Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Afryka Rzymska w późnym antyku

General data

Course ID: WNHS-HI-WMARz
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Afryka Rzymska w późnym antyku
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Wykład ma na celu poznanie dziejów jednej z ważniejszych prowincji Imperium Romanum w późnym antyku w aspekcie politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i religijnym.

Full description: (in Polish)

Wykład ma na celu poznanie dziejów jednej z ważniejszych prowincji Imperium Romanum w późnym antyku w aspekcie politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i religijnym. W aspektach politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym zostaną ukazane dzieje Afryki Północnej od schyłku republiki aż do schyłku imperium rzymskiego i inwazji Wandalów na Afrykę. W aspekcie religijnym ukazane zostanie życie religijne mieszkańców przed pojawieniem się chrześcijaństwa, początki i rozwój chrześcijaństwa oraz powstanie i rozwój schizmy donatystycznej.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

ADAMIAK, S., Deo laudes. Historia sporu donatystycznego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2019.

HAMMAN A. G., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Safiej -Wróblewska, Warszawa 1989.

KOŁOSOWSKI T., Kontekst historyczny i teologiczny piśmiennictwa antydonatystycznego św. Augustyna, w: Aureliusz Augustyn, Przeciw Listowi Parmeniana, wprowadzenie, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe T. Kołosowski, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, s. 9-77.

KOTULA T., Afryka Północna w starożytności, Wrocław 1972.

KOTULA T., U źródeł afrykańskiego separatyzmu w III w., Wrocław 1961.

KOTULA T., Zgromadzenia prowincjonalne w Rzymskiej Afryce w epoce późnego Cesarstwa, Wrocław 1965.

Literatura uzupełniajaca:

DIESNER H. J., Gildos Herrschaft und die Niederlage bei Theveste (Tebessa), „Klio” 40(1962), s. 178-186.

FREND W.H.C., The Donatist Church. A Movement of Protest in Roman North Africa, Oxford 1952.

KOŁOSOWSKI T., Polityka religijna Konstantyna Wielkiego w świetle schizmy donacjańskiej, „Saeculum Christianum” 2(1995), nr 1, s. 17-37.

PIGANIOL A., L’ Empire chretien (325-395), Paris 1947.

ROMANELLI P., Storia della province romane dell’ Africa, Roma 1959.

WARMINGTON B.H., The North African Provinces from Diocletian to the Vandal Conquest, Cambridge 1954.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza

HI1 _W05 Zna najważniejszą faktografię historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach, ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła i historii wojskowości.

HI1 _W06 Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym, religijnym i kulturowym.

HI1 _W08 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii.

Opis ECTS

Udział w wykładzie – 30 godzin

Przygotowanie do wykładu – 5 godzin

Konsultacje – 5 godzin

Przygotowanie do kolokwium – 20 godzin

Suma godzin = 60

Liczba ECTS 60 godzin / 30 godzin = 2

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W tym semestrze zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym w formie kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Zaliczenie na ocenę

Wpływ na ostateczną ocenę będą miały obecność na wykładach oraz kolokwium ustne na zakończenie wykładów.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Monographic lecture, 30 hours, 13 places more information
Coordinators: Tadeusz Kołosowski
Group instructors: Tadeusz Kołosowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Monographic lecture - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład ma na celu poznanie dziejów jednej z ważniejszych prowincji Imperium Romanum w późnym antyku w aspekcie politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i religijnym.

Full description: (in Polish)

Wykład ma na celu poznanie dziejów jednej z ważniejszych prowincji Imperium Romanum w późnym antyku w aspekcie politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i religijnym. W aspektach politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym zostaną ukazane dzieje Afryki Północnej od schyłku republiki aż do schyłku imperium rzymskiego i inwazji Wandalów na Afrykę. W aspekcie religijnym ukazane zostanie życie religijne mieszkańców przed pojawieniem się chrześcijaństwa, początki i rozwój chrześcijaństwa oraz powstanie i rozwój schizmy donatystycznej.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

ADAMIAK, S., Deo laudes. Historia sporu donatystycznego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2019.

HAMMAN A. G., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Safiej -Wróblewska, Warszawa 1989.

KOŁOSOWSKI T., Kontekst historyczny i teologiczny piśmiennictwa antydonatystycznego św. Augustyna, w: Aureliusz Augustyn, Przeciw Listowi Parmeniana, wprowadzenie, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe T. Kołosowski, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, s. 9-77.

KOTULA T., Afryka Północna w starożytności, Wrocław 1972.

KOTULA T., U źródeł afrykańskiego separatyzmu w III w., Wrocław 1961.

KOTULA T., Zgromadzenia prowincjonalne w Rzymskiej Afryce w epoce późnego Cesarstwa, Wrocław 1965.

Literatura uzupełniajaca:

DIESNER H. J., Gildos Herrschaft und die Niederlage bei Theveste (Tebessa), „Klio” 40(1962), s. 178-186.

FREND W.H.C., The Donatist Church. A Movement of Protest in Roman North Africa, Oxford 1952.

KOŁOSOWSKI T., Polityka religijna Konstantyna Wielkiego w świetle schizmy donacjańskiej, „Saeculum Christianum” 2(1995), nr 1, s. 17-37.

PIGANIOL A., L’ Empire chretien (325-395), Paris 1947.

ROMANELLI P., Storia della province romane dell’ Africa, Roma 1959.

WARMINGTON B.H., The North African Provinces from Diocletian to the Vandal Conquest, Cambridge 1954.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak wymagań wstępnych

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)