Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ancient History (Rome)

General data

Course ID: WNHS-HI-HSR
Erasmus code / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Ancient History (Rome)
Name in Polish: Historia starożytna powszechna(Rzym)-wykład
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups: (in Polish) Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

history

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa wiedza z zakresu nauk humanistycznych wymagana przy rozpoczęciu studiów uniwersyteckich.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studenta historią i rozwojem starożytnego Rzymu od powstania Miasta do późnego Cesarstwa.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W1: Student zna fachową terminologię z zakresu historii Rzymu od powstania miasta do upadku cesarstwa na Zachodzie

W2: : Student zna najważniejszą faktografię historii Rzymu od powstania do upadku Cesarstwa zachodniego.

W3: Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych związanych z historią Rzymu w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki dla osiągnięcia oceny:

Efekt W1

- Na ocenę bardzo dobrą: student zna terminologię dotyczącą historii Rzymu i potrafi wskazać związki między instytucjami, urzędami, stanowiskami, jakie były obecne w historii Rzymu

- Na ocenę dobrą student: zna podstawową terminologię dotyczącą historii starożytnego Rzymu.

- Na ocenę dostateczną student: zna zaledwie najważniejszą terminologię z historii Rzymu.

Efekt W2

- Na ocenę bardzo dobrą: student zna najważniejszą faktografię historii Rzymu i potrafi wskazać zależności i następstwa wydarzeń.

- Na ocenę dobrą student: zna najważniejszą faktografię historii Rzymu

- Na ocenę dostateczną student: zna zaledwie najważniejszą faktografię historii Rzymu

Efekt W3

- Na ocenę bardzo dobrą student: posiada umiejętność interpretacji także złożonych faktów historycznych z zakresu historii Rzymu w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych.

- Na ocenę dobrą student: posiada umiejętność interpretacji kluczowych faktów historycznych z dziejów Rzymu w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- Na ocenę dostateczną student: umiejętność interpretacji zaledwie podstawowych faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Tomasz Skibiński
Group instructors: Tomasz Skibiński
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=19386
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS:

- obecność na zajęciach - 26-30 godz. (1 ECTS)

- lektura i przygotowanie do egzaminu - 30 godz. (1 ECTS)


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Prezentacja wybranych aspektów z historii starożytnego Rzymu od powstania Miasta do późnego Cesarstwa.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu nauk humanistycznych wymagana przy rozpoczęciu studiów uniwersyteckich.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Tomasz Skibiński
Group instructors: Tomasz Skibiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS:

- udział w wykładzie - 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 26 godz.

- Konsultacje: do 4 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

- w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim: 34 godz. (1 ECTS)


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Tomasz Skibiński
Group instructors: Tomasz Skibiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS:

- udział w wykładzie - 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 26 godz.

- Konsultacje: do 4 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

- w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim: 34 godz. (1 ECTS)


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Skibiński
Group instructors: Tomasz Skibiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)