Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Latin translation course

General data

Course ID: WNHS-AZD-TzJŁac
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Latin translation course
Name in Polish: Translatorium z języka łacińskiego
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Podczas zajęć studenci dokonują przekładu oryginalnych tekstów z j. łacińskiego na j. polski . Na każdych zajęciach przedstawiana jest twórczość innego autora, omawiany jego styl oraz wykonywany jest przekład fragmentów dostarczanych przez prowadzącą zajęcia

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

1. Wstęp do translatorium.

2. Sallustiusz, Bellum Iugurthinum.

3. Gajusz Juliusz Cezar, De bello Gallico.

4. Seneka, Epistulae Morales ad Lucilium.

5. Marek Tuliusz Cycero, In Catilinam.

6. Tytus Liwiusz, Ab urbe condita.

7. ŚW. Augustyn, Confessiones.

8. Grzegorz z Tours

9. Ugeburga, Vita Willibaldi.

10. Legenda antiqua sancti Francisci

11. Trotula, De ornatu mulierum.

12. Roswita z Gandersheim, Calimachus/ Leon Battista Alberti, Uxoria

13. Liber monstrorum

14. Hildegarda di Bingen, Scivias/Krystyna z Markyate, Vita.

15. Piotr Abelard i Heloisa, Epistulae.

Bibliography: (in Polish)

Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. 1-5, Warszawa 1998.

Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1995.

Słownik kościelny łacińsko-polski,Alojzy Jougan, Miejsce Piastowe 1948.

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, pod red. M. Plezi, Kraków 1952-

J. Sondel, Słownik

Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej,pod red. D. Gwisa, E. Jung-Palczewskiej, Warszawa 2000.

M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1992.

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student posiada:

1) znajomość i słownictwo oraz wiedzę z zakresu fleksji i składni przynajmniej jednego języka starożytnego pozwalającą na tłumaczenie tekstów źródłowych.

2) umiejętność odczytania i interpretacji

przynajmniej jednego języka źródeł archiwalnych używanego na

terenie ziem polskich

Student ma ugruntowaną wiedzę na temat metod analizy i interpretacji

źródeł historycznych.

Ponadto student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie realizacji misji

historyka oraz archiwisty w społeczeństwie. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i społecznych.

Student rozumie, tłumaczy i objaśnia teksty źródłowe z przynajmniej

jednego języka starożytnego.

Opis ECTS:

1. Obecność i czynny udział podczas zajęć- 1pkt

2. Przygotowanie się do zaliczeń cząstkowych- 1 pkt

3. Przygotowanie do końcowego zaliczenia - 1pkt

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie na ocenę, na którą składa się:

1. obecność na zajęciach

2. aktywność podczas zajęć

3. zaliczenie wszystkich kartkówek z gramatyki łacińskiej

4. Test końcowy

Ad. 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa- student ma prawo do trzech nieobecności.

Ad. 2. Aktywność podczas zajęć

Ad. 3. zaliczenie wszystkich pięciu kartkówek z gramatyki łacińskiej

Ad. 4. Test końcowy:

- przygotowanie przekładu tekstu na zaliczenie

- prawidłowe udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii gramatycznych pojawiających się w tekście przygotowanym przez studenta.

- ocena 2 (ndst): Student nie zna podstawowych łacińskich form gramatycznych. Student nie potrafi przetłumaczyć z j. łacińskiego na j. polski nieskomplikowanego tekstu i nie potrafi określić występujących w nim form gramatycznych.

- ocena 3 (dst): Student zna zaledwie podstawowe łacińskie formy gramatyczne. Student z trudnością tłumaczy z j. łacińskiego na j. polski nieskomplikowany tekst i z trudem określa występujące w nim formy gramatyczne.

- ocena 4 (db): Student zna podstawowe łacińskie formy gramatyczne. Student zna podstawową profilaktykę w archiwach państwowych. Student poprawnie tłumaczy z j. łacińskiego na j. polski nieskomplikowany tekst i określa występujące w nim formy gramatyczne.

- ocena 5 (bdb): Student wykazuje się biegłą znajomością łacińskich form gramatycznych. Student biegle na podstawową profilaktykę w archiwach państwowych. Student biegle tłumaczy z j. łacińskiego na j. polski nieskomplikowany tekst i określa występujące w nim formy gramatyczne.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Anna Głusiuk
Group instructors: Anna Głusiuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Podczas zajęć studenci dokonują przekładu oryginalnych tekstów z j. łacińskiego na j. polski . Na każdych zajęciach przedstawiana jest twórczość innego autora, omawiany jego styl oraz wykonywany jest przekład fragmentów dostarczanych przez prowadzącą zajęcia

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

1. Wstęp do translatorium.

2. Sallustiusz, Bellum Iugurthinum.

3. Gajusz Juliusz Cezar, De bello Gallico.

4. Seneka, Epistulae Morales ad Lucilium.

5. Marek Tuliusz Cycero, In Catilinam.

6. Tytus Liwiusz, Ab urbe condita.

7. ŚW. Augustyn, Confessiones.

8. Grzegorz z Tours

9. Ugeburga, Vita Willibaldi.

10. Legenda antiqua sancti Francisci

11. Trotula, De ornatu mulierum.

12. Roswita z Gandersheim, Calimachus/ Leon Battista Alberti, Uxoria

13. Liber monstrorum

14. Hildegarda di Bingen, Scivias/Krystyna z Markyate, Vita.

15. Piotr Abelard i Heloisa, Epistulae.

Bibliography: (in Polish)

Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. 1-5, Warszawa 1998.

Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1995.

Słownik kościelny łacińsko-polski,Alojzy Jougan, Miejsce Piastowe 1948.

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, pod red. M. Plezi, Kraków 1952-

J. Sondel, Słownik

Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej,pod red. D. Gwisa, E. Jung-Palczewskiej, Warszawa 2000.

M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1992.

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ukończony dwuletni lektorat z j. łacińskiego

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)