Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Fieldwork - Małopolska Północna

General data

Course ID: WNHS-HS-ĆTMP
Erasmus code / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Fieldwork - Małopolska Północna
Name in Polish: Ćwiczenia terenowe - Małopolska Północna
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany

Cele przedmiotu: bezpośredni kontakt z zabytkiem architektonicznym i wyposażeniem plastycznym

Full description: (in Polish)

W trakcie zajęć uczestnicy/uczestniczki poznają następujące obiekty wraz z ich wyposażeniem:

- Szydłowiec: kościół pw. św. Zygmunta, ratusz i układ miasta, zamek

- Bodzentyn: kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Stanisława

- Ujazd: zamek Krzyżtopór

- Szydłów: kościół pw. św. Władysława, synagoga, zamek, kościół pw. Wszystkich Świętych, układ miasta

- wąchock: opactwo cystersów

- Chęciny: zamek, kościół pw. św. Bartłomieja

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Po ukończeniu kursu uczestnik/uczetniczka:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki

- zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia

- posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ; b) dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in.

w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

- potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie

historyczno-kulturowym

- potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki

- posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

- jest gotowy do współpracy i podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego. Jest również przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu historii sztuki poprzez korzystanie m.in. z konsultacji specjalistycznych

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
(in Polish) Ćwiczenia terenowe, 6 hours, 50 places more information
Coordinators: Przemysław Mrozowski
Group instructors: Przemysław Mrozowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Ćwiczenia terenowe - graded credit

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
(in Polish) Ćwiczenia terenowe 2, 6 hours, 50 places more information
Coordinators: Przemysław Mrozowski
Group instructors: Przemysław Mrozowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Ćwiczenia terenowe 2 - graded credit

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
(in Polish) Ćwiczenia terenowe 2, 6 hours, 50 places more information
Coordinators: Katarzyna Ponińska
Group instructors: Katarzyna Ponińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Ćwiczenia terenowe 2 - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach terenowych: 6 godz.

praca własna studenta (zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie referatu): 9-6,5 godz.

suma godzin: 15(12,5)=0,5 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia terenowe pozwalają zaznajomić się na wybranych przykładach z architekturą i sztuką Małopolski Północnej.

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia terenowe po Małopolsce Północnej pozwalają zaznajomić się na wybranych przykładach z architekturą i sztuką tego regionu. Wybrane obiekty i instytucje dają wgląd w jego dziedzictwo artystyczne. W trakcie zajęć uczestnicy/uczestniczki poznają następujące obiekty wraz z ich wyposażeniem:

-Kielce: Pałac Biskupów Krakowskich, dawna kolegiata i dworek Laszczyków

-Bodzentyn: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława oraz ruiny zamku biskupów

-Wąchock: opactwo Cystersów

Bibliography: (in Polish)

Studenci mają za zadanie samodzielnie dotrzeć do stanu badań dotyczącego wybranych przez siebie zagadnień.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ćwiczenia terenowe

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)