Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Anthropology of art

General data

Course ID: WNHS-HS-AS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Anthropology of art
Name in Polish: Antropologia sztuki
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
Course homepage: http://ogcgdtf
ECTS credit allocation (and other scores): 2.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zajęcia ukazują z perspektywy antropologicznej fenomen sztuki, twórczości, mit artysty. Koncentrują się wokół problemu przekraczania postawy etnocentrycznej, a także na poszukiwaniu „innego” w obiekcie artystycznym i nas samych. Wprowadzają w podstawowe pojęcia z repertuaru antropologii kultury, istotne z punku widzenia badacza/badaczki sztuki. Szczególny akcent kładziony jest na rozwój wrażliwości antropologicznej w interpretacji sztuki.

Full description: (in Polish)

1) Sztuka a etnocentryzm;

2) O kolekcjonowaniu sztuki z perspektywy antropologicznej;

3) Surrealizm etnograficzny, dzieło sztuki jako „inny”;

4) „Sztuka jako system kulturowy”;

5) Artysta jako trickster, artysta jako błazen;

6) Sztuka a mit;

7) Antropologia obrazu;

8) Rewizje kanonu sztuki;

9) Art brut, czyli inny jest w nas samych;

10) „Wędrówka do źródeł” – sztuka a sacrum wg W. Juszczaka;

11) Antropologia sztuki „jako ćwiczenie duchowe” – wokół tekstów D. Czai;

12) Wrażliwość antropologiczna w interpretacji sztuki.

13) Antropologizacja historii sztuki: szanse i zagrożenia

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

H. Belting, Antropologia sztuki, Kraków 2007

J. Clifford, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury [w:] Kłopoty z kulturą, 2000

J. Clifford, O surrealizmie etnograficznym [w:] Kłopoty z kulturą, Warszawa 2000

D. Czaja, Znaki szczególne: antropologia jako ćwiczenie duchowe, Kraków 2013

C. Geertz, Sztuka jako system kulturowy, [w:] tenże, Wiedza lokalna, Kraków 2005

M. Sznajderman, Błazen. Maski i metafory, Gdańsk 2000 i późniejsze

Literatura uzupełniająca:

D. Czaja, Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych, Kraków 2018

D. Czaja, Sygnatura i fragment: narracje antropologiczne, Kraków 2004

G. Didi-Huberman, Przed obrazem. Pytania o cele historii sztuki, Gdańsk 2011

D. Freedberg, Potęga wizerunków: studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków 2005

S. Gruzinski, Images at war. Mexico From Columbus to Blade Runner (1492–2019), 2001

W. Juszczak, Wędrówka do źródeł. Seria: Eseje o Sztuce, Gdańsk 2010

W. Juszczak, Zasłona w rajskie ptaki, wyd. 1981 i następne

M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych [w:] M. Mauss, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student/ka:

Ma wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Jest gotowy/a do brania odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.

opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach 30 godzin

praca własna z literatura ok. 40 godzin

przygotowanie wystąpienia ok. 10 godzin

SUMA GODZIN ok. 80

LICZBA ECTS 2,5

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena końcowa z zajęć wystawiana jest na podstawie prezentacji zaliczeniowej, obejmującej autorską interpretację dzieła sztuki/artefaktu/zjawiska artystycznego przy użyciu narzędzi z zakresu antropologii kultury. Przy ocenianiu brana pod uwagę będzie także aktywność na zajęciach.

Zajęcia prowadzone w trybie online. Obecność na wykładzie obowiązkowa (dopuszczalna liczba nieobecności w semestrze - 2). Sytuacje szczególne do rozpatrzenia i wyjaśnienia przez prowadzącego.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
Group instructors: Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
Course homepage: http://ntdah46
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Zajęcia ukazują z perspektywy antropologicznej fenomen sztuki, twórczości, mit artysty. Koncentrują się wokół problemu przekraczania postawy etnocentrycznej, a także na poszukiwaniu „innego” w obiekcie artystycznym i nas samych. Wprowadzają w podstawowe pojęcia z repertuaru antropologii kultury, istotne z punku widzenia badacza/badaczki sztuki. Szczególny akcent kładziony jest na rozwój wrażliwości antropologicznej w interpretacji sztuki.

