Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Fieldwork - Łódź

General data

Course ID: WNHS-HS-ĆTŁODZ
Erasmus code / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Fieldwork - Łódź
Name in Polish: Ćwiczenia terenowe - Łódź
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
Course homepage: http://brak
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: zapoznanie studentek i studentów z kolekcją MS w Łodzi oraz innych instytucjach kulturalnych.

Wymagania wstępne: brak

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne: zapoznanie i omówienie wybranych prac z kolekcji muzeum ms2, przedstawienie historii muzeum, przedstawienie koncepcji ekspozycji, zapoznanie się z wybranymi wystawami i wydarzeniami artystycznymi w Łodzi.

W ramach zajęć studentka/student przygotowuje prezentację, opracowanie wybranego wcześniej tematu związanego z ekspozycją (wybrane prezentacje zostaną przedstawione podczas ćwiczeń terenowych, wszystkie muszą zostać oddane w formie pisemnej).

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązuje we fragmentach dotyczących opracowywanych zagadnień:

Atlas Nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku, red. Anna Saciuk-Gąsowska, Jarosław Suchan, Łukasz Zaremba, Łódź 2017.

Muzeum Sztuki w Łodzi, t. 1-2., red. Aleksandra Jach, Katarzyna Słoboda, Joanna Sokołowska, Magdalena Ziółkowska, Łódź 2015.

Jarosław Lubiak, ABC Muzeum Sztuki, Łódź 2010.

Strony:

Muzeum Sztuki w Łodzi

Informacje na portalu: Culture.pl:

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/wy_in_otwarcie_ms2_lodz

Uzupełnieniem muszą być pozycje bibliograficzne dotyczące poszczególnych problemów / twórców / obiektów omawianych przez studenta.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Zapoznanie studentów z kolekcjami sztuki współczesnej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniana zostaną ustalone po określeniu czy zajęcia odbywają się w trybie terenowym czy on-line.

Practical placement: (in Polish)

Kryteria oceniana zostaną ustalone po określeniu czy zajęcia odbywają się w trybie terenowym czy on-line.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Ćwiczenia terenowe, 6 hours, 30 places more information
Coordinators: Bartłomiej Gutowski
Group instructors: Bartłomiej Gutowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Ćwiczenia terenowe - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Ćwiczenia terenowe, 6 hours, 50 places more information
Coordinators: Bartłomiej Gutowski
Group instructors: Bartłomiej Gutowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Ćwiczenia terenowe - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Ćwiczenia terenowe, 6 hours, 50 places more information
Coordinators: Bartłomiej Gutowski
Group instructors: Bartłomiej Gutowski
Course homepage: http://brak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Ćwiczenia terenowe - graded credit
Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: zapoznanie studentek i studentów z kolekcją MS w Łodzi oraz innych instytucjach kulturalnych.

Wymagania wstępne: brak

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne: zapoznanie i omówienie wybranych prac z kolekcji muzeum ms2, przedstawienie historii muzeum, przedstawienie koncepcji ekspozycji, zapoznanie się z wybranymi wystawami i wydarzeniami artystycznymi w Łodzi.

W ramach zajęć studentka/student przygotowuje prezentację, opracowanie wybranego wcześniej tematu związanego z ekspozycją (wybrane prezentacje zostaną przedstawione podczas ćwiczeń terenowych, wszystkie muszą zostać oddane w formie pisemnej).

Bibliography: (in Polish)

Literatura zostanie podana studentom do poszczególnych zagadnień.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Ćwiczenia terenowe, 6 hours, 50 places more information
Coordinators: Bartłomiej Gutowski
Group instructors: Bartłomiej Gutowski
Course homepage: http://brak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Ćwiczenia terenowe - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: zapoznanie studentek i studentów z kolekcją MS w Łodzi oraz innych instytucjach kulturalnych.

Wymagania wstępne: brak

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne: zapoznanie i omówienie wybranych prac z kolekcji muzeum ms2, przedstawienie historii muzeum, przedstawienie koncepcji ekspozycji, zapoznanie się z wybranymi wystawami i wydarzeniami artystycznymi w Łodzi.

W ramach zajęć studentka/student przygotowuje prezentację, opracowanie wybranego wcześniej tematu związanego z ekspozycją (wybrane prezentacje zostaną przedstawione podczas ćwiczeń terenowych, wszystkie muszą zostać oddane w formie pisemnej).

Bibliography: (in Polish)

Literatura zostanie podana studentom do poszczególnych zagadnień.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)