Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wilno - historia miasta i jego kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-WHM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wilno - historia miasta i jego kultury
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy: Wykłady monograficzne
Wykłady monograficzne II stopień ZDK
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Znajomość sztuki Rzeczpospolitej i jej historii.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest miastu nad Wilią, jego dziejom od czasów najdawniejszych po współczesność, a więc od ok. 1300 r., przez czas Rzeczpospolitej Obojga Narodów, okres zaborów, II Rzeczpospolitej po dzisiejszą niepodległą Litwę.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest miastu nad Wilią, jego dziejom od czasów najdawniejszych po współczesność, a więc od ok. 1300 r., przez czas Rzeczpospolitej Obojga Narodów, okres zaborów, II Rzeczpospolitej po dzisiejszą niepodległą Litwę. Na wykładzie zostanie przedstawiona urbanistyka i zabytki głównie architektoniczne Wilna na szerokim tle historycznym i kulturowym.

Literatura:

A.S. Czyż, Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008,

A.S. Czyż, Pałace Wilna XVII-XVIII wieku, Warszawa 2021.

Cz. Miłosz, T. Venclova, Powroty do Wilna, Warszawa 2011.

E. Małachowicz, Wilno. Dzieje, architektura, cmentarze, Wrocław 1996.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach. 2. Esej na temat wybranego zabytku wileńskiego (maksymalnie do 5 stron sformatowanego maszynopisu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną (ECTS)

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest miastu nad Wilią, jego dziejom od czasów najdawniejszych po współczesność, a więc od ok. 1300 r., przez czas Rzeczpospolitej Obojga Narodów, okres zaborów, II Rzeczpospolitej po dzisiejszą niepodległą Litwę.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest miastu nad Wilią, jego dziejom od czasów najdawniejszych po współczesność, a więc od ok. 1300 r., przez czas Rzeczpospolitej Obojga Narodów, okres zaborów, II Rzeczpospolitej po dzisiejszą niepodległą Litwę. Na wykładzie zostanie przedstawiona urbanistyka i zabytki głównie architektoniczne Wilna na szerokim tle historycznym i kulturowym.

Literatura:

A.S. Czyż, Pałace Wilna XVII-XVIII wieku, Warszawa 2021.

Cz. Miłosz, T. Venclova, Powroty do Wilna, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)