Full description: (in Polish)

1) Sztuka a etnocentryzm;

2) O kolekcjonowaniu sztuki z perspektywy antropologicznej;

3) Surrealizm etnograficzny, dzieło sztuki jako „inny”;

4) „Sztuka jako system kulturowy”;

5) Artysta jako trickster, artysta jako błazen;

6) Sztuka a mit;

7) Antropologia obrazu;

8) Rewizje kanonu sztuki;

9) Art brut, czyli inny jest w nas samych;

10) „Wędrówka do źródeł” – sztuka a sacrum wg W. Juszczaka;

11) Antropologia sztuki „jako ćwiczenie duchowe” – wokół tekstów D. Czai;

12) Wrażliwość antropologiczna w interpretacji sztuki.

13) Antropologizacja historii sztuki: szanse i zagrożenia

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

H. Belting, Antropologia sztuki, Kraków 2007

J. Clifford, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury [w:] Kłopoty z kulturą, 2000

J. Clifford, O surrealizmie etnograficznym [w:] Kłopoty z kulturą, Warszawa 2000

D. Czaja, Znaki szczególne: antropologia jako ćwiczenie duchowe, Kraków 2013

C. Geertz, Sztuka jako system kulturowy, [w:] tenże, Wiedza lokalna, Kraków 2005

M. Sznajderman, Błazen. Maski i metafory, Gdańsk 2000 i późniejsze

Literatura uzupełniająca:

D. Czaja, Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych, Kraków 2018

D. Czaja, Sygnatura i fragment: narracje antropologiczne, Kraków 2004

G. Didi-Huberman, Przed obrazem. Pytania o cele historii sztuki, Gdańsk 2011

D. Freedberg, Potęga wizerunków: studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków 2005

S. Gruzinski, Images at war. Mexico From Columbus to Blade Runner (1492–2019), 2001

W. Juszczak, Wędrówka do źródeł. Seria: Eseje o Sztuce, Gdańsk 2010

W. Juszczak, Zasłona w rajskie ptaki, wyd. 1981 i następne

M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych [w:] M. Mauss, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
Group instructors: Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
Course homepage: http://ogcgdtf
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Short description: (in Polish)

Zajęcia ukazują z perspektywy antropologicznej fenomen sztuki, twórczości, mit artysty. Koncentrują się wokół problemu przekraczania postawy etnocentrycznej, a także na poszukiwaniu „innego” w obiekcie artystycznym i nas samych. Wprowadzają w podstawowe pojęcia z repertuaru antropologii kultury, istotne z punku widzenia badacza/badaczki sztuki. Szczególny akcent kładziony jest na rozwój wrażliwości antropologicznej w interpretacji sztuki.

Full description: (in Polish)

1) Sztuka a etnocentryzm;

2) O kolekcjonowaniu sztuki z perspektywy antropologicznej;

3) Surrealizm etnograficzny, dzieło sztuki jako „inny”;

4) „Sztuka jako system kulturowy”;

5) Artysta jako trickster, artysta jako błazen;

6) Sztuka a mit;

7) Antropologia obrazu;

8) Rewizje kanonu sztuki;

9) Art brut, czyli inny jest w nas samych;

10) „Wędrówka do źródeł” – sztuka a sacrum wg W. Juszczaka;

11) Antropologia sztuki „jako ćwiczenie duchowe” – wokół tekstów D. Czai;

12) Wrażliwość antropologiczna w interpretacji sztuki.

