplagiatowy:

dr Natalia Kohtamäki, Praktyczny przewodnik antyplagiatowy (online) https://usosweb.uksw.edu.pl/instrukcje/Praktyczny_przewodnik_antyplagiatowy_NKohtamaki.pdf

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
BA Seminar, 30 hours, 3 places more information
Coordinators: Anna Głusiuk
Group instructors: Anna Głusiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
BA Seminar - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w zajęciach 30 godz.


Pisanie pracy licencjackiej 330 godz.


Razem 360 godz.: 30 - 12 pkt ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem seminarium jest pomoc studentom w wyborze tematu badawczego i w napisaniu pracy licencjackiej.

Full description: (in Polish)

Student pod opieką promotora wybiera temat pracy badawczej, przeprowasza kwerendę naukową w bibliotekach i/lub archiwach, tworzy plan pracy oraz redaguje jej treść zgodnie z wymaganiami Instytutu Historii UKSW.

Bibliography: (in Polish)

Podstawowe poradniki do wykorzystania w czasie przygotowania pracy (uwzględniające zasady przyjęte w WNHS UKSW)

- Pawlik Kazimierz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2010/2011.

- Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Przewodnik antyplagiatowy:

dr Natalia Kohtamäki, Praktyczny przewodnik antyplagiatowy (online) https://usosweb.uksw.edu.pl/instrukcje/Praktyczny_przewodnik_antyplagiatowy_NKohtamaki.pdf

Wymagania wstępne: (in Polish)

Warunkiem udziału w zajęciach jest zaliczenie semestru zimowego

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)