Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

General History of Antiquity (Greece) - Lecture

General data

Course ID: WNHS-HI-WSPG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: General History of Antiquity (Greece) - Lecture
Name in Polish: Historia starożytna powszechna (Grecja) - wykład
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza z zakresu historii na poziomie licealnym.

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje dzieje Grecji od czasów minojskich do hellenistycznych, czyli około 16 wieków historii (XX - IV w. przed Chr.; dzieje Grecji hellenistycznej wchodzą już do osobnego wykładu: "Starożytny Bliski Wschód"). Dotyczy dziejów politycznych, ale także społecznych, kulturowych oraz religijnych starożytnej Grecji.

Wykład jest skoordynowany z osobnymi Ćwiczeniami z tego przedmiotu, które są poświęcone wspólnej krytycznej lekturze wybranych tekstów źródłowych dotyczących historii Grecji starożytnej.

Full description: (in Polish)

Zagadnienia

1. Wprowadzenie. Geografia świata greckiego.

2. Cywilizacja minojska.

2. Cywilizacja mykeńska. Język grecki.

3. Grecja archaiczna.

4. Powstanie i rozwój polis.

4. Religia grecka.

5. Kultura grecka.

6. Źródła do historii Grecji. Omówienie największych historyków.

7. Wielka kolonizacja.

8. Ateny w czasach archaicznych.

9. Zjawisko tyranii w Grecji.

10. Sparta.

11. Ateny w epoce klasycznej. Demokracja ateńska.

12. Wojny perskie (2 wykłady).

13. Wojna peloponeska (2 wykłady).

Bibliography: (in Polish)

Podręczniki obowiązkowe:

Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa i inn., Historia starożytnych Greków, t. 1–3, Warszawa 1988–1992.

Jaczynowska J., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna, Warszawa 1999

Ziółkowski Adam, Historia powszechna. Starożytność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Wybrana literatura pomocnicza:

Kulesza R., Wojna peloponeska, Warszawa 2006.

Kulesza R., Maraton, Warszawa 2005.

Martin Th. R., Starożytna Grecja od czasów prehistorycznych do okresu hellenistycznego, Warszawa 1998

Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.

Vernant J.-P., Człowiek Grecji, Warszawa 2000.

Wipszycka-Bravo E. (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji I Rzymu, t. I - III, Warszawa 1999 – 2001.

Wunderlich H. G., Tajemnica Krety, Dokąd byk porwał Europę, czyli o korzeniach kultury europejskiej, Kraków 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Opis ECTS, nakład pracy studenta/studentki:

30 godz. – aktywne uczestnictwo w wykładzie

2 godz. – konsultacje z prowadzącym wykład

3 godz. – bezpośrednie przygotowanie studenta do wykładu

25 godz. – przygotowanie do kolokwium, osobiste lektury

60 godz. – razem

2 punkty ECTS

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Student zna najważniejszą faktografię historii Rzymu faktografię starożytnej historii Grecji od czasów minojskich do hellenistycznych (do Aleksandra Wielkiego).

- ocena 2 (ndst): Student nie zna podstawowej faktografii historii Grecji

- ocena 3 (dst): Student zna zaledwie najważniejszą faktografię historii Grecji

- ocena 4 (db): Student zna dobrze najważniejszą faktografię historii Grecji

- ocena 5 (bdb): Student zna bardzo odbrze najważniejszą faktografię historii Rzymu i potrafi wskazać zależności między wydarzaniami.

Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 2 (ndst): Student nie potrafi interpretować faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 3 (dst): Student potrafi interpretować zaledwie podstawowe fakty historyczne w ich w ich głównych aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 4 (db): Student potrafi interpretować większość poznanych faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 5 (bdb): Student potrafi interpretować poznane fakty historyczne w ich w ich głównych aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych ukazując istniejące hipotezy interpretacyjne.

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 2 (ndst): Student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 3 (dst): Potrafi wyszukiwać zaledwie podstawowe informacje z wykorzystaniem tylko podstawowych źródeł i opracowań

- ocena 4 (db): Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować podstawowe informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 5 (bdb): Potrafi wyszukiwać samodzielnie analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

- ocena 2 (ndst): Student nie posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

- ocena 3 (dst): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem podstawowych poglądów innych autorów

- ocena 4 (db): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów

- ocena 5 (bdb): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania własnych wniosków

Na zakończenie zajęć jest przewidziany egzamin pisemny.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Katarzyna Dźwigała
Group instructors: Katarzyna Dźwigała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład: 30 g.

Przygotowanie do egzaminu: 30 g.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje dzieje Grecji od czasów minojskich do hellenistycznych, czyli około 16 wieków historii (XX - IV w. przed Chr.). Zajęcia dotyczą dziejów politycznych, społecznych, kulturowych oraz religijnych starożytnej Grecji.

Full description: (in Polish)

Lista zagadnień:

Język grecki, kultura i religia Greków

Źródła do historii Grecji

Cywilizacja minojska i mykeńska.

Wieki ciemne.

Grecja archaiczna

Wielka kolonizacja

Sparta

Ateny

Wojny Perskie

Filip II i Macedonia

Aleksander Wielki

Bibliography: (in Polish)

Ziółkowski Adam, Historia powszechna. Starożytność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Wipszycka-Bravo E. (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji I Rzymu, t. I - III, Warszawa 1999 – 2001.

Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa i inn., Historia starożytnych Greków, t. 1–3, Warszawa 1988–1992.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Katarzyna Dźwigała
Group instructors: Katarzyna Dźwigała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład: 30 g.

Przygotowanie do egzaminu: 30 g.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje dzieje Grecji od czasów minojskich do hellenistycznych, czyli około 16 wieków historii (XX - IV w. przed Chr.). Zajęcia dotyczą dziejów politycznych, społecznych, kulturowych oraz religijnych starożytnej Grecji.

Full description: (in Polish)

Lista zagadnień:

Język grecki, kultura i religia Greków

Źródła do historii Grecji

Cywilizacja minojska i mykeńska.

Wieki ciemne.

Grecja archaiczna

Wielka kolonizacja

Sparta

Ateny

Wojny Perskie

Filip II i Macedonia

Aleksander Wielki

Bibliography: (in Polish)

Ziółkowski Adam, Historia powszechna. Starożytność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Wipszycka-Bravo E. (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji I Rzymu, t. I - III, Warszawa 1999 – 2001.

Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa i inn., Historia starożytnych Greków, t. 1–3, Warszawa 1988–1992.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 70 places more information
Coordinators: Katarzyna Dźwigała
Group instructors: Katarzyna Dźwigała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład: 30 g.

Przygotowanie do egzaminu: 30 g.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje dzieje Grecji od czasów minojskich do hellenistycznych, czyli około 16 wieków historii (XX - IV w. przed Chr.). Zajęcia dotyczą dziejów politycznych, społecznych, kulturowych oraz religijnych starożytnej Grecji.

Full description: (in Polish)

Lista zagadnień:

Język grecki, kultura i religia Greków

Źródła do historii Grecji

Cywilizacja minojska i mykeńska.

Wieki ciemne.

Grecja archaiczna

Wielka kolonizacja

Sparta

Ateny

Wojny Perskie

Filip II i Macedonia

Aleksander Wielki

Bibliography: (in Polish)

Ziółkowski Adam, Historia powszechna. Starożytność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Wipszycka-Bravo E. (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji I Rzymu, t. I - III, Warszawa 1999 – 2001.

Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa i inn., Historia starożytnych Greków, t. 1–3, Warszawa 1988–1992.

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Katarzyna Dźwigała
Group instructors: Katarzyna Dźwigała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)