13) Antropologizacja historii sztuki: szanse i zagrożenia

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

H. Belting, Antropologia sztuki, Kraków 2007

J. Clifford, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury [w:] Kłopoty z kulturą, 2000

J. Clifford, O surrealizmie etnograficznym [w:] Kłopoty z kulturą, Warszawa 2000

D. Czaja, Znaki szczególne: antropologia jako ćwiczenie duchowe, Kraków 2013

C. Geertz, Sztuka jako system kulturowy, [w:] tenże, Wiedza lokalna, Kraków 2005

M. Sznajderman, Błazen. Maski i metafory, Gdańsk 2000 i późniejsze

Literatura uzupełniająca:

D. Czaja, Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych, Kraków 2018

D. Czaja, Sygnatura i fragment: narracje antropologiczne, Kraków 2004

G. Didi-Huberman, Przed obrazem. Pytania o cele historii sztuki, Gdańsk 2011

D. Freedberg, Potęga wizerunków: studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków 2005

S. Gruzinski, Images at war. Mexico From Columbus to Blade Runner (1492–2019), 2001

W. Juszczak, Wędrówka do źródeł. Seria: Eseje o Sztuce, Gdańsk 2010

W. Juszczak, Zasłona w rajskie ptaki, wyd. 1981 i następne

M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych [w:] M. Mauss, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 25 places more information
Coordinators: Przemysław Nowogórski
Group instructors: Przemysław Nowogórski
Course homepage: http://ogcgdtf
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia ukazują z perspektywy antropologicznej fenomen sztuki, twórczości, mit artysty. Koncentrują się wokół problemu przekraczania postawy etnocentrycznej, a także na poszukiwaniu „innego” w obiekcie artystycznym i nas samych. Wprowadzają w podstawowe pojęcia z repertuaru antropologii kultury, istotne z punku widzenia badacza/badaczki sztuki. Szczególny akcent kładziony jest na rozwój wrażliwości antropologicznej w interpretacji sztuki.

Full description: (in Polish)

1) Sztuka a etnocentryzm;

2) O kolekcjonowaniu sztuki z perspektywy antropologicznej;

3) Surrealizm etnograficzny, dzieło sztuki jako „inny”;

4) „Sztuka jako system kulturowy”;

5) Artysta jako trickster, artysta jako błazen;

6) Sztuka a mit;

7) Antropologia obrazu;

8) Rewizje kanonu sztuki;

9) Art brut, czyli inny jest w nas samych;

10) „Wędrówka do źródeł” – sztuka a sacrum wg W. Juszczaka;

11) Antropologia sztuki „jako ćwiczenie duchowe” – wokół tekstów D. Czai;

12) Wrażliwość antropologiczna w interpretacji sztuki.

13) Antropologizacja historii sztuki: szanse i zagrożenia

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

H. Belting, Antropologia sztuki, Kraków 2007

J. Clifford, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury [w:] Kłopoty z kulturą, 2000

J. Clifford, O surrealizmie etnograficznym [w:] Kłopoty z kulturą, Warszawa 2000

D. Czaja, Znaki szczególne: antropologia jako ćwiczenie duchowe, Kraków 2013

C. Geertz, Sztuka jako system kulturowy, [w:] tenże, Wiedza lokalna, Kraków 2005

M. Sznajderman, Błazen. Maski i metafory, Gdańsk 2000 i późniejsze

Literatura uzupełniająca:

D. Czaja, Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych, Kraków 2018

D. Czaja, Sygnatura i fragment: narracje antropologiczne, Kraków 2004

G. Didi-Huberman, Przed obrazem. Pytania o cele historii sztuki, Gdańsk 2011

D. Freedberg, Potęga wizerunków: studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków 2005

S. Gruzinski, Images at war. Mexico From Columbus to Blade Runner (1492–2019), 2001

W. Juszczak, Wędrówka do źródeł. Seria: Eseje o Sztuce, Gdańsk 2010

W. Juszczak, Zasłona w rajskie ptaki, wyd. 1981 i następne

M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych [w:] M. Mauss, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)